EDITORIAL

CHVÁLA V.: KDO VŠECHNO NÁS NEMÁ RÁD…

Nedávno jsem se dověděl, že se od psychosomatiky, organizované Společností psychosomatické medicíny ČLS JEP, distancuje řada lidí:
1) Někteří lékaři, protože je příliš psychologická.
2) Někteří psychologové, protože je moc lékařská.
3) Někteří lékaři používající alternativní postupy, protože je moc vědecká.
4) Někteří vědci, protože je moc nevědecká.
5) Někteří psychiatři, protože přece psychosomatika patří psychiatrii.
6) Někteří nepsychiatři, protože psychosomatika nepatří psychiatrii.
7) Někteří z lékařské komory, protože se jim zdá zbytečná a málo organizovaná.
8) Ale i někteří „psychosomatici“, protože je moc organizovaná.

Číst více

PRO PRAXI

VEČEŘOVÁ PROCHÁZKOVÁ ALENA: HŮŘ UŽ SE CÍTIT NEMŮŽU
Biosyntéza je psychoterapeutická metoda, kterou vyvinul David Boadella. Vychází původně z práce W. Reicha a A. Lowena a je obohacena o inspiraci F. Motta i dalších. Předkládaná kazuistika ilustruje psychoterapeutickou práci s využitím biosyntézy u 22letého muže se somatickými příznaky úzkostně-depresivní poruchy. Příznaky se rozvinuly na bázi šokového deprivačního traumatu po úmrtí otce.

Číst více

TEORIE 1

SLANINKA M.: DASEINSANALÝZA DNES

Uvedený článok pojednáva o súčasnom stave daseinsanalýzy vo svete a taktiež sa pokúša uviesť do daseinsanalytického myslenia, teórie i praxe. Daseinsanalýza sa vracia k bytiu samotnému, k základom ľudského existovania, k ukazovaniu sa, k prirodzenému svetu tak, ako ho odhaľuje Husserl, Heidegger či Patočka.

Číst více

TEORIE 2

STANĚK D. PSYCHOLOGIE ODPUŠTĚNÍ A JEJÍ VYUŽITÍ PRO TERAPEUTICKOU PRAXI

Odpuštění je jedním ze způsobů, kterými člověk může uzavřít křivdy a nedokončené záležitosti. Zatímco v anglosaském světě je problematika odpuštění v ohnisku zájmu mnohých výzkumů a publikací, v Česku zatím zůstává na okraji. Mezi klíčové autory patří R. Enright, E. Worthington a M. McCullough.

Číst více

ETIKA

MAUER M.: PATERNALIZMUS A PARTNERSTVÍ V MEDICÍNĚ

Autor se snaží v tomto článku zpochybnit a také prohloubit naše porozumění fenoménu, který se dnes nejčastěji označuje jako přechod od paternalismu k partnerství. Oproti časté simplifikaci tohoto fenoménu zdůrazňuje jeho komplexitu a varuje před prostým přechodem z jednoho extrému – tvrdého paternalismu, to extrému opačného – bezhraniční autonomie.

Číst více

ÚVAHY

HONZÁK R.: CO SE SOCIÁLNÍMI VLIVY?

Když se pětatřicetiletý jihoafrický psychiatr nechával okouzlovat fanfárou barev podzimu na severovýchodě USA, kam poprvé přijel na studijní pobyt, netušil, že se ho za krátký čas zmocní tesknota, padne naň deprese a že díky (sem skutečně „díky“ patří) své stálé zvídavosti a blízkosti laboratoří, v nichž se pracovalo s melatoninem, z té šlamastyky nejen vyklouzne, ale ještě vykouzlí objev: sezonní (zimní) depresi.

Číst více

DISKUSE

MERTL JAN: KAM SE POSOUVÁ DOMINANTNÍ MODEL PARTNERSKÝCH VZTAHŮ?

V souvislosti s překotným vývojem sociálních struktur dochází ke značné dynamizaci mezilidských vztahů a jejich odtržení od původních hodnotových schémat, na nichž byly tradičně postaveny. To se projevuje i v psychologii a psychoterapii.

Číst více

RECENZE

Chvála V.: KAŽDÁ PRVOUKA NENÍ PRO PRVŇÁKY

Recenze knihy Radkina Honzáka Psychosomatická prvouka, Vyšehrad, 2017

Opravdovou recenzi knihy by měl psát autorův odpůrce, nebo aspoň někdo nezaujatý. Tuto podmínku nemohu splnit, protože mám Radkinův styl psaní rád, obdivuji jeho sečtělost a paměť, a z toho vyplývající šířku záběru. Psychosomatika jako co nejširší pohled na svět, ve kterém lidé stonají nebo se uzdravují, rodí se a umírají, vyžaduje vedle mnoha znalostí také velkou životní zkušenost. A to všechno Radkin Honzák má.

Číst více

Z KONFERENCÍ

Chvála V. Roubal P., Sladká H.: NÁSTROJE PSYCHOSOMATIKY

Druhá odborná schůze Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP byla vyhlášena na pátek 13.října v návaznosti na odbornou schůzi Psychoterapeutické společnosti ČLS JEP. Tématem jsme chtěli vyjít vstříc diskusi, kterou nedávno v tisku zahájil prof. Cyril Höschl. Hlásil se k psychosomatice jako ke svému hříchu mládí, kdy ještě také byl ochotný zabývat se složitou problematikou těla a duše.

Číst více

LITERÁRNÍ KOUTEK

ŠUSAKU ENDÓ: PŘÍBĚH JEDNOHO ODPUŠTĚNÍ (Japonsko, 16. stol.)

Komisařství umísťovalo jakoby náhodou mezi křesťany ty, kteří se zřekli víry, a nutilo je, aby donášeli, kdyby se něco chystalo, a vybízeli k odpadlictví. Nebylo jasné, zda Kičidžiró s penězi dostal i takovou nějakou úlohu. Ale pro kněze teď bylo ještě obtížnější tomuto muži důvěřovat.

Číst více
Zde najdete aktuální i starší čísla časopisu PSYCHOSOM.

Psychosom 4 | 2016

  • CHVÁLA: Vítězství sv.Tomáše?
  • SKORUNKA: Porucha na duchu?
  • IRMIŠ: Stres pacienta v nemocnici
  • HONZÁK: Podceňované placebo?
  • TELEC: Zdravotní služby a placebo?
  • BAŠKOVÁ A KOL.: Příprava k porodu?
  • KOHÚT: Creating Connections.
  • HONZÁK: Sto let Oty Gregora
  • více zde

Psychosom 3 | 2016

EDITORIAL: Pokušení nedělat nic
BAŠTECKÁ: EBM
HOBZOVÁ: Surogátní mateřství
PODZIMEK: Výchova ke smyslu
HONZÁK: Dissociativní poruchy
SKORUNKA: Psychosomatika, kam se podíváš
OBSAH Stahuj zde

Psychosom 1-2 | 2016

EDITORIAL: Mezi Scyllou a Charybdou, NERADÍLEK: Emoce v algeziologické praxi, PULKRÁBKOVÁ: Neuromodulace, HOLUBOVÁ: Posttraumatický stres hasičů, HONZÁK: Dráždivý tračník, PONĚŠICKÝ: Proces změny, HONZÁK: Je změna možná? RECENZE, Z KONFERENCÍ, PSYCHOSOMATIKA V KLINICKÝCH OBORECH: abstrakta 16. konference v Liberci. Stahuj zde

Psychosom archiv PDF

Na této stránce najdete všechny přdchozí čísla časopisu PSYCHOSOM ve formátu pdf ke stažení. zde