Editorský sbor

Časopis řídí redakční rada / Editoral Board:

MUDr. Radkin Honzák, CSc., Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, IKEM
MUDr. Vladislav Chvála, Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch Liberec
MUDr. Ondřej Masner, Psychosomatická klinika, Praha
Doc.MUDr. PhDr. Jan Poněšický, Ph.D., Median klinik, Berggieshubel, Deutschland
MUDr. David Skorunka, Ph.D., Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové
Mgr. Hana Svobodová, Ústav ošetřovatelství 3. LF UK, Praha
Doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc., Jihočeská univerzita, České Budějovice
PhDr. Ludmila Trapková, Institut rodinné terapie a psychosom. medicíny, o. p. s. Liberec
MUDr. Jiří Šavlík, CSc., Praha

Mezinárodní poradní sbor / International Advisory Board:

 • Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc., Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Praha
 • PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D., Evangelická teologická fakulta UK, Praha
 • Doc. PhDr. M. Bendová, Ph.D., Ústav lék. psychologie a psychosomatiky LF MU Brno
  Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc., PK LF UK Plzeň, subkatedra psychosomatiky IPVZ
 • MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc., LEVRET, s. r. o. Praha
  Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD., Psychiatrická klinika FN, Trenčín, Slovenská republika
  Prof. PhDr. Anna Hogenová, PhD., PF UK Praha, PVŠPS Praha
  Prof. RNDr. Stanislav Komárek, PhD., katedra filosofie a dějin přírodních věd PřF UK
  Doc. PhDr. Eva Křížová, PhD., Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a ETF
  PhDr. Jiří Libra, Klinika adiktologie, 1. LF UK a VFN v Praze
  Prof. PhDr. Michal Miovský, PhD., Klinika adiktologie, 1. LF UK a VFN v Praze
  MUDr. Jiří Podlipný, Psychiatrická klinika LF UK, Plzeň
  PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Ph.D., Th.D., FPH a Ped. TU Liberec
  Doc.MUDr. PhDr. Jan Poněšický, Median klinik, Berggieshubel, Deutschland
  MUDr. Alena Procházková-Večeřová, psychiatrická ambulance Gyncare, Praha
  Doc.PhDr. Daniela Stackeová, PhD., VŠTVS Palestra Praha
  PhDr. Ingrid Strobachová, Ústav lék. etiky a humanitních zákl. medicíny 2. LF UK Praha
  Mgr.et Mgr Marek Vácha, PhD., Ústav etiky 3. LF UK Praha-Vinohrady
  MUDr. Ivan Verný, Fachartz für Psychoterapie und Psychiatrie, Curych, Švýcarsko
  Prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D., Katedra psychologie FSS MU, Brno
  Prof. PhDr. Petr Weiss, Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze