Časopis řídí redakční rada / Editoral Board:

  • MUDr. Radkin Honzák, CSc., Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, IKEM
  • MUDr. Vladislav Chvála, Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch Liberec
  • MUDr. Ondřej Masner, Psychosomatická klinika, Praha 
  • Doc. MUDr. PhDr. Jan Poněšický, PhD., Median klinik, Berggieshubel, Deutschland
  • MUDr. David Skorunka, Ph.D., Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové
  • Doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc., Jihočeská univerzita, České Budějovice
  • PhDr. Ludmila Trapková, Institut rodinné terapie a psychosom. medicíny, o. p. s. Liberec
  •