Zápis z členské schůze Sdružení...

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

... pro psychosomatiku – 18. 9. 2009

PSYCHOSOM, 2009;7(4) Politika, koncepce, s.278-9

Nemocniční kaple Kliniky dětí a dorostu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Účast: 16 členů. Členskou schůzi řídil předseda sdružení MUDr. Masner. Program schůze byl jednohlasně přijat. 1/ Volby výboru sdružení. Účastníci jednohlasně schválili způsob volby (tajná volba v průběhu schůze) a zvolili volební komisi ve složení MUDr. Ivan Vondřich a MUDr. Zuzana Vlačihová. Hlasovalo 16 členů SPPS. Zvoleni byli: Mgr. Danuše Jandourková, Ing. Mgr. Sevila Kačenová, Mgr. Eva Kravarová, MUDr. Ondřej Masner, PhDr. Pavel Roubal, MUDr. Eduard Rys a PhDr. Zuzana Vondřichová. Funkční období trvá do ledna 2011. Schůze nového výboru se uskuteční ve středu 7. 10. 2009 v 18 hodin. 2/ Účastníci byli informováni o povinnosti sdružení evidovat své členy. Výbor připravuje evidenční formulář, který bude členům rozeslán v nejbližších týdnech. 3/ MUDr. Masner informoval o psychosomatické konferenci v Bad Nauheimu (takzvané „Wartburger Gespraeche“) na téma „ das Unausgesprochene fuehlbar machen“ (ve volném překladu „ pokus o vnímání toho, co nebylo vysloveno“), která se uskuteční 31. ledna až 2. února 2010. Konference se zúčastní MUDr. Masner. Další (2–3) zájemci z řad členů SPPS se mohou hlásit na adrese: info@sp-ps.eu. Výhodou je znalost německého jazyka. Konferenční poplatek činí 130 eur, MUDr. Masner vyjednává slevu. Účastníci schůze navrhli možnost finančního příspěvku z rozpočtu SPPS. Příspěvek a jeho výše budou navrženy na lednové schůzi SPPS v diskusi o rozpočtu na rok 2010. 4/ Diskusní skupina na téma: „Kompetence psychosomatika“ (MUDr. Hánová a MUDr. Rys). Cca 90minutová diskuse byla živá a podnětná. Obsah se vám pokusí přiblížit v připravovaném článku MUDr. Hánová a MUDr. Rys. Článek bude uveřejněn na webu www.sp-ps.eu. 5/ Témata a forma dalších setkání. Účastníky byla pozitivně přijata forma diskusní skupiny. Na další setkání byla navržena např. tato témata: identita psychosomatika, psychoterapie a psychosomatika, moje psychosomatika, jak klienti nakládají s psychosomatikou, rozdílná východiska k psychosomatickému přístupu – psychologie a medicína, kazuistiky atd. 6/ Příští setkání SPPS se koná v pátek 27. 11. 2009 od 16!!! h opět v nemocniční kapli Kliniky dětí a dorostu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Během setkání budou naplánovány termíny setkání na rok 2010. Zapsali PhDr. Pavel Roubal a MUDr. Eduard Rys

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0