POLITIKA, KONCEPCE

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Souhrn informací o současném stavu základní psychosomatické péče v Německu

(bez nároku na úplnost) V době, kdy se rozhodujeme o zavedení základní psychosomatické péče do běžné medicínské péče, nebo o jiné formě plné legalizace psychosomaticky orientované lékařské praxe, je důležité si pozorně prohlédnout, jak je to zorganizováno v zemích, kde nebyla psychosomatická medicína tak zdevastovaná, jako u nás. Tří německých kolegů se vyptal na jejich zkušenosti s německým způsobem zavedení psychosomaticky do praxe MUDr. Ondřej Masner. Bez nároku na úplnost a se souhlasem dotázaných uveřejňujeme zde jejich odpovědi.

Doc. Dr. med. Kerstin Weidner, zástupkyně šéfa Psychosom. kliniky v Drážďanech, Sasko

 • Pro ambulantní psychosomatickou péči platí v současné době (v Německu) dva kódy: 35100 (dříve 850) rovná se diferenciálně diagnostická úvaha psychosomatického onemocnění, min. 15 minut délka, hodnota 15.05 eura. A kód 35110 (dříve 851) rovná se verbální intervence u psychosomatických nemocí, minimálně 15 minut, hodnota 15.05 eura. Tyto dva body může lékař, který absolvoval Curriculum „psychosomatische Grundversorgung“ (tedy naše základní psychosomatická péče), pojišťovnám vyúčtovat. Jiné kódy se nedají vyúčtovat. (např. v učebnici Tress/Kruse/Ott  jsou uváděny ještě různé  další intervence jako AT apod.)
 • Ovšem je v tom háček: Ambulantní lékaři podléhají takzvané „Deckelung“, v překladu „pokličkování“, což znamená, že každý lékař má svůj individuální limit, kolik si může vydělat (myslím, že za kvartál), a jakmile limitu dosáhne, už si za tyto dva kódy nic nepřivydělá. Proto, dle dr. Weidner, se pro většinu ambulantních lékařů finančně nevyplatí mít v péči složité psychosomatické pacienty (kteří pak asi jsou předáni do péče psychosomatické kliniky?).
 • Oba kódy 35100 a 35110 se nemohou vykázat na téhož pacienta ve stejný den. Od roku 2009 je pozitivní změna v tom, že je možné je vykázat 3× za stejný den, a tím vyúčtovat i delší intervenci, tedy 45 min., pokud ale není vyčerpán limit budgetu.
 • Praktici a gynekologové musí absolvovat „ Psychosomatische Grundversorgung“ (psm GV), která obsahuje celkem 80 hodin (20 hod. teorie, 30 hod. nácvik verbálních intervencí a 30 hod. balintovských skupin (zde tedy beze změny k předloze Tress/Kruse/Ott).
 • Praktici s psm GV nemohou provádět žádnou psychoterapii. Jde „pouze“ o vedení psychosomatických pacientů, časné rozpoznání psychosociálních vlivů, zamezení iatrogenního poškozování pacienta a případné předání pacienta do psychoterapie. Ale realita prý bohužel nevypadá takto růžově (jak tedy vypadá?).
 • Pozvala nás na návštěvu v Drážďanech, třeba někdy při příležitosti jejich kurzů, pravděpodobně by se i účastnil prof. Joraschky, šéf kliniky, který mi kontakt na dr. Weidnerovou zprostředkoval.

