TEORIE: PLACEBO

HONZÁK R.: PLACEBO JAKO OPOMÍJENÁ SOUČÁST LÉČBY, PSYCHOSOM 2016; 14(4), s.233-246

Placebo bylo definováno jako inertní látka, která vyvolává některé fyziologické účinky, což je ze samé podstaty nesmysl, protože inertní látka je proto inertní, že nevyvolává žádné reakce. Současné poznatky ukazují, že účinky placeba jsou psychobiologické a kulturní fenomény a že použití placeba v léčbě i výzkumu má plné oprávnění, vyžaduje ale také lepší pochopení. Význam všech psychologických aspektů léčení vyplývá i z toho, že placebo-efekt existuje i v situacích, kdy žádná inertní látka není aplikována.

Číst více

EDITORIAL

Publikováno se svolením autora (Ateo)
foto (Ateo)

CHVÁLA V.: VÍTĚZSTVÍ NEVĚŘÍCÍHO TOMÁŠE. PSYCHOSOM 2014; 14(4), s.206-207

 • Tomáš, jinak Didymos, jeden z dvanácti učedníků, nebyl s nimi, když Ježíš přišel.
 • Ostatní učedníci mu řekli: „Viděli jsme pána.“
 • Odpověděl jim: „Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech
 • a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány na jeho boku, neuvěřím.“ (Jan, 20, 24).

Hlava je neukázněná, dělá si, co chce. Právě tenhle příběh o nevěřícím Tomášovi se mi vybavil při diskusi o výzkumu v psychoterapii a v psychosomatice. Není pochyb, že je třeba výzkum účinnosti naší léčby podstoupit, když chceme, aby nás oborné společnosti respektovaly a pojišťovny léčbu hradily.

Číst více

PRO PRAXI 1

SKORUNKA D.: PORUCHA NA DUCHU, NEBO ŽIVOTNÍ DILEMA? Psychosom 2016; 14(4),s. 228- 224

(Psychosomatická perspektiva a psychoterapeutický přístup v ambulantní psychiatrii)

Příspěvek je věnován aplikaci psychosomatické perspektivy založené na bio-psycho-sociálním modelu v ambulantní psychiatrické praxi. Autor předkládá pět základních tezí, jež považuje za výchozí předpoklady k prosazování bio-psycho-sociálního pojetí a psychoterapeutického přístupu v psychiatrii. Bio-psycho-sociální pojetí je spolu s psychoterapeutickým přístupem podle autora nezbytné pro koordinovanou a efektivní spolupráci s dalšími odborníky v systému péče o duševní zdraví.

Číst více

PRO PRAXI 2

IRMIŠ F.: STRES PACIENTA V NEMOCNICI. Psychosom 2016; 14(4) s.225-232

In memoriam zařazujeme jeden z posledních textů MUDr. Felixe Irmiše, který byl určen jako poster na 16. konferenci psychosoamtické medicíny v Liberci. Recenzní řízení pro potřeby časopisu nebylo provedeno. (red)

ÚVOD
V minulých pracích, převážně v časopise Praktický lékař, jsem popisoval stres mezi lékaři, pacienty a zdravými osobami v různých kombinacích a též jeho příčiny. Práce jsou nyní shrnuty v monografii (9), která zahrnuje též spiritualitu (duchovnost) a etiku v psychosomatické medicíně z biopsychosociálního hlediska.

Číst více

TEORIE 2

TELEC I.: ZDRAVOTNÍ SLUŽBY A PLACEBO: POROZUMĚNÍ, NEBO ZAMLŽENÍ PROBLÉMU? Psychosom 2016; 14(4), s.247-258

Komplementární a alternativní medicína je v některých kulturně srovnatelných zemích zahrnutá do hlavního proudu zdravotních služeb, například v Německu, Švýcarsku, Lichtenštejnsku. Část lékařské komunity ale vysvětluje účinnost některých metod, přípravků nebo přístrojů komplementární a alternativní medicíny pouze cestou placebo efektu.

Číst více

VÝZKUM

BAŠKOVÁ M. URBANOVÁ E., KOKAVCOVÁ T.: VÝZNAM PSYCHOFYZICKEJ PRÍPRAVY NA PRIEBEH PORODU. Psychosom 2016; 14(4), s.259-267

Cieľom práce bolo analyzovať vplyv predpôrodnej prípravy na subjektívne vnímanie bolesti, správne využívanie brušného lisu a dýchania počas pôrodu, ako aj na dĺžku prvej doby pôrodnej na základe porovnania súborov prvorodičiek, ktoré navštevovali a nenavštevovali predpôrodnú prípravu.

