PSYCHOSOM 1-2/2023

Hodnocení uživatelů: 4 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
Obsah čísla
 • Uzávěrka čísla 1-2/2023 dne 1. 7. 2023, recenzní řízení bylo uzavřeno 1. 7. 2023

  Původní práce procházejí recenzním řízením s výjimkou krátkých zpráv, recenzí knih, esejů a diskusních příspěvků. Grafická úprava V. Chvála. The articles are peer-reviewed. Pro redakční zpracování používáme Word, zpracování fotografií v Zoner Photo Studio. Internetová verze na otevřené platformě Joomla. Zdarma dostupná na adrese www.psychosom.cz. Autor webu Web7master s.r.o., www.web7master.com

 • ISSN 2336-7741 (Print)
 • ISSN 1214-6102 (Online)
 • MK ČR E 187 84, registrace ERIH PLUS
 • © LIRTAPS, o. p. s.
 • PSYCHOSOM je kompletně archivován Národní lékařskou knihovnou: http://kramerius.medvik.cz/search/handle/uuid:MED00013903
 • Toto médium je zcela nezávislé na farmaceutických firmách  
Číst více

EDITORIAL

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

A PŘECE VYJDE! (PSYCHOSOM 21; (1-2) 2023, s.5-6)

Už několikrát jsme se na tomto místě zamýšleli nad smyslem vydávání nezávislého časopisu v tištěné i internetové verzi pro poměrně malou komunitu zdravotnických pracovníků věnujících se psychosomatickému přístupu v medicíně. V době, kdy většinu prací odpovídajících vědeckým kritériím odsají komerční média zaměřená na počítání citačních indexů s vysokým impakt faktorem, se může zdát taková činnost zbytečnou. Publikace v nich sice není nijak levnou záležitostí, ale bez ní by práce autorů přišla vniveč. Kdo nepublikuje (v těch správných časopisech), ten ve světě vědy neexistuje.

Číst více

PRO PRAXI

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

VERONIKA PROCHÁZKOVÁ: SEKUNDÁRNÍ NEPLODNOST?  (PSYCHOSOM  21; (1-2) 2023, s. 7-19) 

Při diagnostice a léčbě neplodnosti může kromě gynekologického a andrologického vyšetření pomoci i reprodukční imunologie a psychosomatika, potažmo psychoterapie. Následující kazuistika poukazuje na omezení výše zmíněných metod, ale i na osobní terapeutické limity autorky.

Číst více

TEORIE

Hodnocení uživatelů: 1 / 5

Aktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

JAKUB MEDAL: ÚVAHA O POŇATIACH SEXUALITY A KONCEPTUALIZÁCIÁCH KONZUMÁCIE PORNOGRAFICKÉHO OBSAHU V KONTEXTE PARTNERSKÝCH VZŤAHOV NA POZADÍ AFEKTÍVNO-MOTIVAČNÝCH SYSTÉMOV SLASTI A VZŤAHOVEJ VÄZBY. (PSYCHOSOM 21; (1-2) 2023, s.21-30) 


Tento článok vychádza z neurovedou popísaných afektívno-motivačných systémov slasti a vzťahovej väzby. Miera ich vzájomného (ne)prepojenia v rámci partnerských vzťahov súvisí aj s výchovou, resp. vzormi, ktoré deti mohli vidieť u svojich rodičov.

Číst více

VĚDA KRÁTCE

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 • ŽE BY ŽENY BYLY MANIPULATIVNĚJŠÍ NEŽ MUŽI?
 • PSYCHOLOGICKÉ DŮSLEDKY PANDEMIE?
 • KDY BUDOU MÍT DOSPÍVAJÍCÍ S PPP DOSTATEČNOU PÉČI?...
 • PŘEDSUDKY K HRANIČNÍ PORUŠE OSOBNOSTI?
 • JAK ROZUMÍME FUNKČNÍM NEUROLOGICKÝM PORUCHÁM?
 • JAK PEČUJEME O PACIENTY S FUNKČNÍMI NEUROLOGICKÝMI PORUCHAMI?
 • JAKÉ VZORCE PŘIPOUTÁNÍ MAJÍ DOSPÍVAJÍCÍ S GID?
 • DOBRÉ POSTŘEHY Z WUCHANU O PSYCHOSOMATICE?
Číst více

ETIKA

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

KLÁRA DOLÁKOVÁ: KOMPLEMENTÁRNÍ A ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ Z POHLEDU ETIKY: PŘEHLED ODBORNÉ TUZEMSKÉ LITERATURY. (PSYCHOSOM 21; (1-2) 2023,s. 39-53)

Teoretická východiska: Komplementární a alternativní medicína (dále jen CAM) se celosvětově těší značné popularitě. V řadě zemí dochází k integraci vybraných metod CAM do tamních systémů zdravotní péče (např. Švýcarsko, Německo, Velká Británie). Začleňování vybraných metod CAM do národních systémů zdravotní péče podporuje také Světová zdravotnická organizace v dokumentu Strategie WHO pro tradiční medicínu 2014–2023.

