Recenze knihy o moderní psychosomatice

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 
PSYCHOSOM, 2009;7(4), Recenze, s.292-3

Asbjoern O. Faleide a Lilleba B. Lian: Symptom og meining. Modeme psykosomatisk tankegang.

(Symptomy a jejich význam. Moderní psychosomatika) Fagbokforlaget, Oslo, 2004 (218 stran). Na Skandinávii se díváme jako oblast Evropy, kde je ve všech tamních státech relativně nejdelší průměrná době života, jak mužů, tak žen. Ti, kteří se zabývají prevencí (předcházením) nemocí a otázkami zdravého způsobu života, se na severské státy v Evropě dívají též jako na oblast, kde se otázkám psychologie a sociologie zdraví věnuje mimořádná pozornost, a to jak ve výzkumu, tak v praxi. Platí to i o odbornících na úseku klinické psychologie, psychologie zdraví, psychosomatiky a behaviorální psychologie. Kniha Asbjoerna O. Faleide a Lilleba B. Lianoté (Symptomy a jejich význam) je přehledem soudobé psychosomatiky. Podává v úvodní části přehled toho, co se v posledních padesáti letech na tomto vědním úseku udělalo, kterými cestami se nejvýznačnější představitelé oboru pokoušeli řešit relativně „staronové“ otázky vlivu psychických faktorů na naše zdraví, a to v přerůzných formách empirických a experimentálních prací. Ve druhé části se autoři soustřeďují na celou řadu velice konkrétních témat v oblasti psychosomatiky – jako např. na otázku bolesti a boje s ní, na problematiku příjmu potravy (bulimii a anorexii), trénování schopnosti udržet moč (enuresa a enkopresa) atp. Třetí část je věnována „klasickým tématům psychosomatiky“ – nejvážnějším somatickým situacím: vředovitému zánětu tlustého střeva (ulcerózní kolitidě), problematice dýchacích obtíží (astmatu) a rakovině. Setkáváme se zde nejen s psychologickými problémy pacientů, ale i s těmi otázkami, které si kladou ti, kteří se o ně starají. Třetí část knihy končí vlastním jádrem této otázky – pohledem do hloubi psychosomatické péče. Čtvrtá část knihy otevírá relativně nové psychosomatické téma – problematiku stárnutí a stáří, jak se jeví z psychosomatického hlediska. Pátá část se soustavně zabývá otázkami psychologických forem pomoci psychosomaticky nemocným pacientům. Setkáváme se zde s přerůznými – běžnými i pro mnohé zcela novými metodami psychoterapie od Gestalt psychoterapie, psychoanalýzy, skupinové psychoterapie, až po charaktero-analytickou psychoterapii a vegetoterapii. O tom, o jak gruntovně studovanou oblast se zde jedná, něco prozrazuje i to, že obsah citované literatury v této knize obsahuje přes 270 údajů. Kdo je autorem této publikace? Univerzitní profesor Asbjoern Faleide je vedoucí skupiny klinické psychologie na univerzitě v Blindern v Oslo, hlavním městě Norska. Profesor Faleide je po desetiletí členem lnternational College of Psychosomatic Medicine. Od r. 1993 je členem výboru této organizace pro otázky výzkumu a výuky psychosomatiky. Je držitelem psychoterapeutického profesionálního certifikátu z Esalen Institutu v kalifornské Santa Barbaře. Pracoval i na National Asthma Center v Denveru (Colorado). V r. 1984 založil v Oslo se svými kolegy soukromý Psychosomatický ústav, v němž dosud pracuje. Známé jsou výzkumné práce týkající se psychosomatiky úzkosti, fibromyalgie, rakoviny prsu, astmatu atp. Vedle psychosomatiky – svého ústředního výzkumného tématu – se zabývá otázkami psychoterapie, kterou praktikuje i učí a funguje jako supervizor a terapeut. Má bohaté zkušenosti v Gestalt-terapii, skupinové a rodinné psychoterapii a charakteroanalytické psychoterapii. Známé jsou jeho knihy o astmatu a jeho longitudinální, 19 let trvající studie psychosomatických rodin, kde byl v osobním kontaktu se 160 rodinami a písemnou formou s dalšími 1300 rodinami (Norský PRAD-Project). Lilleba B. Lian je specialistou v klinické psychologii. V současné době pracuje jako vedoucí Oddělení klinické psychologie na psychiatrické klinice v Oslo. Je doktorkou přírodních věd, specializovala se na biologické otázky psychosomatiky a má blízko k problematice psychoneuroimunologie. V čem je největší klad této knihy? Zmíním tři z nich: Jde o fundovaný přehled moderního stavu psychosomatiky. I když lze v knize najít kapitolu o psychosomatické problematice stárnutí a stáří, přece jen je dobré upozornit, že velká většina prací, na nichž autoři budují své pojetí a obraz soudobé psychosomatiky, se týká dětí, popřípadě rodin s psychosomaticky nemocnými dětmi. Třetím kladem je bohatá žeň kazuistik, které velice názorně ukazují praktické využití psychosomatických poznatků. Právě z tohoto důvodu by seznámení s textem o konkrétních psychosomatických klinických tématech mělo patřit k základní výbavě nejen klinických psychologů. Nadějné je, že kniha má vyjít v českém překladu v nakladatelství Grada Publishing. Jaro Křivohlavý

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0