SEZNAM AUTORŮ PSYCHOSOM 2008

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 
PŘÍJMENÍ / JMÉNO / TITUL / ČÍSLO / STRANA / RUBRIKA
 • Balcar Karel PARADOXNÍ REAKCE PŘI PSYCHOLOGICKÉ LÉČBĚ PSYCHOSOMATICKY PODMÍNĚNÝCH BOLESTÍ 4+5/2008 158 Z konference
 • Dolejšová Věra PETTERAPIE (ANIMOTERAPIE) ANEB JAK UMÍ ZVÍŘATA LÉČIT 1/2008 17 Z praxe
 • Franz Mathias ČASTÉ ORTOPEDICKÉ KLINICKÉ OBRAZY NEMOCI 4+5/2008 176 Teorie
 • Franz Mathias ČASTÉ NEUROLOGICKÉ KLINICKÉ OBRAZY NEMOCI 6/2008 218 Teorie
 • Hogenová Anna SLOVO V TEORII A V PRAXI 2/2008 64 Z konference
 • Honzák Radkin STRUČNÁ EXCERPCE TOHO, CO PŘINÁŠÍ VE SVÉM PRVNÍM LETOŠNÍM ČÍSLE J. PSYCHOSOM RES 2008; 64 (1):1 1/2008 12 Laboratoř
 • Honzák Radkin NOVÉ POZNATKY O ALEXITHYMII 2/2008 70 Excerpta
 • Honzák Radkin ADJUVANTNÍ AKUPUNKTURA U REFLUXNÍ CHOROBY JÍCNU 2/2008 71 Excerpta
 • Honzák Radkin BURNOUT A LÉKAŘSKY OVĚŘENÁ NEMOCNOST 2/2008 72 Excerpta
 • Honzák Radkin ZE STRESU, KTERÝ PŘINÁŠÍ ZHOUBNÉ ONEMOCNĚNÍ, SE LZE „VYPSAT“ 2/2008 73 Excerpta
 • Honzák Radkin MÁ TĚLESNÉ CVIČENÍ PŘÍZNIVÝ VLIV NA DEPRESI A ÚZKOST? ZDÁ SE, ŽE NE 4+5/2008 192 Excerpta
 • Honzák Radkin GUDRUN HENNIG, GEORG PELZ: TRANSAKČNÍ ANALÝZA. TERAPIE A PORADENSTVÍ. 4+5/2008 194 Recenze
 • Honzák Radkin ODVRÁCENÁ STRANA VÁNOC 6/2008 200 Editorial
 • Chvála Vladislav RECENZE ZÁKLADNÍ PSYCHOSOMATICKÉ PÉČE 1/2008 39 Recenze
 • Chvála Vladislav PSYCHOSOMATICKÁ PRAXE 2/2008 56 Editorial
 • Chvála Vladislav PSYCHOSOMATIKA JAKO PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ LÉKAŘŮ V POZDĚJŠÍ DOBĚ POSTMODERNÍ 3/2008 105 Editorial
 • Chvála Vladislav JE PROJEKT SEGMENTU ZÁKLADNÍ PSYCHOSOMATICKÉ PÉČE V ČR AMBICIÓZNÍ? 3/2008 109 Politika, koncepce
 • Chvála Vladislav ČARODĚJNICE NEBYLY VYHUBENY 4+5/2008 152 Editorial
 • Irmiš Felix ROLE TEMPERAMENTU V PSYCHOTERAPII, RODINĚ A KOMUNIKACI 3/2008 116 Z konference
 • Jílková Anna NASLOUCHEJ NEJEN SLOVŮM, ALE I ŘEČI TĚLA 2/2008 77 Z praxe
 • Kalábová Helena NEMOC JAKO PŘÍLEŽITOST K PÉČI A POZORNOSTI 6/2008 213 Teorie
