PSYCHOSOM 2/2021

Hodnocení uživatelů: 1 / 5

Aktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
Obsah čísla
  • Uzávěrka čísla 2/2021 dne 1. 6. 2021, recenzní řízení bylo uzavřeno 15. 5. 2021

    Původní práce procházejí recenzním řízením s výjimkou krátkých zpráv, recenzí knih, esejů a diskusních příspěvků. Foto, grafická úprava V. Chvála. The articles are peer-reviewed. Pro redakční zpracování používáme Word, zpracování fotografií v Zoner Photo Studio. Internetová verze na otevřené platformě Joomla. Zdarma dostupná na adrese www.psychosom.cz. Autor webu Web7master s.r.o., www.web7master.com

  • ISSN 2336-7741 (Print)
  • ISSN 1214-6102 (Online)
  • MK ČR E 187 84, registrace ERIH PLUS
  • © LIRTAPS, o. p. s.
  • PSYCHOSOM je kompletně archivován Národní lékařskou knihovnou:
  • http://kramerius.medvik.cz/search/handle/uuid:MED00013903  

Vychází 4× ročně, Cena jednoho čísla 150 Kč, roční předplatné 500 Kč, objednávky na adrese redakce. Plné texty, archiv na www.psychosom.cz

Číst více

EDITORIAL

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

V. CHVÁLA: ÚZKÁ STEZKA PRO PSYCHOSOMATIKU

Ve druhém čísle Psychosomu tohoto pandemického roku najde čtenář různý pohled na psychosomatickou praxi: od toho nejjednoduššího v ordinaci somatického lékaře až po velmi komplikovaný v úvaze daseinsanalytického psychoterapeuta. Není to jen věc hloubky vzdělání lékařů a psychologů, ale také ochotou a možnostmi náhledu u samotných pacientů.

Číst více

PRO PRAXI

Hodnocení uživatelů: 4 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

IVA JAKLOVÁ: CHRONICKÉ PELVIALGIE

ÚVOD
Jsem lékařka s atestací z rehabilitace. Pracuji ve zdravotnickém zařízení, kde současně ordinuje více rehabilitačních lékařek a lékařů. Pacienti jsou objednáváni kolegyněmi z recepce, zpravidla telefonicky. Při objednávání pacientů není v podstatě možné předem určit, zda pacient bude potřebovat psychosomatickou intervenci. Povětšinou se tedy stane, že si pacienty k následné psychosomatické péči vybírám sama.

Číst více

TEORIE

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

R. HONZÁK: NĚKTERÉ PSYCHOSOMATICKÉ ASPEKTY SPIRITUALITY A RELIGIOZITY

Psychosomatiku chápeme jako bio-psycho-sociální přístup k problematice zdraví i nemoci. Spirituální faktor, který k základním lidským potřebám nesporně také patří, bývá opomíjen. Cílem tohoto sdělení je poukázat na některé souvislosti mezi spiritualitou, religiozitou a zdravotním stavem.

Číst více

KRÁTCE 1

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

JAK MOHOU FILOPODIE BUNĚK POMOCI BUŇKÁM „MLUVIT“ NAVZÁJEM?

(HOW CELLULAR 'FINGERTIPS' MAY HELP CELLS 'SPEAK' TO EACH OTHER)
SOUHRN: Vědci rozšířili známé funkce nedoceněné buněčné struktury s možnými aplikacemi při uzavírání ran a terapii rakoviny.

Číst více

KRÁTCE 2

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

MOUDROST, OSAMĚLOST A OBSAH VAŠEHO STŘEVA

(WISDOM, LONELINESS AND YOUR INTESTINAL MULTITUDE)
SOUHRN: Vědci posunuli souvislost mezi moudrostí, osamělostí a biologií o krok dále a uvedli, že moudrost a osamělost podle všeho ovlivňují-nebo jsou ovlivněny-mikrobiální rozmanitostí střevního obsahu.

Číst více

KRÁTCE 3

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

OTEVŘENÉ PLACEBO FUNGUJE STEJNĚ DOBŘE JAKO DVOJITĚ ZASLEPENÉ PLACEBO U SYNDROMU DRÁŽDIVÉHO TRAČNÍKU
(Open-label placebo works as well as double-blind placebo in irritable bowel syndrome)

První studie svého druhu srovnává výkonnost otevřeného placeba se zaslepeným placebem

Číst více

KRÁTCE 4

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ MŮŽE OVLIVNIT STŘEVNÍ MIKROBIOM

(SEXUAL BEHAVIOR MAY INFLUENCE GUT MICROBIOME)
Vědci tvrdí, že muži, kteří mají sex s muži, mají jedinečné mikrobiomy, které mohou mít vliv na imunitní systém
SOUHRN: Podle nové studie může sexuální chování člověka ovlivnit jeho mikrobiom a imunitní systém a potenciálně tak zvýšit jeho riziko infekce HIV.

Číst více

KRÁTCE 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

RIZIKO DĚTSKÝCH PSYCHIATRICKÝCH PŘÍZNAKŮ SILNĚ SOUVISÍ S NEPŘÍZNIVÝMI EXPOZICEMI BĚHEM TĚHOTENSTVÍ

SOUHRN: Nepříznivé expozice prostředí během těhotenství-včetně těch, které nastávají před rozpoznáním těhotenství-mají značný vliv na riziko psychiatrických příznaků v dětství. Vědci pracují na objevování, vývoji a implementaci intervencí v raném věku, které mohou zmírnit některá z těchto rizik.

