EFEKTIVNOST NÁKLADŮ:

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

PSYCHOTERAPIE A PAROXETINU U SYNDROMU DRÁŽDIVÉHO TRAČNÍKU

Creed, M. L. Fernandes, Guthrie E, Palmer S, J Ratcliffe, Číst N, Rigby C, D Thompson, Tomenson, B.; Thompson D., Tomenson B.; North of England IBS Research Group. School of Psychiatry and Behavioural Science, University of Manchester, England. francis.creed@man.ac.uk POZADÍ & CÍLE: Psychoterapie a antidepresiva jsou účinné u pacientů trpících syndromem dráždivého tračníku (IBS), ale efektivnost nákladů jakékoli léčby v běžné praxi nebyla stanovena. METODY: Náhodně vybraným pacientům s těžkou IBS bylo umožněno absolvovat 8 sezení individuální psychoterapie, denně 20 mg anti-depresiva SSRI, paroxetin, nebo pravidelnou péči gastroenterologa a praktického lékaře. Primární výsledek měření bolesti břicha, zhodnocení kvality života, co se týká zdravotní stránky, a nákladů na zdravotní péči byly stanoveny po 3 měsících léčby a následně o rok později. VÝSLEDKY: Celkem bylo přijato 257 subjektů (81 % odpovědí) ze 7 nemocnic; 59 z 85 pacientů (69 %) přiděleno k psychoterapii a 43 z 86 (50 %) ze skupiny paroxetinu dokončilo celou léčbu. Jak psychoterapie, tak paroxetin byly v léčbě kvalitní, jak je obvyklé při zlepšování fyzických aspektů souvi-sejících se zdravotní stránkou života (SF-36 skór zlepšení fyzických komponent, 5,2 [SEM, 1.26], 5,8 [SEM, 1,0], a -0,3 [SEM, 1.17], P < 0,001), ale nebyl žádný rozdíl v psychické složce. Během následujícího roku to byla psychoterapie (nikoli paroxetin), která zaznamenala výrazné snížení nákladů na zdravotní péči ve srovnání s běžnou léčbou (psycho-terapie, $ 976 [SD, $ 984]; paroxetin, $ 1252 [SD, $ 1616]; a obvyklá léčba, $ 1663 [SD, $ 3177]). ZÁVĚRY: Pacientům s těžkou IBS, jak psychoterapie, tak i paroxetin zlepšují kvalitu života po zdravotní stránce bez jakýchkoli dodatečných nákladů. PMID: 11317098 [PubMed - indexed for MEDLINE] překl.V.K.

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0