Chvála V.: Co dál s Psychosomem?

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 
(PSYCHOSOM, 2010;8(1), redakční úvaha, s. 9-10)
vlada-3

Nebýt Karla Balcara, kterému naše redakce otiskla v minulém roce výborný článek, a nebýt jeho šéfa Jiřího Růžičky, asi bychom neměli důvod si tuto otázku pokládat. Ale když se zeptal Růžička Balcara: „A kde že jsi publikoval ten výborný článek? A kde jsou za publikaci tintili (rozuměj, body do hodnocení školy)?“ Ukázalo se, že z hlediska vědy to vyšlo nastejno, jako by článek vyhodil do koše. Protože publikovat v časopise, který není na Seznamu odborných časopisů, není vůbec k ničemu. Leda k četbě. Rada pro vědu a výzkum vydala svá Pravidla 2.2.2008 a už 4.4.2008 byl seznam hotov a uzavřen. Takže, kdo věděl, ten věděl, a mohl si požádat. My nevěděli, pracovali, takže nepožádali. Ale nemá cenu naříkat, je prý možné ještě někdy (neví se kdy) požádat, až zase bude šiml řehtat. Ale štěstí přeje připravenému, takže proto jsme se rozhodli během tohoto roku plnit pravidla Výboru, i když to bez peněz jde těžko. A kdo dává penízky, určuje taky, co se bude publikovat. Právě pro tuto nezávislost jsme zatím vydávali časopis v jednoduchém formátu a bez velké administrativy. Recenzenty sice máme moc dobré, ale příliš jsme je nezatěžovali. Mohli bychom to dál nechat tak, jenže: pokud už někdo napíše článek, je dobré, aby to dal do respektovaného časopisu. A protože to není Psychosom, dá to jinam. To by nevadilo, jenže, redakce si vybírají podle svého zaměření a na psychosomatiku jsme, pokud je nám známo, u nás zaměřeni jen my. Proto vznikl plán: Nabídli jsme spolupráci s časopisem Psychosom vysokým školám, na kterých se buď psychosomatika, nebo lékařská psychologie či etika vyučují. Překvapilo nás, kolik se jich dodnes přihlásilo: Ústav lékařské psychologie a psychosomatiky LF MU Brno, Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové, Ústav pro humanitní studia v lékařství 1. LF UK Praha, Ústav etiky 3.LF UK v Praze, Ústavu sociálního lékařství a zdravotní politiky LF UP Olomouc, katedra antropologie FHS UK Praha, Ústav ošetřovatelství 3.LF UK, Praha, Fyziologický ústav LF MU Brno, Psychiatrická klinika LF UK, Plzeň a další. Idea je taková, že tam kde jsou studenti, vysokoškolští učitelé a výzkumníci, tam se vyučuje a bádá. A když budou mít studenti i jejich učitelé kontakt s praxí, ve které se lékaři setkávají s psychosomatickými pacienty, mohou se vzájemně inspirovat. Od vysokoškolských pracovišť potřebujeme výzkum, teoretické přehledné práce, studie a odpovědi na otázky, které nás napadají v praxi. Aby tohle všechno mohlo fungovat, je třeba vytvořit společnou platformu, internetový databázový portál, tým spolupracujících lidí z jednotlivých VŠ a k tomu orientujeme nový formát Psychosomu, který již v minulých dvou letech stavíme jako časopis recenzovaný. A když se podaří, abychom se dostali do Seznamu, proč bychom neměli co publikovat. To zase zvýší úroveň časopisu, autoři se dostanou ke svým bodům za svou práci a tak se vzájemně věci podpoří k dobru psychosomatické a psychoterapeutické medicíny. Jen se nenechte vylekat zvýšenou úrovní, milí čtenáři a potencionální autoři. Jako příklad uvádíme již v tomto čísle výbornou práci MUDr. Skorunky. Nebojte se psát, velmi, velmi potřebujeme kazuistiky, zkušenosti, úvahy, nebojte se je napsat. Pomůžete tak Psychosomu a tím nakonec i sami sobě. V Liberci 19.2.2009

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0