PSYCHOSOM 1-2/2024

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
Obsah čísla

Uzávěrka dvojčísla 1-2/2024 dne 15. 2. 2024, recenzní řízení bylo uzavřeno 31. 1. 2024. Vzhledem k mimořádným okolnostem se redakční práce prodloužily až do 18.5.2024.

Původní práce procházejí recenzním řízením s výjimkou krátkých zpráv, recenzí knih, esejů a diskusních příspěvků. Grafická úprava, ilustrační foto V. Chvála. The articles are peer-reviewed. Pro redakční zpracování používáme Word, zpracování fotografií v Zoner Photo Studio. Internetová verze na otevřené platformě Joomla. Zdarma dostupná na adrese www.psychosom.cz. Autor webu Web7master s.r.o., www.web7master.com.  Toto vydání je omezeno předběžným opatřením soudu na návrh žalobce MUDr. Pavla Čecha. Předběžné opatření soudu nedovoluje redakci uvést stanovisko MUDr. Hnízdila k prodeji Hnízda zdraví.   

Číst více

EDITORIAL

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

VLADISLAV CHVÁLA: ČÍSLO K DESÁTÉMU VÝROČÍ ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY

Toto vydání Psychosomu je v řadě ohledech mimořádné. Mimořádné proto, že je to právě deset let, co se podařilo po mnoha letech a úsilím celé řady lidí založit odbornou Společnost psychosomatické medicíny České lékařské společnosti J.E.Purkyně. Mimořádné proto, že ho vydáváme k 20.celostátní konferenci psychosomatické medicíny v Liberci.

Číst více

PRO PRAXI

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

JAKUB MEDAL: FENOMÉN PŘENOSU V KLINICKÉ PRAXI SKUPINOVÉ PSYCHOTERAPIE

Kazuistika z jedné sese skupinové psychoterapie v rámci denního stacionáře pro léčbu úzkostných, depresivních a psychosomatických onemocnění popisuje fenomén přenosu v klinické praxi. Přenos vychází z psychoanalýzy a má důležité místo i v psychiatrii a klinické psychologii, kde může sloužit jako přirozený diagnosticko-terapeutický nástroj.

Číst více

TEORIE & PRAXE

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

JURAJ BARBARIČ: IDEODYNAMICKÁ (IDEOMOTORICKÁ) HYPNÓZA A PSYCHOSOMATICKÉ ČI SOMATICKÉ POTÍŽE

Tento text se zabývá fenoménem ideodynamické hypnózy při léčbě psychosomatických nebo somatických potíží u některých lidí. Ideodynamická hypnóza je specifický způsob práce s hypnózou, který je zcela nedirektivní a neautoritativní. Terapeut pouze navodí hypnotický stav, a pak jenom facilituje dění, které přichází „zevnitř“ pacienta či klienta a týká se spouštění autosanačních mechanismů organismu prostřednictvím komunikace „mysl-tělo“.

Číst více

VĚDA KRÁTCE 2

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

PĚT FAKTORŮ, KTERÉ ZAJISTÍ, ŽE DÍTĚ PROSPÍVÁ

Existují základní zdroje, které každé dítě potřebuje, aby mělo co nejlepší šanci vyvinout se ve zdravého, dobře fungujícího člověka.
Každému se může zdát jasné, že dítě potřebuje 1) péči, 2) spánek, 3) jídlo, 4) stimulaci a 5) bezpečí, ale „nikdo se na to nijak zvlášť nezaměřil nebo neupřednostnil důležitost těchto potřeb během vývoje plodu a v prvním roce života, aby se zlepšily kritické vývojové výsledky,“ řekla Joan Luby, vedoucí týmu, který se věnoval výzkumu a spoluautorka práce.

Číst více

VĚDA KRÁTCE 3

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

NOVÁ STUDIE MŮŽE ROZŠÍŘIT OBRAZ DŮSLEDKŮ NEPŘÍZNĚ OSUDU V DĚTSTVÍ

Výzkumný tým zkoumal souvislost mezi nepříznivými zážitky z dětství a rizikem problémů s duševním zdravím v pozdějším životě. Vědci zjistili, že riziko duševních chorob v pozdějším věku u těch, kteří v dětství zažívají významnou nepřízeň osudu, lze částečně vysvětlit faktory sdílenými členy rodiny, jako je genetika a prostředí. Několik předchozích studií ukázalo, že lidé, kteří zažili různé typy nepříznivých zážitků z dětství, mají vyšší riziko, že budou později v životě trpět psychiatrickým onemocněním.

Číst více

DISKUSE

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

MAREK O. VÁCHA: DOČETL JSEM RADKINA A RYCHLE CHCI ŘÍCT: TOHLE NENÍ MODLITBA!