Číst více

RECENZE

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

VLADISLAV CHVÁLA: ETIKA PLASTICKÉ CHIRURGIE? (PSYCHOSOM 21; (1-2) 2023,s.74-76)

RECENZE NA PUBLIKACI JANA POLÁKA KRÁSA NA PRODEJ? ANEB HISTORICKÉ, ANTROPOLOGICKÉ A ETICKÉ ASPEKTY ESTETICKÉ CHIRURGIE V NAKLADATELSTVÍ PAVEL MERVART 2022

Nad knihou „Krása na prodej?“ se mi vynořila vzpomínka na začátek devadesátých let, kdy jsme jednali s výborem jisté odborné společnosti ČLS o tématu celostátní konference, které tady mnoho let nebylo: psychosomatika v ženském lékařství. Sbor profesorů zvučných jmen byl nečekaně nakloněn dlouho zanedbávanému tématu, ale přeci měli někteří své pochybnosti. „Jen aby nedošlo na etiku!“ Trochu mě to překvapilo, co by mělo být na etice pro lékařskou praxi tak problematického?

Číst více

Z KONFERENCÍ: BŘEZEN

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

PSYCHOSOMATICKÁ KONFERENCE PRVNĚ NA OLOMOUCKÉ AKADEMICKÉ PŮDĚ 24-25.březen 2023

V Olomouci se uskutečnil historicky první ročník odborné konference věnující se trans-teoretické integraci medicínských a příbuzných oborů. Cílem tako pojaté akce bylo především podílet se na základech takového přístupu k pacientovi, jenž zahrnuje kromě biologických i psychosociální proměnné. Hlavním mottem bylo vysoce aktuální téma Stresu a adaptace v psychosomatickém kontextu.

Číst více

Z KONFERENCÍ: DUBEN

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

VĚDECKÁ SCHŮZE SPM ČLS JEP


Společnost psychosomatické medicíny pořádala v pátek dne 14.4.2023 v Lékařském domě na Praze 2 svou každoroční vědeckou schůzi, tentokrát na téma Psychosomatické aspekty bolesti zad. Toto zajímavé téma přilákalo více než 120 posluchačů z řad lékařů, psychologů, fyzioterapeutů a vědeckých pracovníků. Odborným garantem akce byl předseda výboru SPM MUDr. Pavel Čech.

Číst více

Z KONFERENCÍ: ČERVEN

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

20 LET PSYCHOSOMATICKÉ KLINIKY V PRAZE

Letos v dubnu uběhlo dvacet let od založení Psychosomatické kliniky v Praze (PSK). Celodenní oslava spojená se dnem otevřených dveří byla uspořádaná koncem června v jejím sídle na Břevnově, které se tak stalo na chvíli místem setkání přátel, současných i bývalých spolupracovníků, místem vzpomínání, bilancování i zamyšlením nad budoucností. 

Číst více

Z KONFERENCÍ: J.PONĚŠICKÝ

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

JAN PONĚŠICKÝ: PSYCHOSOMATIKA Z HLEDISKA ADAPTACE NA STRES (PSYCHOSOM 21; (1-2) 2023, s.67-73)

Adaptace na stresovou situaci má dva póly, přičemž se stává patologickou, pakliže jeden pól extrémně převažuje.
Buď se jedná o akomodaci, přizpůsobení vlastního jednání, resp. lze hovořit o manipulaci vlastní osobnosti, vlastního sebeprožívání, jakousi sebedeformaci (tak úžasná je naše svoboda), což je typické u neurotických a psychosomatických poruch, anebo o asimilaci, o přizpůsobení (až jeho znásilnění) okolí sobě samému, tak jako to vídáme u poruch osobnosti, zejména u asociální, hraniční a narcistické poruchy.

Číst více

AKCE, NABÍDKY

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

CO JSME NEVĚDĚLI Z HISTORIE ČESKOSLOVENSKÉ PSYCHOANALÝZY

Milé kolegyně a kolegové,

zveme Vás na seminář Co jsme nevěděli z historie československé psychoanalýzy – Rozprava nad texty, který pořádá 20. října 2023 v Praze časopis ČSPAP Revue pro psychoanalytickou psychoterapii a psychoanalýzu u příležitosti vydání stejnojmenného dvojčísla Revue. Autoři článků představí jednotlivé historické postavy československé psychoanalýzy: Emanuela Windholze (M. Šebek), Otakara Kučeru (D. Holub) a Ladislava Haase (E. Rys) a společně s publikem zahájí rozpravu. Věříme, že se nám tak podaří tyto významné osobnosti naší historie oživit a zpřítomnit.

Číst více

POZVÁNKA DO DOBŘICHOVIC

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

POZVÁNKA DO DOBŘICHOVIC NA 14. PSYCHOSOMATICKOU KONFERENCI

Lidé dvojího pohlaví, středního pohlaví, dvojího ducha nebo ti uprostřed- ať už byli nazýváni jakkoliv, existovali a měli svůj status např. u původních obyvatel Severní Ameriky, u obyvatel nejrůznějších Tichomořských ostrovů, na Sibiři nebo za polárním kruhem mezi Inuity. V našem současném kulturním kontextu si svůj status vytvářejí a poměrně nově slýcháme označení transgender, nebinární identita, genderový nesoulad (gender dysforie) apod.

Číst více