Pro redaktory

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Tady by měla být tabulka s rozvrhem jednotlivých čísel v daném roce, přicházející témata a jejich stav. Dostupná a viditelná by měla být jen přiihlášeným členům redakce a redakční rady. Texty by měly být na kliknutí dostupné.

 datum přijetí autor název oddíl  1.recen  2.recen  dop 1 dop 2  zařazeno do čísla kdy
 19.9.2016 Stackeová, Javůrková Cvičení a kognice výzkum Honzák Hogenová ano ano 1/2017
 2.10. 2016 Honzák Cvičení... souhrny         1/2017
 28.11. 2016 Telec EBM a právo teorie  Šimek Honzák ano ano 1/2017
 4.12. 2016  obec Stanovsiko et.k.MZ politika  - - - - 1/2017
 4.12. 2016 Honzák Přečetli jsme za vás excerpta  - - - - 1/2017
 2.1. 2017 Baštecká Komentář k EBM diskuse - - - - 1/2017
 2.1. 2017 Růžička Vánice II esej Chvála  Trapková ano ne 1/2017
 14.1. 2017 Šimek Hranice v psychosom esej - -     1/2017
 14.1. 2016 Kryl O psychosom.odd. inzerce         1/2017
 7.1. 2017 Dvořáček Kurzy rozvoje inzerce         1/2017
                 
                 
                 

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0