To je naprosté nepochopení toho, co modlitba je – je to častá otázka novinářů: „Co vám modlitba dává?“ ve smyslu, že modlitba je jedna z mnoha terapeutických technik mírnící agresi, navozující vnitřní klid etc. Pak je ale modlitba na úrovni čaje z heřmánku, dvojky bílého, cvičení na jógamatce, nebo marihuanové cigarety. Zeptejte se Jeremiáše po pás v bahně v cisterně, co mu dává jeho víra.

Číst více

HISTORIE

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

RADKIN HONZÁK: ZA MARCELOU BENDOVOU

Když mám vzpomínat na docentku PhDr. Marcelu Bendovou, Csc., nemohu pominout historii, protože oba jsme začali kutat na psychosomatice hluboko v minulém tisíciletí. České zdravotnictví má pohnuté dějiny. Pouštění žilou nebylo vzácností v padesátých letech minulého století, jak uvádějí seriózní učebnice.

Číst více

ÚVAHY 1

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

VLADISLAV CHVÁLA: ODKUD A KAM KRÁČÍ ČESKÁ PSYCHOSOMATIKA

Pojem psychosomatika byl v minulosti nadužíván i zavrhován. Cesta k obnovení respektu nebyla snadná. Jsme pamětníci, kteří byli šťastnou shodou okolností u toho, a můžeme proto svědčit. Pamatuji si údiv pánů profesorů vědeckého poradního sboru Ministerstva zdravotnictví, když jsme jim začátkem devadesátých let s kolegy nabízeli možnost rozšířit vzdělávání lékařů o psychosomatickou teorii a praxi. „Pánové, myslíte si, že byste něco takového v některém z vašich oborů potřebovali?!“ reagoval udiveně předsedající pan profesor, internista. Nedočkal se pozitivní odpovědi.

Číst více

ÚVAHY 2

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

JAN PONĚŠICKÝ: MEDICÍNSKÉ MYŠLENÍ V PSYCHOTERAPII A PSYCHOSOMATICE

Mapa nemůže nahradit skutečnost, je jen, a ne vždy, spolehlivým vodítkem, jak se v ní vyznat. Jak by bylo krásné, kdyby se mapa s tím, co zobrazuje, perfektně shodla! V medicíně to tak dokonce bývá. Představa zpětné vazby a homeostázy se kryje např. s vlivem snížené koncentrace hormonů štítné žlázy na zvýšenou produkci thyreotropního hormonu v hypofýze, který ji aktivuje, a naopak jejich zvýšená koncentrace činnost hypofýzy tlumí. Tento materialisticko-kauzální mechanismus je blízký medicinskému myšlení a prosazuje se i v psychiatrii, psychosomatice a psychoterapii.

Číst více

ÚVAHY 3

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

JAKUB MEDAL: ZÁPISKY A ÚVAHY K SEXUOLOGICKÉMU SYMPOZIU 2023 V ČESKÉM KRUMLOVĚ

V poslední květnový pátek a sobotu 2023 jsem se zúčastnil sympozia pořádaného Českou společností pro sexuální medicínu v Městském divadle v Českém Krumlově. Sexuologie je nástavbový obor v rámci lékařského specializačního studia a je možné ho započít, pokud má lékař základní atestaci z psychiatrie, gynekologie a porodnictví, urologie, vnitřního lékařství nebo endokrinologie a diabetologie.

Číst více

POLITIKA, KONCEPCE

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

POLITIKA, KONCEPCE

Významným oddílem tohoto čísla Psychosomu bude nepochybně Politika, Koncepce. K desátému výročí založení Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP se dosavadní předseda výboru vyjádřil, že to je nevědecká společnost a on musí „zachránit psychosomatickou medicínu pro vědu “. Přidal se ke skupině nespokojených lékařů a postavil se do jejich čela . Měli bychom tedy mít dvě odborné společnosti pro psychosomatiku, které se budou navzájem napadat z nevědeckosti?

Číst více

LITERÁRNÍ KOUTEK

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

MAREK O. VÁCHA: TERAPEUTICKÝ EFEKT PŘÍMLUVNÉ MODLITBY

Někdy čtete studii, která ve vás, při veškeré vážnosti a úctě k pacientům, vyvolá záchvaty veselí. Pochopíte, že první, co je pro všechny lidi mimo církev a ve jménu lásky třeba udělat, je uklidit stůl. A pochopíte, jak naivní, pragmatické a prvoplánové mohou být představy pravděpodobně inteligentních lidí o tom, kdo to Wakan Tanka je a proč se lidé modlí. Posuďte sami. Následující studie byla publikována v American Heart Journal v roce 2006 s názvem Studie terapeutického efektu přímluvné modlitby.

Číst více