Číst více

HISTORIE

HONZÁK R.: OSLAVME STÉ NAROZENINY OTY GREGORA. Psychosom 2016; 14(4),s. 268-270

 • „Nedovolte, aby ve vás uhasla jiskra nadšení pro medicínu, pro vědu a pro pomoc trpícím.“ Z projevu k absolventům fakulty dětského lékařství v r. 1968
 • „Myslím si, že psychosomatika jako obor by měla mít za dlouhodobý cíl svého působení vlastní zánik – měla by totiž proniknout do všech oborů a stát se způsobem myšlení všech lékařů.“ Moje návraty aneb kudy jsem chodil (2000)
Číst více

SPOLEČENOST

ZA MUDr. FELIXEM IRMIŠEM, CSc. Psychosom 2016; 14(4),s.271-274

MUDr. Felix Irmiš, CSc., dlouholetý zastánce psychosomatiky, zemřel začátkem října 2016. Poslední rozloučení se konalo 11. října 2016 v malé obřadní síni strašnického krematoria v Praze. Na kolegu, lékaře a člověka vzpomínáme společně:

Číst více

Z KONFERENCÍ

KOHÚT J.: CREATING CONNECTIONS 2015 – REZILIENCIA. Psychosom 2016; 14(4) s. 280-284

Prežitie vďaka prepojeniu: V polovici apríla sa v Holandskom Kaatsheuveli uskutočnila konferencia pre odbornú, ale aj laickú verejnosť s názvom Creating Connections. Ústrednou témou bola téma reziliencie. Za týmto slovíčkom s francúzskym, či latinským sexepílom sa skrýva pojem definujúci schopnosť človeka prežiť, adaptovať sa a vzdorovať potencionálne nepriaznivým vplyvom.

Číst více

EXCERPTA

ZIPFEL S., ET AL.: PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA V NĚMECKU. VÝVOJ A SOUČASNÉ POSTAVENÍ. Psychosom 2016; 14(4) s.278-9

V Německu na rozdíl od USA není psychosomatická medicína synonymem konzultační psychiatrie, ale představuje samostatný ucelený specializovaný obor a v důsledku toho má podstatně silnější institucionální základy, než je tomu v jiných zemích.

Číst více

Z KONFERENCÍ 2

ROČŇOVÁ M.: JAK SE PŘEDNÁŠÍ PSYCHOSOMATIKA PRO PRAKTIKY

aneb OD KARLOVÝCH VARŮ PO TATRY: V únoru 2015 vybídli pořadatelé Kongresu primární péče v Praze výbor SPM ČLS, aby připravili blok o psychosomatice pro dvoudenní akci pro praktické lékaře pro děti a pro dospělé.

Číst více

POLITIKA,KONCEPCE

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ NAD VÝZKUMNÝM PROJEKTEM PSYCHO-SOMATIKY
3. 11. 2016 se uskutečnilo v prostorách Psychosomatické kliniky v Praze 6 setkání nad výzkumem v psychosomatice. Sešli se na něm zástupci větších i menších psychosomaticky orientovaných pracovišť z různých míst ČR, studenti a Tomáš Řiháček z FSS MU v Brně.

Číst více
Zde najdete aktuální i starší čísla časopisu PSYCHOSOM.

Psychosom 4 | 2016

 • CHVÁLA: Vítězství sv.Tomáše?
 • SKORUNKA: Porucha na duchu?
 • IRMIŠ: Stres pacienta v nemocnici
 • HONZÁK: Podceňované placebo?
 • TELEC: Zdravotní služby a placebo?
 • BAŠKOVÁ A KOL.: Příprava k porodu?
 • KOHÚT: Creating Connections.
 • HONZÁK: Sto let Oty Gregora
 • více zde

Psychosom 3 | 2016

EDITORIAL: Pokušení nedělat nic
BAŠTECKÁ: EBM
HOBZOVÁ: Surogátní mateřství
PODZIMEK: Výchova ke smyslu
HONZÁK: Dissociativní poruchy
SKORUNKA: Psychosomatika, kam se podíváš
OBSAH Stahuj zde

Psychosom 1-2 | 2016

EDITORIAL: Mezi Scyllou a Charybdou, NERADÍLEK: Emoce v algeziologické praxi, PULKRÁBKOVÁ: Neuromodulace, HOLUBOVÁ: Posttraumatický stres hasičů, HONZÁK: Dráždivý tračník, PONĚŠICKÝ: Proces změny, HONZÁK: Je změna možná? RECENZE, Z KONFERENCÍ, PSYCHOSOMATIKA V KLINICKÝCH OBORECH: abstrakta 16. konference v Liberci. Stahuj zde

Psychosom archiv PDF

Na této stránce najdete všechny přdchozí čísla časopisu PSYCHOSOM ve formátu pdf ke stažení. zde