EDITORIAL

Uzávěrka čísla 1/2018 dne 28. 2. 2018, recenzní řízení bylo uzavřeno 15. 2. 2018. Původní práce procházejí recenzním řízením s výjimkou krátkých zpráv, recenzí knih a diskusních příspěvků. Foto, grafická úprava V. Chvála. V tomto čísle také fotografie Šimona Pikouse, a Veroniky Madler. The articles are peer-reviewed.

 

CHVÁLA V.: V DOBĚ POSTKONFERENČNÍ

Sedmnáctou konferenci psychosomatické medicíny v Liberci máme za sebou, jednáme o tom, zda ta příští bude už konferencí Evropské asociace psychosomatické medicíny (EAPM) v Praze r. 2020. Obávali jsme se, zda se podaří vytvořit dobrou atmosféru při mnohem větším počtu účastníků už teď. A podařilo se.

Číst více

PRO PRAXI

LENKA SLÁMOVÁ: PANÍ ZDENKU OVLÁDÁ NEPŘÍJEMNÝ NETVOR – PANIKA
ÚČINNÉ KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ POSTUPY PŘI LÉČBĚ PACIENTKY S PANICKOU PORUCHOU

SOUHRN: Pacientka Zdenka (44 let), v anamnéze úzkostné situace v dětství, traumatizující zážitky jako smrt bývalého manžela, dceřiny opakované suicidální (sebevražedné) pokusy, následně její problematické těhotenství. V Psychiatrické nemocnici v Kroměříži byla podruhé, první vybrané oddělení bylo méně vhodné pro její obtíže.

Číst více

TEORIE

DANIELA STACKEOVÁ, MICHAELA BÖHMOVÁ: PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PŘÍTOMNOSTI OTCŮ U PORODU

ABSTRAKT
Přestože přítomnost otců u porodu již není u nás ničím novým a neobvyklým, je toto téma stále diskutováno jak odborníky, tak laiky. Otázky frekventované v těchto diskusích jsou nejčastěji zaměřeny na přínos, či naopak negativní dopady přítomnosti otce u porodu na psychický komfort rodičky, následně pak i na průběh porodu jako takového, na vliv přítomnosti otce u porodu na vztah k dítěti a na další vývoj vztahu mezi oběma rodiči po porodu.

Číst více

DISKUSE

 

OLGA KUNERTOVÁ: OPOŽDĚNÝ PŘÍSPĚVEK K DISKUSI O PSYCHOSOMATICE

Tato úvaha začala vznikat na letošní psychosomatické konferenci v Liberci, při panelové diskusi o etice v psychosomatice. Shrnula jsem ji do několika vět, které mohly zaznít v diskusi jako příspěvek, ale dostala smysluplnou podobu až po několika hodinách, tak ji přináším touto formou.

Číst více

FILOSOFIE

MICHAL PODZIMEK: HOLISTICKÝ PŘÍSTUP K PACIENTOVI SKRZE THEONOMII

Teorie interpretující lidskou zkušenost s životem, nemocí či přímo smrtí se proměňují. Spolu s nimi se tak proměňují i možnosti, kterými lze dávat odcházejícímu naději v jeho existenciální tísni. Tento příspěvek nahlíží a krátce analyzuje zásadní proměny paradigmatu západní společnosti, především z hlediska otázky existence či neexistence transcendentního rozměru života.

Číst více

DISKUSE 2

ONDŘEJ MASNER: VÝVOJ SPOLEČNOSTI PRO PSYCHOSOMATICKOU MEDICÍNU ČLS JEP


Po téměř čtyřech letech činnosti ve výboru Společnosti pro psychosomatickou medicínu mám potřebu si od této činnosti odpočinout. V souznění s panem Komárkem z filmu „Na samotě u lesa“ se mi chce zvolat: „Na jaře již nezaseju!“ …tím chci říct, že nebudu již do výboru společnosti kandidovat. Osud naší psychosomatické medicíny mi ale nadále bude ležet na srdci.

Číst více

RECENZE

RADKIN HONZÁK: ÚVAHA NAD KNIHOU O VYHOŘENÍ

NECKEL S., SCHAFFNER A. K., WAGNER G. (EDS.): BURNOUT, FATIGUE, EXHAUSTION. AN INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVES ON A MODERN ACTION. PALGRAVE MACMILLAN, CHAM, 2017

Číst více

RECENZE 2

VLADISLAV CHVÁLA: KNIHA ZDRAVÍ KULTURA SPOLEČNOST EVY KŘÍŽOVÉ

Jako lékař, který se věnuje psychosomatické medicíně, tedy bio-psycho-sociálnímu pojetí zdraví a nemoci, sociologický a kulturologický pohled na zdraví a medicínu rozhodně vítám. Zájem autorky o medicínu a o její alternativní postupy z hlediska sociologického sleduji pozorně od jejích prvních prací na toto téma. Nejsem tedy čtenář nezaujatý.

Číst více

ETIKA

DAVID SKORUNKA: O ETICE A JINÝCH BĚSECH

Jedním z chvályhodných počinů nedávno vzniklé Společnosti psychosomatické medicíny ČLS J.E.P je vypracování etického kodexu, jenž představuje orientační body pro jednání členů této společnosti. Jak ukázala panelová diskuse na poslední psychosomatické konferenci, téma etiky dosahuje nebývalé šíře a hloubky.

Číst více

PRO A PROTI

RADKIN HONZÁK: FENOMÉN ZVANÝ HNÍZDIL A PSYCHOSOMATIKA

DANIELA STACKEOVÁ: JINÝ POHLED NA FENOMÉN OSOBNOSTI V PSYCHOSOMATICE

Před několika týdny vyšla nová knížka, kterou dali dohromady Jan Hnízdil a redaktorka Klára Mandausová spolu s několika Honzovými přáteli i nepřáteli, s titulem Příběhy obyčejného uzdravení (vydaly ji Lidové noviny, Praha). Měl jsem to potěšení přispět do ní krátkou statí o tom, jak vidím psychosomatiku, mám k ní tedy trochu vřelejší vztah a byl jsem u jejího velmi příjemného uvedení do světa…

Číst více