Co je Psychosom?

Časopis zaměřený na psychosomatickou a psychoterapeutickou medicínu zařazený v seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR od r. 2015. Vychází 4x ročně. Byl založen v roce 2002 jako bulletin pro potřeby psychosomatické sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Od té doby vycházel zprvu 4x a v dalších letech 6x ročně, do konce roku 2008 celkem 34 čísel. Všechna čísla od začátku roku 2002 jsou uveřejněna na internetu a dostupná na adrese http://www.lirtaps.cz/psychosom/archiv/  Od roku 2009 je časopis registrován MK ČR E 18784 a na jeho vytváření se podílí řada pracovníků z pracovišť lékařských fakult, Pražská vysoká škola psychosociálních studií, FTVS UK a další vysoké školy. Je určen především ke spolupráci všech, kdo se podílejí na poznání a léčbě komplikovaných bio-psycho-sociálně podmíněných poruch, ať v medicínské praxi, v dalších humanitních oborech, ve výzkumu či při studiu. V poradním sboru jsou:

 • Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc., Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Praha
 • PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D., Evangelická teologická fakulta UK, Praha
 • MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc., LEVRET, s. r. o. Praha
 • Doc. MUDr. Jozef Hašto, PhD., Psychiatrická klinika FN, Trenčín, Slovenská republika
 • Prof. PhDr. Anna Hogenová, PhD., PF UK Praha, PVŠPS Praha
 • Doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D., Ústav soc. lék. a zdravotní politiky LF UP Olomouc
 • Prof. RNDr. Stanislav Komárek, PhD., katedra filosofie a dějin přírodních věd PřF UK
 • PhDr. Eva Křížová, PhD., Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a ETF
 • PhDr. Jiří Libra, Klinika adiktologie, 1. LF UK a VFN v Praze
 • Prof. PhDr. Michal Miovský, PhD., Klinika adiktologie, 1. LF UK a VFN v Praze
 • Prof. MUDr. Miloslav Kukleta, CSc., Fyziologický ústav LF MU Brno†
 • MUDr. Jiří Podlipný, Psychiatrická klinika LF UK, Plzeň
 • PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Ph.D., Th.D., Fak. přírod-hum. a pedag., TU Liberec
 • MUDr. PhDr. Jan Poněšický, Median klinik, Berggieshubel, Deutschland
 • RNDr. Dan Pokorný, University of Ulm, Psychosomatic medicine and psychoterapy, Ger.
 • MUDr. Alena Procházková-Večeřová, psychiatrická ambulance Gyncare, Praha
 • Doc. PhDr. Daniela Stackeová, PhD., VŠTVS Palestra Praha
 • PhDr. Ingrid Strobachová, Ústav lék. etiky a humanitních zákl. medicíny 2. LF UK Praha
 • MUDr. Taťána Šrámková, Ústav lékařské psychologie a psychosomatiky LF MU Brno
 • Mgr. Marek Vácha, PhD., Ústav etiky 3. LF UK Praha-Vinohrady
 • PhDr. Vladimír Vavrda, PhD., Ústav pro humanitní studia v lékařství 1. LF UK Praha
 • MUDr. Ivan Verný, Fachartz für Psychoterapie und Psychiatrie, Curych, Švýcarsko
 • Prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D., Katedra psychologie FSS MU, Brno
 • Prof. PhDr. Petr Weiss, Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze

 

PSYCHOSOM je vydáván především jako internetový časopis. Kdo by chtěl přesto dostávat v tištěné podobě, může objednat na adrese redakce (menclova(zavinac)sktlib.cz). Cena tištěného čísla je 110 Kč+ poštovné. Pošleme na dobírku. Předplatné na celý rok 400 Kč.

Tento časopis vychází nezávisle na farmaceutickém průmyslu.


(Visited 10 519 times, 12 visits today)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

+ 19 = twenty nine