OSUD INTEGROVANÉ PÉČE:

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Gabbard, G. O., Kay, J.

CO SE STALO S BIO- PSYCHO-SOCIÁLNÍM PSYCHIATREM?

Psychiatrická klinika, Baylor College of Medicine, Houston, TX 77030, USA. (ggabbard@bcm.tmc.edu) CÍL: Autoři poukazují na to, že farmakoterapie a psychoterapie, hlavní způsoby léčby v psychiatrii, se od sebe oddělily a v psychiatrii tak tvoří umělou propast mezi psychosociální sférou a sférou biologickou. METODA: Po krátké diskusi o ekonomických faktorech ovlivňujících tento trend autoři poskytují selektivní přehled o aktuálním výzkumu. Při absenci systematických empirických údajů týkajících se pacientů a podmínek, za jakých by mohli těžit z integrované léčby jedním psychiatrem, autoři navrhují konkrétní klinické situace, které takovou integraci vyžadují, a také diskutují o efektivnosti nákladů. VÝSLEDKY: Nedávné výzkumy naznačují, že kombinace psychoterapie a farmakoterapie v určitých klinických situacích zahrnujících specifické poruchy může mít své výhody oproti tomu, působí-li obě léčby samostatně/ odděleně. Proběhlo několik málo studií ohledně kombinované léčby, kdy se testovalo, zda je účinnější léčebný model jedna osoba, nebo dvě osoby. Výsledek je takový, že množství výhod převažuje u modelu jedna osoba, ve kterém psychiatr provádí jak psychoterapii, tak přede-pisuje léky pro téhož pacienta. ZÁVĚRY: Autoři poukazují na to, že je zapotřebí dalšího výzkumu k vyjasnění optimální situace pro model jedna osoba integrované léčby a také navrhují systematickou výuku integrované léčby ve všech vzdělávacích programech.

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0