Číst více

DISKUSE

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

R. HONZÁK: AŽ SE PRACHY ZMĚNÍ V PRACH- DISKUSE

Milý Vláďo, připomínka k Tvému úvodníku:
jistěže až na posledním místě jde v první řadě o peníze, ale obávám se, že i chamtiví lichváři z pojišťoven vědí, že investice, které by padly do plateb psychosomatických výkonů, jsou kapkou v moři. Tady jde daleko víc o MYSL (jak se dneska říká duši) doktorů.

Číst více

ÚVAHY

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

S. KOMÁREK: POUČENÍ Z KRIZOVÉHO VÝVOJE III. – 2.VLNA

V září 2020 nastoupila v našich zemích druhá vlna koronaviru, už s mnohem menší vážností průběhu i úmrtností, srovnatelnými zhruba se zavilým kmenem chřipky, ale s nemenší rychlostí šíření než při té jarní (vývoj není překvapivý, úspěšný parazit je ten, který hostitele téměř nepoškodí, ale také je otázka, zda se nejedná o důsledek skutečnosti, že populace je teď mnohem víc „protestována“).

Číst více

RECENZE

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

R. HONZÁK: JEHO SVATOST DALAJLÁMA: ETIKA PRO DNEŠNÍ SVĚT

Vydalo nakladatelství Vyšehrad, Praha, 2021, 170 stran, originál pochází z roku 2011
Na počátcích křesťanské teologie, mezi různými pohledy na člověka panovala víceméně shoda, že půlku vlastností má od Boha a půlku od ďábla. Rozpor byl v tom, jak to zlo v nás ukryté řešit. Jedni se domnívali, že je lepší vymítat ďábla, jiní hlásali, že je třeba kultivovat božskou část, aby ďábel byl postupně vytlačen.

Číst více

RECENZE 2

Hodnocení uživatelů: 4 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

V. CHVÁLA: PSYCHOSOMATIKA PODLE CHYTRÉ HORÁKYNĚ
Recenze knihy Jana Vojáčka Umění být zdráv, CPres Brno 2020

Ani nahá ani oblečená, ani pěšky ani jízdmo, měla se dostavit jistá Horákyně, zvaná Chytrá, aby získala ruku královu. Víme, že záludný úkol splnila, a založila tím precedens, který žije dodnes. Jan Vojáček, autor knihy Umění být zdráv, jako by se v této taktice shlédl: propaguje psychosomatiku, ale distancuje se od ní, podle všeho mluví s pacienty, ale nedělá psychoterapii, vystudoval všeobecnou medicínu, ale nazývá svou činnost funkční medicínou.

Číst více

RECENZE 3

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

V. CHVÁLA: DĚJINY ŇADRA PODLE YALOMOVÉ (Rybka publ. 1999. ISBN 80-86182-92-4)

Z knihovny na mě vypadla kniha, kterou jsem si kdysi slíbil přečíst a asi jsem tak učinil jen zběžně. Manželka u nás mnohem známějšího psychoterapeuta Irvina D. Yaloma (Chvála psychoterapie, Máma a smysl života, Lži na pohovce, Vědomí a podvědomí, Hovory k sobě, Stávám se sám sebou…) si v ní pokládá otázky na tělo, a to právě na tu jedinou jeho část, na ženské ňadro. A čtenáři v ní odhaluje nejen ňadra samotná, ale hlavně témata, která s nimi jsou úzce spojená v celé dlouhé historii lidstva.

Číst více

RECENZE 4

Hodnocení uživatelů: 3 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

K. DOLÁKOVÁ: NADĚJE V MEDICÍNĚ (Recenze knihy: Ptáček R., Bartůněk P. (Eds): Naděje v medicíně)

Naděje v medicíně představuje již 10. publikaci, která navazuje na sérii monografií na téma Etika a komunikace v medicíně. Hlavními editory jsou Radek Ptáček a Petr Bartůněk a dále se na monografii podílelo více než 60 medicínských i nemedicínských odborníků, kteří přinášejí čtenářům své oborové postřehy a zkušenosti v souvislosti s nadějí. Publikace je rozdělena do čtyř tematických celků: Obecné souvislosti, Obory medicíny, Klinické souvislosti a Speciální témata.

Číst více

SPOLEČNOST

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

RADKIN HONZÁK OCENĚN ZLATOU MEDAILÍ ČLS JEP

Výboru SPM ČLS se podařil husarský kousek. Při oceňování těch, kdo se zasloužili o rozvíjení psychosomatické medicíny, jsme nemohli nepomyslet na MUDr. Radkina Honzáka, zástupce dnes nejstarší generace psychosomaticky uvažujících lékařů.

Číst více

NEKROLOG

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

R. HONZÁK: BÁJEČNÁ KAMARÁDKA DO NEPOHODY, KTERÁ MĚLA RÁDA ŽIVOT

"Až přijdu před nebeskou bránu, Petr řekne: Tys učila Zemana. A já namítnu: Ale taky Halíka."

Jiřina Šiklová byla jednou z těch osobností, které mě naučily brát nepřízeň osudu s nadhledem, což byl její základní přístup k našemu krátkému pobývání na tomto světě… Její postoj měl pevné kořeny v rodině s pevnými hodnotami.

Číst více

LITERÁRNÍ KOUTEK

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

KURT VONNEGUT, JR: KOLÍBKA

„Když se mor plně rozběsnil, vypadalo to v Domě naděje a milosrdenství v džungli jako v Osvětimi nebo v Buchenwaldu. Haldy mrtvol se kupily do takové výšky a šíře, že buldozer, který je měl shrnovat do společného hrobu, uvízl a nemohl se hnout. Otec pracoval celé dny a noci beze spánku, ale pracoval taky bez výsledku. Moc lidí nezachránil.“

Číst více