Zápis z jednání výboru psychosomatické sekce

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

2.9.2009

Přítomní: Chvála, Konečný, Pánková, Šimek, omluven Poněšický Program:

  1. Vyhlášení ceny MUDr. Poněšického, kterou vyhlásil na 12. celostátní konferenci psychosomatické medicíny v Liberci 24-26. dubna 2008 u příležitosti svého životního jubilea. Cena za rozvoj psychosomatiky, dotovaná dr.Poněšickým  částkou 1000 Euro, má být udělena ve spolupráci s výborem psychosomatické sekce Psychiatrické společnosti JEP každý druhý rok u příležitosti konání psychosomatických konferencí. Do dnešního dne se sešly dva návrhy, z nichž výbor ve spolupráci s dr.Poněšickým rozhodl udělit cenu Sdružení pro psychosomatiku o.s. Cena bude předána osobně na 13. celostátní konferenci
  2. 13. celostátní konference psychosomatické medicíny s mezinárodní účastí v Liberci uspořádáme ve dnech 8.-10.4.2010. Tématem konference bude Základní psychosomatická péče.  Vyzvat přednášející k vyjasňování toho, co by měl somatický lékař přidat ke své praxi, aby jeho práci bylo možno označit za základní psychosomatickou péči, a co by dělat neměl, aby nesuploval práci psychoterapeutů. Zorganizovat v rámci konference diskusi na téma vzdělávání v základní psychosomatické péči. Pozvat německé kolegy, kteří mají s touto problematickou delší zkušenosti. Věnovat se práci týmů, zaměřených na psychosomatickou praxi a mezioborové spolupráci. Otevřít prostor pro příspěvky reflektující situaci naší společnosti a medicíny, politiky a zdraví rodiny a jednotlivce.
  3. Vzdělávání: rozbíhá se kurz Základní psychosomatická péče, v kurzu psychiatrické katedry IPVZ je nyní 30 lékařů a psychologů. Program pokračujícího kurzu má na starost dr.Chvála.
  4. Projekt 2010 o zavedení segmentu základní psychosomatické péče byl v tomto roce diskutován, představen na psychiatrické konferenci, seznámen s ním byl výbor PS, diskutovala o něm pracovní skupina. Žádný průlom na tomto poli neproběhl, jde spíše o vytváření podmínek, vzdělávání a propagaci této myšlenky tak, aby v případě, že se objeví vhodné podmínky pro jeho prosazení, byl připraven.
  5. Časopis Psychosom: připraveno je č. 4/2009, spolupráce s Psychiatrií pro praxi (SOLEN). Časopis splňuje kritéria pro recenzované časopisy, znovu požádáme o zařazení do seznamu recenzovaných časopisů v ČR.
  6. Různé: diskutujeme možnost svolat tým lektorů kurzu základní psychosomatické péče k diskusi a jednání o obsahu a metodice výuky. V konečné podobě nejspíš proběhne diskuse až na konferenci nebo na půdě Sdružení pro psychosomatiku.
  7. Další setkání 2.12.2009

Zapsal Chvála 30.11.2009

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0