PSYCHOSOM 1-2/2020

Hodnocení uživatelů: 3 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
Obsah čísla

Uzávěrka čísla 1-2/2020 dne 30.6.2020, recenzní řízení bylo uzavřeno 15.6.2020 Původní práce procházejí recenzním řízením s výjimkou krátkých zpráv, recenzí knih a diskusních příspěvků. Foto, grafická úprava V. Chvála. The articles are peer-reviewed. Pro redakční zpracování používáme Word, zpracování fotografií v Zoner Photo Studio. Internetová verze na otevřené platformě Joomla. Zdarma dostupná na adrese www.psychosom.cz. Autor webu Web7master s.r.o., www.web7master.com

  • ISSN 2336-7741 (Print)
  • ISSN 1214-6102 (Online)
  • MK ČR E 187 84, registrace ERIH PLUS
  • © LIRTAPS, o. p. s.
Číst více

EDITORIAL

Hodnocení uživatelů: 1 / 5

Aktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

VLADISLAV CHVÁLA: KORONAVIROVÉ ZASTAVENÍ

Zastavilo se všechno. Školy, podniky, obchody, kina, divadla, koncerty, auta, letadla, akce o více než sto, pak třicet, a nakonec ani dva se neměli potkat. Svatby zakázány, (pohřby povoleny), zavřené hranice a někde celá města. Chyběly roušky, desinfekce, respirátory, nemocnice, někde došly i rakve. Pandemie prověřovala schopnosti šéfů vlád vládnout, kompetenci kompetentních a trpělivost trpících.

Číst více

PRO PRAXI

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

RADKIN HONZÁK: DRÁŽDIVÝ TRAČNÍK A EMOCIONALITA. Pocta Jaroslavu Zaorálkovi

Kasuistika muže trpícího obtížemi typu dráždivého tračníku v zátěžových situacích. (Chapman, 2011) Psychoterapie zaměřená na ovlivnění vegetativního systému relaxací a přestavbu miniscénáře "musíš být dokonalý" podle metod transakční analýzy a farmakoterapie nízkou dávkou amitriptylinu vedla k rychlému ústupu příznaků a návratu k fyziologickému stavu do tří měsíců.

Číst více

TEORIE

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

KLÁRA ČÍŽKOVÁ: TĚLO – POHYB – KRAJINA

Tento článek přináší zamyšlení nad možnostmi, které nabízí vnímání těla a pohyb v krajině. V článku popisujeme a reflektujeme průběh skupinových sesí tanečně pohybové terapie s klienty s psychosomatickým onemocněním. Tanečně pohybová terapie rozvíjí výrazovou, expresivní část neverbální komunikace a kultivuje uvědomění těla.

Číst více

TEORIE (2)

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

MAZÚCHOVÁ, KELČÍKOVÁ, ŠTOFANÍKOVÁ: PSYCHOSOCIÁLNA PODPORA RODIČKÁM POČAS PÔRODU ZO STRANY PÔRODNÝCH ASISTENTIEK

Účelom príspevku je zdôrazniť význam psychosociálnej podpory počas pôrodu. Táto podpora počas pôrodu zo strany pôrodných asistentiek je dôležitá ako v somatickej, tak aj v psychologickej oblasti a je významným kritériom spokojnosti žien. Cieľom starostlivosti o ženu počas pôrodu by malo byť poskytovanie kvalitnej starostlivosti, rešpektovanie a uspokojenie individuálnych potrieb žien a vytváranie pozitívnej skúsenosti s pôrodom, ku ktorej je potrebné využiť vplyv psychosociálnych faktorov.

Číst více

TEORIE (3)

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

RADKIN HONZÁK: NOVINKY ZE SVĚTA MIKROUTŮ

Střevní mikrobiom má vztah k depresi a k hypertenzi, jak opakovaně sdělila Americká kardiologická společnost. Bruce R. Stevens se svým týmem z Gainesville na Floridě zjistil, že složení střevního mikrobiomu se liší podle charakteru onemocnění. Na základě mazané shlukové analýzy s pomocí umělé inteligence rozdělil mikrobiom sledovaných osob do čtyř skupin se svérázným a vzájemně odlišným složením.

Číst více

REFLEXE

Hodnocení uživatelů: 4 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

VLADISLAV CHVÁLA: KDO VYPUSTIL DŽINA GENDERISMU?

Ovládly většinu západních univerzit a médií stoupenci nové levice, jak píše Pavel Matlocha ve svém článku v České pozici ze dne 10. 8. 2019? (Matlocha, 2019) Kde se bere na univerzitách dokonce i ve staré dobré Anglii ta extrémně netolerantní atmosféra, o které svědčí ostrakizace profesorů Jordana Petersona nebo Rogera Scrutona, jen proto, „aby nezneklidňovali svými konzervativními názory studenty“?

