EDITORIAL

CHVÁLA V.: NADĚJNÉ VYHLÍDKY

Jak se tak na sebe lepí zlomky událostí, rozhovorů, zpráv, myšlenek, úryvky rozhovorů, náhodná setkání a sny bez ladu a skladu v jedné hlavě, název dnešnímu editorialu dal Charles Dickens, u jehož filmové adaptace románu Nadějné vyhlídky (režie M. Newell) jsem včera usnul. Shodou okolností se aktuálně hodí i pro psychosomatiku, která díky připravované novele vyhlášky o nástavbových oborech má znovu u nás dobré vyhlídky. Snad si nepovede tak lehkovážně jako Pip ze slavného románu. Ten, podle všeho, svou šanci propásl.
Víkend jsme měli pracovní. Seminář o časové ose, který v téměř nezměněné podobě nabízíme zdravotníkům a některým dalším pomáhajícím profesím už více než 20 let, mě znovu přesvědčil, že zápas za prosazení psychosomatické medicíny má stále smysl. Původně jsme chtěli jen „kazit medicínu“ bio-psycho-sociálním přístupem k anamnéze pacienta. Dilema, zda účastníkům ukazovat práci přímo s pacienty, jsme už dávno vyřešili tím, že práci s časovou osou ukazujeme přímo na účastnících, a ti pak snímají anamnézu navzájem. Nestane se, že by nám chyběly psychosomatické symptomy významně navázané na prožívání osobních vztahů během života. Takto nalezený materiál je autentický, pro účastníky, lékaře, psychology, speciální pedagogy, fyzioterapeuty nebo adiktology velmi přesvědčivý. Nejde už jen o informace, ale o zkušenost, kterou si odnesou. Jak jinak přesvědčit lékaře, že psychosomatická problematika je běžná, samozřejmá, každodenní zkušenost každého z nás? V tomto čísle může čtenář podobnou zkušenost udělat při čtení textu Ivana Verného o procesově orientovaném přístupu k terapii, pokud si vyzkouší některá malá cvičení.

Číst více

PRO PRAXI

VERNÝ I. SYPTÓMY AKO PROCES. PSYCHOSOM 2017; 15(3), S.196-202

SOUHRN: Procesovo orientovaná psychológia alebo POP ponúka podporu sebaspoznávania na ceste k Neznámu. POP sa riadi predpokladom, že kľúč k riešeniam je obsiahnutý v samotných problémoch či narušeniach. POP je fenomenologicky založená metóda, ktorá vychádza z presvedčenia, že každý človek a každý ľudský systém sa nachádza v prirodzenom prúde vývoja, ktorý sám v sebe dáva zmysel. Našou úlohou ako terapeutických pomocníkov je tento proces stopovať, podporiť a vyvinúť. POP ponúka modely, metódy a nástroje na sprevádzanie zmien.

Číst více

TEORIE

ŠUBTOVÁ A: BÁJIVÁ LHAVOST A MÜNCHAUSENŮV SYNDROM. PSYCHOSOM 2017; 15(3), S. 203- 214
Bájivá lhavost (pseudologie, mýtománie) je trvalá a obtížně léčitelná duševní porucha. Ač byla popsána již v roce 1891, představuje dodnes stálou výzvu pro klinické lékaře, psychiatry a psychology na celém světě. V tomto příspěvku je vybráno několik prací, jejichž cílem je usnadnit její diagnostiku, zvláště pak diagnostiku její nejzávažnější součásti – Münchhausenova syndromu a Münchhausenova by proxy syndromu.

Číst více

VÝZKUM

MAZÚCHOVÁ L., KELČÍKOVÁ S., DUBOVICKÁ Z.: TEHOTENSTVO A DUŠEVNÉ ZDRAVIE ŽIEN. PSYCHOSOM 2017; 15(3), S. 215- 223
Tehotenstvo je aj za fyziologických okolností záťažovým obdobím pre organizmus ženy, ktorý prechádza telesnými a duševnými zmenami, ktoré môžu prispieť k zhoršeniu duševného zdravia. Cieľom štúdie bolo zistiť vplyv tehotenstva na duševné zdravie žien a zistiť prítomnosť úzkosti u tehotných žien.

