PSYCHOSOM 3-4/2021

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
Obsah čísla
  • Uzávěrka čísla 3-4/2021 dne 1. 11. 2021, recenzní řízení bylo uzavřeno 15. 10. 2021

    Původní práce procházejí recenzním řízením s výjimkou krátkých zpráv, recenzí knih, esejů a diskusních příspěvků. Foto, grafická úprava V. Chvála. The articles are peer-reviewed. Pro redakční zpracování používáme Word, zpracování fotografií v Zoner Photo Studio. Internetová verze na otevřené platformě Joomla. Zdarma dostupná na adrese www.psychosom.cz. Autor webu Web7master s.r.o., www.web7master.com

  • ISSN 2336-7741 (Print)
  • ISSN 1214-6102 (Online)
  • MK ČR E 187 84, registrace ERIH PLUS
  • © LIRTAPS, o. p. s.
  • PSYCHOSOM je kompletně archivován Národní lékařskou knihovnou: http://kramerius.medvik.cz/search/handle/uuid:MED00013903
  • Toto médium je zcela nezávislé na farmaceutických firmách  
Číst více

EDITORIAL

Hodnocení uživatelů: 2 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

CHVÁLA V.: UJME SE PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY NOVÁ GENERACE?

Nad posledním dvojčíslem tohoto roku se přistihuji při naději, že už se psychosomatické myšlení založené především na bio-psycho-sociálním modelu zdraví a nemoci v našich ordinacích zabydluje. Lékaři, kteří přicházejí k atestaci nástavbového oboru, hledají své místo mezi čistě biologickou medicínou a psychoterapií. Dobře je to patrné z práce, kterou přinášíme v rubrice Pro praxi, paní doktorky Prokopové.

Číst více

PRO PRAXI

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

PROKOPOVÁ M.: SLOVO MÍSTO SKALPELU, ROZHOVOR MÍSTO HOSPITALIZACE ?

V České republice je možné věnovat se psychosomatické medicíně a získat v ní nástavbovou atestaci teprve od r. 2013. Velký zájem o toto vzdělávání mají praktičtí lékaři, na kterých leží tíha prvního kontaktu s nemocnou populací. U nich ale také často zůstávají ti, u kterých po nezbytném vyšetření u specialistů potíže neustupují. V jejich ordinacích proto zůstává většina pacientů s MUS (medicínsky nevysvětlitelný symptom). Dovednost, jak obrátit pozornost správným směrem, tedy k psychosociálním okolnostem stonání, je to, co ilustruje tato kazuistika.

Číst více

TEORIE

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

DOLÁKOVÁ K.: JSME NA PRAHU NOVÉHO PARADIGMATU?

ABSTRAKT:  DOLÁKOVÁ K.: JSME NA PRAHU NOVÉHO PARADIGMATU? PSYCHOSOM 2021; 19(3-4) S. 161-171
Cílem článku je zamyslet se nad současným poznáním na poli vědy a medicíny jakožto celku a pátrat nad možností budoucího vývoje poznání o lidském zdraví.

Číst více

DISKUSE

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

DISKUSE: POTŘEBJE NAŠE MEDICÍNA NOVÉ PARADIGMA?

Text Ing. Kláry Dolákové prošel odbornou recenzí s bouřlivou diskusí. To byl důvod, proč jsme se zeptali některých autorit, co si myslí o potřebě nového paradigmatu a jeho prosazování. Je to něco, co naše medicína potřebuje, co očekává, nebo čemu se brání? Nebyl článek George L. Engela The Need for a New Medical Model: A Challenge for Biomedicine, který vyšel 8. dubna 1977 ve světově uznávaném médiu Science právě takovou výzvou pro biomedicínu?

Číst více

VÝZKUM

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

ULRICHOVÁ a kol.: PORUCHA TĚLESNÉHO SCHÉMATU U PACIENTŮ S MENTÁLNÍ ANOREXIÍ

Mentální anorexie (MA) je psychiatrické onemocnění postihující majoritně dospívající dívky. Jednou z charakteristik mentální anorexie je porucha tělesného schématu. Pacienti trpící mentální anorexií jsou nespokojeni s vlastním tělem a může u nich docházet k poruše percepce tělesných rozměrů. Existuje řada studií dokládajících nadhodnocování tělesných proporcí u pacientů s MA.

Číst více

KRÁTCE 2

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

ZANEDBÁVÁNÍ V DĚTSTVÍ ZHORŠUJE ODPOVĚĎ NA STRES U PACIENTŮ S DIABETEM 2. TYPU

Snad jen diabetologa překvapí, že nárůst nemocných s diabetem typu 2 může souviset se stresem prožívaným v dětství. Ten, kdo ví, jak těžce prožívají rozvody rodičů naše děti, nemůže být překvapen nárůstem této diagnózy v populaci, která se vyznačuje více než 50% rozvodovostí. Nové důkazy přinesl výzkumný tým vedený Nelly Monzer. Dlouhodobé studie spojují týrání dětí s diabetem typu 2 v dospělosti s dětským zanedbáváním. 