Číst více

REFLEXE (2)

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

HONZÁK R, KREKULOVÁ L: CHOROBY POČESTNÉ A NECTNÉ, PACIENTI MILÍ A TI DRUZÍ

Jestliže knihy mají své osudy, jak nás poučil Terentian Maur, mají je i další jsoucna. Ani ta, jimiž se intenzivně zabýváme, se jim nevyhnou. Nepočestná choroba syfilis byla k označení hanebností sousedních národů jmenována tu nemocí španělskou, tu francouzskou, tu zase jinou, jak se to komu hodilo do krámu. Dodnes každý pacient pohovoří s pýchou o chorobách svého srdce (ještě lépe, srdíčka), naopak zakrývá cudně špatný stav své prostaty.

Číst více

RECENZE

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

TRAPKOVÁ L.: WALT HEYER- ODVRÁCENÁ TVÁŘ TRANSGENDERU

Kniha Walta Heyera Odvrácení tvář transgenderu, je především svědectvím, kterých se u nás nedostává. V mediích převažuje nabídka a obhajoba biologického řešení genderové dysforie bez ohledu na psychosociální kontexty konkrétních osobních příběhů a osudů, kterým se věnuje malá pozornost, málo se zkoumají, anebo se o výsledcích takových výzkumů mlčí.

Číst více

REFLEXE (3)

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

JAN PONĚŠICKÝ: PRIMÁT INTERAKCE A SUBJEKTIVITY TERAPEUTA V PSYCHOTERAPII

Co se odehrává a působí během psychoterapie jsou vzájemné interakce dvou subjektů, a to jak vzájemné reagování na sebe, tak i oboustranné vciťování, identifikace. Terapeut se snaží postupovat dle svého odborného zaměření, které však do značné míry odpovídá jeho subjektivním postojům, či příslušnou metodu posléze modifikuje, přizpůsobuje vlastní osobnosti.

Číst více

RECENZE (2)

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

HONZÁK R.: JULIA SHAWOVÁ: ZLO.

Vyd.Paseka, Praha, 2020. Buďme poučenější než naši osvícení předkové, kteří když zakázali Boha, nebyli schopni připustit, že Homo sapiens sapiens je také živočich (tím nechci člověka zoomorfizovat). Proto mohla Darwinova teorie emocí odpočívat více než století, aby se nikterak nepozměněna vynořila v dílech Damasia, Pankseppa a dalších. Nebraňme se poznatkům, které nám sice nevyhovují, ale které nelze změnit tím, že je budeme zakazovat, či ignorovat.

Číst více

SPOLEČNOST

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

JOŽO HAŠTO: ROZHOVOR

Ptá se Aneta Paurová
Co Vás přivedlo k oboru psychosomatiky?
"Zvedavosť, ako človek funguje. Ako súvisí jeho subjektívny svet a jeho správanie s tým, čo sa deje v tele a čo vníma a prežíva a ukladá v sebe z vonkajšieho sveta."
Kdo byl pro Vás v psychosomatice největší inspirací?

Číst více

SPOLEČNOST (2)

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

VLADISLAV CHVÁLA: KOUZLO NENÁPADNOSTI

Kolem psychosomatiky bylo mnoho let ticho po pěšině. A pak najednou až příliš rámusu. Psychosomatická sekce Psychiatrické společnosti ČLS pod vedení docenta Bašteckého byla téměř undergroundem české medicíny. Individuálním školícím místem, které v osmdesátých letech zorganizovala, nemohla nikoho ohrozit ani urazit.

Číst více

OČIMA PACIENTŮ

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

PETRA FOJTÍKOVÁ: TRANSPLANTACE STŘEVNÍ MIKROFLÓRY MĚ VYLÉČILA Z DEPRESÍ

V Psychosomu bychom rádi v souladu s moderními trendy četli také pohledy pacientů na jejich problémy a zkušenosti s léčbou. Psychosomaticky orientovaná medicína bere pacienta jako svého partnera vážně. Víme, že bez jeho aktivního hledání, bez vlastních objevů v jedinečné bio-psycho-sociální realitě, se naše práce nesetká s úspěchem. Takových svědectví, která by nebyla jen neplacenou reklamou na skvělého lékaře nebo metodu, není mnoho.

Číst více

SPOLEČNOST (3)

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

RADKIN HONZÁK: ODEŠEL VAŠEK JIRÁSEK


V noci na přelomu roků zemřel báječný člověk, kamarád, doktor, nositel dobrého jména, docent MUDr. Václav Jirásek, CSc., gastroenterolog s úžasným medicínským i všeobecně kulturním rozhledem, uměleckým nadáním, psychosomatik, který to o sobě nedeklaroval, ale který psychosomatickou medicínu provozoval, a to v praxi až do roku 2018, kdy zavřel svou ambulanci na poliklinice na Karlově náměstí.

Číst více