Balcar K.: Vize, iluze, noční můry

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 
PSYCHOSOM, 2009;7(1), Editorial, s.7-8
 
 

Doc.PhDr.Karel Balcar,CSc. Byl kdysi jeden časopis, který si dělalo pár rozverných hochů a děvčat, co měli rádi člověčí duše i těla, a tak si ho pojmenovali Psychosom. Psali si do něj a četli si z něj, co chtěli a jako chtěli, všem se to líbilo a nikdo jim do toho nekecal. Nemohl. To se znelíbilo zlému Čaroději kdesi v ústřední jeskyni zpustlého města Věda a rozhodl se jim to zatrhnout. I vyčaroval krutého draka RIVa, který začal oblétávat tradičně dezorientované a následkem svého řemesla vlekle podvyživené pisálky pochybných rozvah o lidských i jiných povahách a počal je navádět. Tvrdil jim, že se jim nevyplatí (to ostatně věděli) posílat své článečky do časopisů jako Psychosom, co nemají patřičný řád, kredit a normu, a naopak pošlou-li svá písání do těch jiných, dostanou za svou námahu sice taky houbeles, ale již vyjádřené v jednotkách zvaných bodíky, které si pak autorci mohou sečítat, odečítat, dělit, šetřit a vůbec kvantifikovat a hlavně pak na Ústředním Čarodějstvu vykazovat a kdoví - třeba jim to podle měnlivého úradku akademického Čaroděje někdy k něčemu bude dobré... A tak jednomu z Psychosomopříznivců - drak si chytře zvolil takového nezkušeného, trochu chamtivého a trochu přihlouplého - přistál RIV přímo na stole. (Neřekl jsem vám ještě, že RIV je drak papírový, ale delší cesty podniká začarován do elektronové podstaty, aby to stihl rychleji.) Zhmotnil se mu v podobě dvou seznamů a promluvil: "Hleď, tvore dvounohý neopeřený! Znám Tvou pletku s Psychosomem a tou neukázněnou partou, co si tam pohrává s publikační činností. Nyní však jde o život, ba dokonce o holé přežití! (Myslel pochopitelně vědeckovýzkumné, jen tam dosáhnou jeho papírové zuby.) Zůstane-li ten plátek taký, jaký je, spadne sem do tohoto seznamu Nuláku a tam budou světoborné výtvory v něm zveřejňované marně práchnivět až do konce věků. Nechá-li se však Psychosom od nás rektifikovat, revidovat, reevaluaovat, reformovat a rehabilitovat, možná se nad ním pan Čaroděj nakonec slituje a protekčně, podmínečně a prozatímně jej postrčí do seznamu Recenzáku - a autorům se budou bodíky jen sypat, časopisu se budou sypat články, čarodějnictví bude vykazovat činnost a všem bude dobře! Teď to je jen a jen na tobě, čítálku a písálku pozemský!" I zalekl se krutého draka RIVa a zlého Čaroděje z Vědy mládenec nezkušený, do čarokrásného Reichenbergu psaní sesmolil a na poplach v něm bil: Lidé dobří, neváhejte, pomozte, zle je! Do veleměsta Vědy poselstvo vyšlete a prosebně Jeho Čarodějstvo oslovte, vše dle jeho vůle nastrojte a do jeho chomoutu svůj Psychosómek vpřáhněte. Ne po svém rozmarně jako dosud, však podle regulí mocných dále časopísek kruťte, ať k stáru jak kůl v plotě bez bodíku neskončíte vy i vaši věrní! A hned se začali do redakce slétat další draci a dráčci - ten chce padesátitisíce inkasovat za internetové publikování, ten padesátitisíce za recenzování, registrování a úřadování, velký průvan z toho vznikl, papíry i diskety se po podlahách rozlétají a kutálejí, i rozumní z toho cvokovatějí a popleteně o RIVosomu rozkládají - a hned všemi škvírami farmaceutické loupežné bandy papírky s nabídkami a úpisy podstrkávají a nezištné podpory na ty výdaje nabízejí, za maličkost - tak třeba Rivotrilosom, nebo jiná drobná úpravička názvíčku by ledacos přinesla... Tak co...? Veselá Vánoce-tung! Karel + RIV! Doc.PhDr.Karel Balcar, CSc., Pražská vysoká škola psychosociálních studií, psycholog, psychoterapeut, vysokoškolský učitel.

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0