Číst více

KRÁTCE 3

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

JAKOU DAŇ ZAPLATÍME NA ZDRAVÍ POPULACE, KDYŽ SE V DĚTSTVÍ DĚJÍ ŠPATNÉ VĚCI?

Když jsme lékařskému plénu na odborné schůzi České lékařské společnosti představovali čerstvě lokalizovanou učebnici Základní psychosomatická péče autorů Tress, Krusse a Ott, ozvala se z pléna starší kolegyně, která zrovna listovala v nové knize: „Proboha, zase ty matky!? Už zase prý můžeme za zdraví svých dětí! A já myslela, že už od toho máme pokoj!“

Číst více

ÚVAHY, ESEJE

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

PONĚŠICKÝ J.: KAM SE UBÍRÁ PSYCHOTERAPIE?

Odpověď: Tím směrem, kterým se ubírá naše civilizovaná společnost. Ve formě kritické reakce na ni, či přizpůsobením se, jak v ní bezproblémově fungovat:
Stále více a více v co nejkratším čase; důraz je kladen na výkon a ekonomickou efektivitu. Proto, dle mého vědění, na celém světě „vyhrává“ kognitivně behaviorální psychoterapie či i jiné formy krátkodobé terapie zaměřené na příznak. Výzkum efektů léčby, sledovaných většinou krátkodobě, tento trend potvrzuje. Teprve v posledních letech se ukazuje, že déletrvající terapie, např. psychoanalytická, předčí KBT dlouhodobými kladnými výsledky.

Číst více

ÚVAHY, ESEJE 2

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

HONZÁK R.: MOC A NEMOC MEDICÍNY

Když se v padesátých letech minulého století rozběhly Moskvou režírované procesy s (do té doby) nejagilnějšími soudruhy v čele s Rudolfem Slánským, přišli právem dezorientovaní dělníci za vrchním představitelem caropapismu a ptali se, komu tedy mají věřit? Soudruh Gottwald, který byl rád, že ho paranoidní Stalinova akce minula, odpověděl pythicky: Straně věřte, soudruzi!

Číst více

ÚVAHY, ESEJE 3

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

ŠIMEK J.: V ČEM SE PROLÍNAJÍ A V ČEM SE LIŠÍ PSYCHOSOMATIKA A PSYCHOTERAPIE?

Chceme-li dvě věci srovnávat a vymezovat mezi nimi hranice, potřebujeme mít definici obou. Pokud jde o psychoterapii a psychosomatickou medicínu, psychoterapie je definována docela přesně, což nelze říci o psychosomatické medicíně. Pro náš úkol tedy budeme muset nějak definovat psychosomatickou medicínu. Přitom nemusíme vytvořit závaznou a všemi nutně přijímanou definici, když to nejde.

Číst více

AKCE

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

SETKÁNÍ LÉKAŘŮ PSYCHOSOMATIKŮ

Dovolujeme si vás pozvat na připravovaná setkání lékařů psychosomatiků, která proběhnou formou kazuisticko-teoretických seminářů.
Semináře probíhají prezenčně vzhledem ke kazuistické formě a s následnou možností balintovské skupiny po ukončení semináře s MUDr. Romanou Hronovou.
Semináře proběhnou v denním stacionáři Psychosomatické kliniky v Praze v Divoké Šárce od 17 hodin, účastnický poplatek bude 200 Kč, nezahrnuje poplatek na balintovské skupiny.

Číst více

LITERÁRNÍ KOUTEK

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

MICHAIL ZOSČENKO: JAK JSEM STONAL

Upřímně řečeno, stůňu raději doma.
…dostal jsem se do takové zvláštní nemocnice, kde se mi leccos nezamlouvalo. Sotva nemocného přivezou, zanášejí ho do knihy přímo pod tabulkou s nápisem: Výdej mrtvol od 15 – 16 hodin. (…) Pravil jsem muži, který mě zapisoval: „Proč tady vyvěšujete takové odporné nápisy, soudruhu felčare? Nemocný člověk má stejně pramalý zájem o takovouhle četbu.“

Číst více

AKCE (2)

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁSTAVBOVÉHO OBORU PSYCHOSOMATIKA NA PSYCHOSOMATICKÉ KLINICE PRAHA

Vzdělávání je koncipováno na dva roky a můžete jím naplnit velkou část praktické přípravy k atestaci (podle požadavků vzdělávacího programu nástavbového oboru psychoso-matika). Zahájení praktické výuky psychosomatiky plánujeme na začátek letního semestru. Nově jsme připravili program Nácvik dovedností.

Číst více