Konformita

Autor: chvala
Kategorie: blog
Zobrazeno: 63

Radkin Honzák: Konformita

Není nad původnost,
každý po ní touží.
Lidé chodí přes most,
tož já půjdu louží.
Karel Havlíček Borovský

 

Konformita je přizpůsobení vlastního chování požadavkům okolí motivované potřebou prokázat loyalitu, splynout s většinou, „netrčet“ a také „býti in“. Do jisté míry je přesným opakem originality. Většina psychologů ma za to, že přizpůsobení se zahrnuje pouze vnějškové, chování, nikoliv vnitřní osobní koncepty. Konformita v sobě zahrnuje jak spolupráci, tak poslušnost a je výsledkem zevních vlivů, přičemž není rozhodující, kdo a co tyto vlivy reprezentuje. http://www.simplypsychology.org/conformity.html

Číst více

Honzák: Vzděláním ke zdraví

Autor: Honzák
Kategorie: blog
Zobrazeno: 33

Non scholae, sed vitae, discimus, povykoval již Seneca na línou římskou školní mládež, Komenský se naopak snažil ty zanedbané flákače přilákat na hry, ale protože tenkrát ještě nebyly konzole (také by se asi moc neuplatnily, vzhledem k tomu, že za třicetileté války se pořád vypínal proud), moc neuspěl.  Marie Terezie to vzala zákonem, přestože už ve své době dobře věděla, že na některé žáky a žákyně budou čtyři základní početní úkony příliš velkým soustem. Stačily by dva, neboť i s nimi lze dojít ke správnému závěru, že bude-li jeden zedník stavět zeď jeden den, bude ji dvacet zedníků stavět dvacet dnů. Dosnes platí toto pravidlo na stavbě českých dálnic.

Číst více