Politika, koncepce

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

JEDNÁNÍ NA TÉMA ZÁKLADNÍ PSYCHOSOMATICKÁ PÉČE NA VÝBORU PS ČLS J.E.P. DNE 4.2.2008

(PSYCHOSOM, 2009;7(1), s.48-50)
Výbor psychiatrické společnosti jsme seznámili krátce s projektem psychosomatické sekce na zřízení Základní psychosomatické péče. Pro zájemce je projekt a diskuse k němu k dispozici na www.lirtaps.cz Námitky členů výboru v následující diskusi: 1. Dotaz, z jakých finančních fondů si představujeme, že by byly případné nové kódy ZPP hrazeny. Obava, že z peněz určených pro psychiatrii, ta je už dnes podhodnocená. 2. Nejde snad o to, aby se psychoterapie vyváděla mimo psychiatrii do ordinací dalších- somatických lékařů? To by nebylo vhodné- velká obava. Vysvětlujeme, že nejde o to, aby somatičtí lékaři prováděli psychoterapii, ale aby se stali kompetentnější v psycho-sociálních aspektech stonání, tedy aby byli schopni pracovat lege artis v duchu deklarovaného bio-psycho-sociálního modelu nemoci. 3. Námitka k rozsahu vzdělávání, který je uveden v materiálu (40 hodinový kurz) je příliš malý, nemůže dostačovat na poskytování psychoterapie. (znovu:nejde o poskytování psychoterapie) 4. Obava, nejde-li o psychoterapii, že si budou čeští lékaři výkony „navíc“ účtovat, aniž by je vykonali. Jak bude rozpoznáno, kdo může kódovat a kdo ne? (certifikací po spnění vzdělávání) 5. Námitka: takový kurz by byl příliš snadno dostupný a vykonávání praxe těžko prokazatelné. 6. Návrh: Lépe by bylo podporovat laiesion konzultaiton psychiatrii jako metodu jak zacházet s psychosomatickými nemocnými, kteří leží na jiných somatických odděleních nemocnic. Namítáme, že to ale v praxi nefunguje, nejde o to, aby jeden lékař v celé nemocnici běhal po těžkých pacientech, ale aby každý takový potenciální pacient byl ošetřován lege artis včetně psychosociálních aspektů u svého lékaře a včas indikován a získán pro lege artis psychoterapii ať u lékaře- psychiatra nebo klinického psychologa podle možností. 7. Námitka: Německý model je příliš ojedinělý a tamní psychiatři s tím nejsou dvakrát nadšení. Je snad zaveden ještě někde jinde? (odpověď: Jen proto, že je dobrý systím ojedinělý, není důvod ho odmítat. Psychiatři v Německu s ním nemají problém, jen ho nepomáhali zavést. Zaváděla ho skupina lékařů prostřednictvím pojišťoven a právníků. Ošetřeno je to zákonem. 8. Obava: Jakmile si lékaři somatických oborů „čichnou“ k psychoterapii, budou ji chtít vykonávat mimo půdu psychiatrie a to je nepřijatelné. Námitka: Na to nemají somatičtí lékaři ve svých ordinacích čas a o to projektu nejde nejde. Naopak, jde o nižší stupeň vzdělánív psychosociální oblasti. Lékaři musí také chodit na balintovské skupiny, což je podmínka hrazení psychosomatických výkonů. 9. Návrh: Mohl by se znovu oprášit výkon „podpůrná psychoterapie“ , kterou by mohli lékaři s psychosomatickou erudicí vykonávat. 10. Návrh: Hodnota takových výkonů by musela být výrazně nižnší než hodnota PT výkonů. To by mělo za následek, že by to dělali lidé na tom zainteresovaní. 11. Návrh: Nějaké ocenění být musí, jinak se nebudou lékaři vzdělávat. 12. Závěrem shrnuje předseda výboru PS prof.Raboch: psychosomatická sekce by měla dostat podporu, má se dále projektem zabývat. Materiál ale by měla rozpracovat tak, aby lépe odpovídal námitkám a doporučení m výboru. Bylo by dobře, kdyby sekce psychiatrické společnosti nabídla možnost vzdělávání idalším odbornostem, ale zůstalo to pod střechou psychiatrie. Zapsali dr.Chvála, dr.Poněšický POZNÁMKA: Setkání pracovní skupiny pro základní psychosomatickou péči je 31.3. ve 14 hodin na psychosomatické klinice v Praze, Patočkova 3.

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0