EDITORIAL

CHVÁLA V.: ZKOUMAT, ČI NEZKOUMAT?

Touto téměř hamletovskou otázkou zachtělo se mi otevřít druhé číslo Psychosomu v tomto roce. Nejen proto, že výjimečně je tento na psychosomatiku zaměřený časopis plný výzkumných prací, ale také pro pozoruhodnou shodu diskuse na dvou (velikostí nesrovnatelných) odborných akcích. Kdo byl na vědecké schůzi Společnosti psychosomatické medicíny („purkyňce“) 7. dubna v Lékařském domě (a že tam bylo plno!), může se sám přesvědčit. Pokud si přečte podrobnou reportáž Davida Skorunky ze systemické konference v Heidelbergu (Systemický výzkum a psychosomatická medicína, jak to jde dohromady?), zjistí, že posluchači v nové budově heidelberské univerzity stejně jako účastníci „purkyňky“ v sále Lékařského domu se ptali v diskusi o výzkumu podobně: Jak to, že je třeba zkoumat něco, co je v praxi tak samozřejmé, jako vztah lékaře a pacienta, když stejně víme, že to pozitivistickou technologií zkoumat nejde?!

Číst více

PRO PRAXI 1

BACHRONÍKOVÁ M., ŘIHÁČEK T.: SKÚSENOSŤ ĹUDÍ S NEŠPECIFICKÝMI ČREVNÝMI ZÁPALMI, PSYCHOSOM 2017; 15(2), S. 99-110 

Štúdia sa zaoberá skúsenosťou ľudí s nešpecifickými črevnými zápalmi. Výskumný súbor tvorilo osem respondentov vo veku 22 až 31 rokov, ktorí mali diagnostikované ochorení spadajúci do okruhu nešpecifických črevných zápalov.

Číst více

PRO PRAXI 2

HÁNOVÁ Z., KONEČNÝ M.: POZNÁMKY KE KLASIFIKACI PSYCHOSOMATICKÝCH PORUCH V PRAXI

Během diskuse v plénu na 16. konferenci psychosomatické medicíny v Liberci v minulém roce se ukázalo, že je otázka, jak správně klasifikovat pacienty léčené pro psychosomatické potíže z hlediska platné normy MKN.

Číst více

DISKUSE

Sisyfos

KOŠUMBERESKÝ T.: KRITIKA KRITIKŮ NEKRITICKÉHO MYŠLENÍ

Tato kritika pojednává o tom, že člověk není „ovce“, že „pastýř“ zpravidla nekáže „pravdu“ a že pojem „kritické myšlení“ si nutně žádá naše kritické pochyby.
... a také trochu o tom, že ze „sisyfovské práce“ nikdy nemůže být užitek!

Číst více

ÚVAHY

HONZÁK R.: HNUS- MORÁLNÍ EMOCE

- Co může být hnusnějšího, než kousnout do jablka a najít tam červa?
- Kousnout do jablka a najít tam půl červa.

Po dlouhých desetiletích spekulativních úvah se výzkum emocí dostal na racionální bázi s tímto (dnes uznávaným) závěrem: Emoce jsou tělesné děje řídící systémy se starším zázemím než „rozum“, širším, rychlejším a také intenzivnějším vlivem.

Číst více

VÝZKUM 1

BUREŠOVÁ N.: PŘÍSTUP ČESKÝCH PEDIAATRŮ K PSYCHOSOMATICE, PSYCHOSOM 2017; 15(2)

U dětí a dospívajících se setkáváme s psychosomatickým onemocněním častěji než u dospělých. Tělo jako prostředek komunikace vyjadřuje nejen vlastní duševní zátěž, ale i nerovnováhu v rámci celého rodinného systému. Pediatr pak většinou stojí na samém začátku léčby psychosomatických pacientů a jeho úloha je nepostradatelná i na úrovni komunikace s pacientem a spolupráce s dalšími odborníky.

Číst více

KRÁTCE

RADKIN HONZÁK: MOŽNÉ INTERAKCE NEJČASTĚJI UŽÍVANÝCH HERBÁLNÍCH PROSTŘEDKŮ

Několik publikací upozorňuje na rizika, která mohou vzniknout při kombinaci často užívaných přípravků herbální medicíny s rovněž často aplikovanou farmakologickou léčbou ...

Číst více

RECENZE

CHVÁLA V.: DOBŘE ZASAZENÝ STROM (H. R. Maturana, F. J. Varela: Strom poznání, Portál, Praha 2016; ISBN 978-80-262-1119-8; 239 stran)
Někdy musí kniha na své čtenáře počkat. Zvlášť když vyjde na přelomu paradigmat. Zatímco v době svého prvního vydání budila ve světě pozdvižení, dnes útlá kniha Strom poznání Humberto Maturany a Francesco Varely nemusí nikoho překvapit.