 

Dr.med. Wolfgang Stunder, Praktický lékař a Psychoterapeut, Zell am Harmersbach, Baden-Wuertenbersko:

 • Lékař s psm GV může vyúčtovat už pouze kód 35110, ale nepřinese to žádný zisk, protože je již obsažen v kódu 03111, jestliže je vyčerpán limit. Kód 03111 je kód za první kontakt s pacientem, který vynese 35 eur za kvartál, i kdyby pacient přišel třeba 20×. Tato negativní změna platí od 1. ledna 2009 a přinesla nám redukci příjmů o 30 procent! Před 1. 1. 2009 jsme dostávali ještě 15 eur za 35110.
 • Tyto restrikce platí pro všechny staré spolkové země, peníze tečou toho času na východ republiky.
 • Protože jsem zároveň psychoterapeut s absolvovaným výcvikem, mám k tomu ještě možnost provádět autogenní trénink a progresivní relaxaci. Ale i tyto kódy jsou obsaženy v 03111 a nemůžu si za to účtovat nic nad můj limit, který je dán limitem („zadeklováním“).
 • Jako psychoterapeut můžu provádět psychoterapii pouze po vyplnění žádosti, kterou musí schválit revizní lékař. Pak můžu PT vyúčtovat za 60 eur za hodinu.
 • Souhrnně se dá konstatovat, že praktici provádějí základní psychosomatickou péči prakticky zadarmo, nemá žádný pozitivní vliv na jejich finanční situaci.

Prof. em. Dr. med. Wolfram Schueffel, Marburg, Hesensko.

Prof. Schueffel pořádá pro Hesensko Curriculum k získání osvědčení té ZPP a založil v roce 1992 takzvané „Wartburské rozhovory“ (Wartburggespraeche), což jsou roční psychosomatické setkání v Bad Nauheimu.
 • Psychosomatické Curriculum obsahuje nadále 80 hodin, my nabízíme celkem 6 bloků á 20 hodin, z kterých si účastnící pak vyberou 4, jak se jim to hodí. Výhodou také je, že se tímto skupiny promíchají novými a starými účastníky.
 • Tady v Hesensku jsou naše Curricula směřována na pacientův příznak, a tak se v porovnání s jinými zeměmi vyznačují tím, že pravidelně pracujeme s fyzicky přítomným pacientem před posluchači.
 • Odpor proti psychosomatice je samozřejmě značný také v Německu, stejně jako u vás v Čechách a jinde ve světě. Nedostatek času a potíže s účtováním považuji za vyhýbavé manévry. Je jasné, že důsledná psychosomatická práce je efektivnější a konečně časově úspornější.

Chápu, že hledáte racionální důvody jako podporu pro psychosomatiku. Moje zkušenost je taková, že se potýkáme v této souvislosti stále s iracionálním uvažováním. Byl jsem v prosazování psychosomatiky úspěšný pouze tehdy, když se mi povedlo přesvědčit vlivné lidi poukazem na „lidskost v medicíně“ a „smysl v medicíně“.

 • V Hesensku se o rozvoj psychosomatické medicíny snažíme dlouhodobě. V roce 1992 jsme založili takzvané „Wartburggespraeche“, které se od té doby konají jednou ročně v Bad Nauheimu. Snažíme se tím podpořit psychosomaticko-salutogenetický proud medicíny nejprve regionálně a až v druhém kroku nadregionálně.
 • Psychosomatika se z mého pohledu nachází v zásadním dilematu, které nikdy nebude možno rozřešit: Nahlížíme na psychosomatický přístup jako na integrální součást zdravotnické péče. V případě, že je opravdu integrovaná, nevyžaduje takováto péče žádné zvláštní ohodnocení. Zároveň ale vidíme, že provádění psychosomatiky je spojeno s nadstandardním úsilím, které je třeba ohodnotit a zaplatit. Jakmile bude zaplacená, už nemůže být integrální součásti medicíny. S tímto dilematem se musíme naučit žít.
 • Rád bych vás pozval na příští setkání Wartburských rozhovorů v Bad Nauheimu, ketré se konají 31. 1. – 2. 2. 2010, Lékařská prevence a epikríza – vcítit se do nevyřčeného. Prakticky jde o praktické nacvičování psychosomatické základní péče a o další rozvoj jejího konceptu.

Korespondoval a přeložil MUDr. O. Masner, 30. 6. 2009

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0