 • Konečný Martin NEUROBIOLOGICKÁ REVOLUCE V MEDICÍNĚ a RENESANCE PSYCHOSOMATIKY 6/2008 208 Z konference
 • Kruse Johannes ZÁKLADNÍ PSYCHOSOMATICKÁ PÉČE 1: Interpersonální medicína 1/2008 29 Teorie
 • Kruse Johannes ZÁKLADNÍ PSYCHOSOMATICKÁ PÉČE 2: Oběhový systém 2/2008 85 Teorie
 • Kruse Johannes ROZHOVOR LÉKAŘE A PACIENTA 3/2008 129 Teorie
 • Kruse Johannes ČASTÉ ORTOPEDICKÉ KLINICKÉ OBRAZY NEMOCI 4+5/2008 176 Teorie
 • Kubínek Josef MALÉ ZAMYŠLENÍ NAD JEDNÍM PROGRESÍVNÍM KARDIO ZÁKROKEM A NE JENOM O NĚM 4+5/2008 155 Z pošty
 • Masner Ondřej JAK TO DĚLAJÍ JINDE? 3/2008 114 Politika, koncepce
 • Miklas Petr TĚLEM REDUKOVAT A CELOU DUŠÍ DOUFAT! 3/2008 107 Z pošty
 • Ott Jürgen ROZHOVOR LÉKAŘE A PACIENTA 3/2008 129 Teorie Pávková Eva Vadí mi… 1/2008 8 Z pošty
 • Petišková Michaela PĚT VARIACÍ NA JEDNO TÉMA 4+5/2008 163 Z praxe
 • Poněšický Jan PSYCHOSOMATIKA, PSYCHOANALYSA, POSTMODERNA A UMĚNÍ 1/2008 4 Editorial
 • Poněšický Jan BALINTOVSKÉ SKUPINY A TEORIE TERAPEUTICKÉ ZMĚNY. ČÁST VIII: PSYCHOSOMATIKA KŮŽE. 1/2008 27 Z praxe
 • Poněšický Jan BALINTOVSKÉ SKUPINY A TEORIE TERAPEUTICKÉ ZMĚNY. ČÁST VIII: INTERAKCE S PACIENTEM I SE SKUPINOU 2/2008 74 Z praxe
 • Poněšický Jan BALINTOVSKÉ SKUPINY A TEORIE TERAPEUTICKÉ ZMĚNY. ČÁST IX: KÁMEN V ŽALUDKU. 3/2008 126 Praxe
 • Stránská Jaroslava PROGRAM KOGITIVNĚ-REHABILITAČNÍ-PÉČE A JEJÍ METODA REINTERPRETACE ŽIVOTNÍHO PŘÍBĚHU 2/2008 79 Z praxe
 • Tress Wolfgang ZÁKLADNÍ PSYCHOSOMATICKÁ PÉČE 1? Interpersonální medicína 1/2008 29 Teorie
 • Tress Wolfgang ZÁKLADNÍ PSYCHOSOMATICKÁ PÉČE 2: Oběhový systém 2/2008 85 Teorie
 • Tress Wolfgang ROZHOVOR LÉKAŘE A PACIENTA 3/2008 129
 • Teorie Tress Wolfgang ČASTÉ NEUROLOGICKÉ KLINICKÉ OBRAZY NEMOCI 6/2008 218
 • Teorie Vondřich Ivan MOJE ZKUŠENOST S BÁLINTOVSKÝMI SKUPINAMI 3/2008 124 Z pracovišť
 • Wankátová J. PETTERAPIE (ANIMOTERAPIE) ANEB JAK UMÍ ZVÍŘATA LÉČIT 1/2008 17 Z praxe
 • Wöller Wolfang ZÁKLADNÍ PSYCHOSOMATICKÁ PÉČE 1: Interpersonální medicína 1/2008 29 Teorie
 • Wöller Wolfang ZÁKLADNÍ PSYCHOSOMATICKÁ PÉČE 2: Oběhový systém 2/2008 85 Teorie

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0