Číst více

VÝZKUM 2

MAZÚCHOVÁ L., KELČÍKOVÁ S., HRICOVÁ D.: VNÍMANIE ZDRAVIA A POHODY MATIEK VIACDETNÝCH RODÍN. PSYCHOSOM 2017; 15 (2) S.144- 154

Viacdetnosť je jav čím ďalej vzácnejší, napriek tomu ešte stále nielen na Slovensku, ale aj v Európe viacdetné rodiny tvoria význačný potenciál pre udržateľnosť reprodukcie. Jedným zo základných pilierov reprodukčného a sexuálneho zdravia je starostlivosť o matku.

Číst více

Z KONFERENCÍ

DAVID SKORUNKA: SYSTEMICKÝ VÝZKUM A PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA, JAK TO JDE DOHROMADY?
Zpráva o International Systemic Research Conference 2017, Heidelberg, 8-11. 3. 2017 Již poněkolikáté se letos v Heidelbergu konala mezinárodní konference systemického výzkumu. I když systemický výzkum není pro každého neodolatelnou výzvou k výjezdu do zahraničí, účasti na letošní ISR se nešlo jen tak vzdát. Posuďte sami,...

Číst více

KONFERENCE CKP

KATEŘINA ŠESTÁKOVÁ: LEDNOVÁ KONFERENCE V DOBŘICHOVICÍCH BYLA VYVÁŽENĚ MEZIOBOROVÁ

Dne 21. ledna 2017 proběhla v CKP Dobřichovice již 8. konference Komplexní psychosomatický přístup, tentokrát s podtitulem „Hranice v psychosomatice“.

Číst více

ŠTERNBERK

KRYL M.: Z KONFERENCE VE ŠTERNBERKU

Ve dnech 24. a 25. února t.r. se v Kulturním domě ve Šternberku uskutečnil již IV. ročník odborné integrativní konference „Psychosomatická medicína“ (tentokrát s podtitulem „Člověk v labyrintu moderní medicíny“).

Číst více

POLITIKA OBORU

DOPIS VÝBORU SPM ČLS VEDENÍ ČLK

Vážení kolegové,
Výbor Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP oceňuje aktivity ČLK ve prospěch české medicíny. Nemůže ale souhlasit s některými názory na psychosomatickou medicínu, které se v posledních letech objevily v oficiálních dokumentech ČLK.

Číst více

POLITIKA ČLS?

PROČ NESTAČÍ ANESTEZIOLOGŮM SCHIMMELBUSCHOVA MASKA A ÉTEROVÁ NARKÓZA?
(Text, který prezidium ČLK odmítlo publikovat v časopise Tempus, tiskovém orgánu ČLK)

Lékařství nestojí jen na vědeckých důkazech posledních tří let, ale také na tradici a dobré praxi, na kolegialitě a vzájemném respektu lékařů.

Číst více
Zde najdete aktuální i starší čísla časopisu PSYCHOSOM.

Psychosom 4 | 2016

  • CHVÁLA: Vítězství sv.Tomáše?
  • SKORUNKA: Porucha na duchu?
  • IRMIŠ: Stres pacienta v nemocnici
  • HONZÁK: Podceňované placebo?
  • TELEC: Zdravotní služby a placebo?
  • BAŠKOVÁ A KOL.: Příprava k porodu?
  • KOHÚT: Creating Connections.
  • HONZÁK: Sto let Oty Gregora
  • více zde

Psychosom 3 | 2016

EDITORIAL: Pokušení nedělat nic
BAŠTECKÁ: EBM
HOBZOVÁ: Surogátní mateřství
PODZIMEK: Výchova ke smyslu
HONZÁK: Dissociativní poruchy
SKORUNKA: Psychosomatika, kam se podíváš
OBSAH Stahuj zde

Psychosom 1-2 | 2016

EDITORIAL: Mezi Scyllou a Charybdou, NERADÍLEK: Emoce v algeziologické praxi, PULKRÁBKOVÁ: Neuromodulace, HOLUBOVÁ: Posttraumatický stres hasičů, HONZÁK: Dráždivý tračník, PONĚŠICKÝ: Proces změny, HONZÁK: Je změna možná? RECENZE, Z KONFERENCÍ, PSYCHOSOMATIKA V KLINICKÝCH OBORECH: abstrakta 16. konference v Liberci. Stahuj zde

Psychosom archiv PDF

Na této stránce najdete všechny přdchozí čísla časopisu PSYCHOSOM ve formátu pdf ke stažení. zde