Výkonnou redakci řídí MUDr. Vladislav Chvála. Redakce má sídlo na adrese Střediska komplexní terapie psychosomatických poruch v Liberci, Jáchymovská 385, a je zřizována Institutem psychosomatické medicíny v Liberci (LIRTAPS).  V současnosti má redakce pět stálých členů. Doc.MUDr. Radkin Honzák, CSc., PhDr. Ludmila Trapková, MUDr. David Skorunka, PhD., Mgr. Pavla Loucká a paní Radka Menclová.

Redakční rada

Doc.MUDr. JIří Šimek, CSc.

Jiří Šimek

Jihočeská univerzita, České Budějovice

Jan Poněšický

Median klinik, Berggieshubel, Deutschland. Vysoká škola psychosociálních studií, Praha