Vytisknout

ŠTERNBERK

Zobrazení: 0

KRYL M.: Z KONFERENCE VE ŠTERNBERKU

Ve dnech 24. a 25. února t.r. se v Kulturním domě ve Šternberku uskutečnil již IV. ročník odborné integrativní konference „Psychosomatická medicína“ (tentokrát s podtitulem „Člověk v labyrintu moderní medicíny“).

Psychosomaticka konference 2Pořadatelem akce byla, tak jako v předchozích ročnících, šternberská Psychiatrická léčebna v čele s ředitelkou MUDr. Hanou Kučerovou, úvodní zdravici pronesl i starosta města Ing. Orság. Před cca 130 účastníky napříč zdravotnickými obory (ale s jasnou převahou „psycho-oborů“) pronesl úvodní přednášku chirurg prof. Pavel Pafko, který apeloval na návrat lidského a osobního přístupu vůči pacientovi v době technologického a byrokratického „obludária“, jak trefně situaci ve zdravotnictví nazval... Slavný lékař svým sdělením nastolil především zásadní témata etiky a etické komunikace ve zdravotnictví („Pohled starého chirurga na psychosomatiku v chirurgii“).

Následoval doc. Martin Anders (mj. úřadující předseda České psychiatrické společnosti ČLS JEP) se sdělením na téma „Vztah duše a těla z pohledu moderních neurověd“, věnujícím se moderním trendům výzkumu v neuropsychiatrické oblasti s důrazem na styčné body somatického a psychiatrického pohledu (např. cirkadiánní rytmicita ve vztahu k onkologické problematice, vliv úzkosti a deprese na kardiovaskulární systém a další).


V odpoledním dvojbloku somatických lékařů vystoupila MUDr. Helena Máslová z Prahy s tématem „Psychogynekologie“, v němž se obšírně věnovala nejen dopadům hormonální antikoncepce na mladé ročníky žen, ale i zanedbávaným tématům návratu k ženskosti a přirozenějšímu životnímu stylu dnešních žen, polaritám a dynamice v partnerském vztahu, jakož i celostnímu pojetí gynekologické péče, které se sama snaží již řadu let aplikovat ve své praxi.


MUDr. Eva Jašková, primářka dermatologického oddělení opavské nemocnice, vystoupila s poznatky a mikro-kazuistikami (vč. bohaté fotodokumentace) z oblasti integrovaně pojímané dermatologie, které shrnula pod název „Kůže – obraz duše“. Bc. Miroslava Langmannová, psychoterapeutická sestra otevřeného oddělení PL Šternberk prezentovala (včetně video-ukázek) výsledky své bakalářské práce na téma aerobní aktivity (cvičení na velkých míčích, jež sama vede) ve vztahu k úzkostným symptomům neurotických a psychosomatických pacientů.
Závěr prvního dne patřil dějinnému přehledu vývoje psychosomatického myšlení ve světě i u nás v přednášce primáře psychosomatického a psychoterapeutického oddělení šternberské léčebny MUDr. Michala Kryla (jenž spolu s psycholožkou psychosomatického oddělení PL Mgr. Annou Záchovou akci moderoval).


tavelDruhý konferenční den otevřel tým přednášejících z výzkumného centra „OUSHI“ při Teologické fakultě Univerzity Palackého pod taktovkou prof. Petera Tavela. Tématem byla prezentace dosavadních výsledků mimořádně zajímavého multicentrického výzkumu, sledujícího koincidenci anamnestických proměnných u takřka 18 tisíc probandů, mj. z okruhu psychiatrických a psychosomatických poruch se zaměřením na raná traumata a poruchy vztahové vazby (attachment). Prezentované a dosud nepublikované mezivýsledky se jeví nadějně nejen proto, že se potvrdila „nenahodilost“ vlivu významných negativních životních událostí na psychosomatické projevy našich nemocných, ale také proto, že se dařilo prosadit z praktického hlediska psychosomatiku jako oboru, a to jak u zastánců „evidence based medicine“, tak u státních zdravotnických institucí i plátců zdravotní péče.


PhDr. Helena Kalábová, liberecká klinická psycholožka pracující na principech daseinsanalýzy, otevřela svým sdělením „Onticita a ontologie nemoci“ průchod do filozofické oblasti zdraví (a nemoci) – v medicínském mainstreamu dalšímu opomíjenému tématu významu a konsekvencím stonání člověka. Značný ohlas (včetně emocí) vzbudil poslední bod odborného programu – kazuistické sdělení Mgr. Evy Kochtové, klinické psycholožky z psychoterapeutického odd. PL, prezentující příběh psychosomaticky stonající pacientky léčené v šestitýdenním psychoterapeutickém programu pro úzkostné a depresívní poruchy (odd. 5b). Již tak pohnutý osud mladé ženy byl dokreslen její vlastní videonahrávkou dokumentující léčbu i její zaplať bůh kladný výsledek.
Letošní ročník konference obnášel i řadu doprovodných aktivit, jako účast našeho předního naivistického malíře a šternberského rodáka pana Libora Vojkůvky, žonglérské vystoupení a následný workshop (v žonglování) mladého psychologa Vojtěcha Holického nebo taneční večer s rockovým DJ, redaktorem Českého rozhlasu Olomouc Jiřím Matějů.
Dovoluji si tímto čtenáře tohoto časopisu pozvat k osobní účasti na ročník příští. Informace budou k dispozici cca od prosince na www.plstbk.cz.

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information