Číst více

DISKUSE

TELEC I.: KRITICKÝ POHLED NA NÁLEZ ÚSTAVNÍHO SOUDU: UZNÁNÍ KALIFORNSKÉHO RODIČOVSKÉHO STATUSU STEJNOPOHLAVNÍHO MANŽELA

Text, který dáváme dnes k diskusi, je překvapivě z pera právníka. Psychosomatika se chce podílet na mezioborové diskusi. Prostor, ve kterém naši pacienti žijí, je utvářen nejen tradicí a kulturními vzorci, ale také politickými tlaky. Na některých z nich se podílí i rozhodnutí nás zdravotníků. Jaké důsledky má ztráta soudnosti ve věci biologického základu rodičovství, kam až vede nejistota lékařské vědy v tom, jak je utvářeno rodičovství, co jsou vlastní a co nevlastní vztahy v rodině, svědčí tento právní rozbor mimořádné situace.

Číst více

KRÁTCE

HONZÁK R.: CHYTŘEJŠÍ MOBIL PO RUCE = HLOUPĚJŠÍ MOZEK V HLAVĚ

Rozprasení chytrých telefonů nás uvedlo do éry neuvěřitelných kontaktů. Jejich majitelé mohou být kdykoliv spojeni s kýmkoliv, psát si s přáteli, z postele zjišťovat kvalitu počasí nejen doma, ale třeba v Grónsku, sledovat on-line povstání v Tramtárii, hrát na burze, fandit svému mužstvu, nakupovat, nebo lovit partnerky a partnery všech ekonomických a morálních kategorií.

Číst více

RECENZE

HONZÁK R.: KNIHY, KTERÉ MOHU DOPORUČIT

Alexandr Peškov, mladší generaci již neznámý, v encyklopediích však dosud dohledatelný jako Maxim Gorkij, pravil, že za všechno, co je v něm dobré, vděčí knize. A to netušil, jak dobrá kniha, kterou jsem napsal, se chystá. Bude se jmenovat Psychosomatická prvouka, a když to všechno dobře vyjde, vyjde ještě letos. Do té doby je možné podívat se do knih, z nichž jsem ještě stačil něco opsat, nebo už nestačil, ale kdybych to byl stihl, byl bych z nich také opisoval.

Číst více
Zde najdete aktuální i starší čísla časopisu PSYCHOSOM.

Psychosom 4 | 2016

  • CHVÁLA: Vítězství sv.Tomáše?
  • SKORUNKA: Porucha na duchu?
  • IRMIŠ: Stres pacienta v nemocnici
  • HONZÁK: Podceňované placebo?
  • TELEC: Zdravotní služby a placebo?
  • BAŠKOVÁ A KOL.: Příprava k porodu?
  • KOHÚT: Creating Connections.
  • HONZÁK: Sto let Oty Gregora
  • více zde

Psychosom 3 | 2016

EDITORIAL: Pokušení nedělat nic
BAŠTECKÁ: EBM
HOBZOVÁ: Surogátní mateřství
PODZIMEK: Výchova ke smyslu
HONZÁK: Dissociativní poruchy
SKORUNKA: Psychosomatika, kam se podíváš
OBSAH Stahuj zde

Psychosom 1-2 | 2016

EDITORIAL: Mezi Scyllou a Charybdou, NERADÍLEK: Emoce v algeziologické praxi, PULKRÁBKOVÁ: Neuromodulace, HOLUBOVÁ: Posttraumatický stres hasičů, HONZÁK: Dráždivý tračník, PONĚŠICKÝ: Proces změny, HONZÁK: Je změna možná? RECENZE, Z KONFERENCÍ, PSYCHOSOMATIKA V KLINICKÝCH OBORECH: abstrakta 16. konference v Liberci. Stahuj zde

Psychosom archiv PDF

Na této stránce najdete všechny přdchozí čísla časopisu PSYCHOSOM ve formátu pdf ke stažení. zde