ROČNÍK 2009

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Seznam autorů Psychosomu ročník 2009

Autor název složka

strana

číslo
Balcar Karel Vize, iluze, noční můry Editorial 7 I/2009
Břicháček Václav Psychosomatika a vývojová věda Výzkum 168 III/2009
Bušková Kristýna Klinická psychologie a výzkum psychosomatiky ve Velké Británii Výzkum 246 IV/2009
Creed, M. a spol. Efektivnost nákladů psychoterapie a paroxetinu u syndromu dráždivého tračníku Glosy 75 II/2009
Čepický Pavel Komentář k textu P. Frankeho: Gynekologické a porodnické klinické obrazy nemocí a symptomy. Psychosom 7, 2009, s. 10-19. (a diskuse nad vědou jako takovou) Diskuse 191 III/2009
Čepický Pavel Kam nás dovedla autonomie ženy v porodnictví Úvahy 270 IV/2009
Čepický, Chvála, Honzák Když se dva gynekologové přou o psychosomatice  Diskuse Čepický-Chvála-Honzák Diskuse 196 III/2009
Franke Paul Gynekologické a porodnické klinické obrazy nemocí a symptomy Postgrad. vzdělávání 10 I/2009
Gabbard, G.a spol Osud integrované péče: Co se stalo s bio- psycho-sociálním psychiatrem? Glosy 74 II/2009
Honzák Radkin Serendipity Glosy 19 I/2009
Honzák Radkin Proč lze milovat farmaceutické firmy skoro jako KSČ Glosy 73 II/2009
Honzák Radkin Burnout u personálu psychiatrické léčebny Horní Beřkovice Původní práce 76 II/2009
Honzák Radkin M. KALA, J. M. VESELÝ: Třinácté komnaty aneb zázraky a náhody ve zdraví a nemoci. Recenze 209 III/2009
Honzák Radkin Slavoj Hontela: Rehek domácí; úvaha o stavu vědomí a nevědomí Recenze 211 III/2009
Honzák Radkin T4: Moje malá připomínka zastáncům eutanazie Glosy 229 IV/2009
Honzák Radkin Gelotofobie – nová choroba? Glosy 233 IV/2009
Honzák Radkin Dissociativní obrna pravé horní končetiny Kazuistika 237 IV/2009
Honzák Radkin Kritická analýza nebo vědecký hoax? Glosy 20 I/2009
Honzák Radkin Oxytocin- některé novější poznatky Teorie, přehledy 44 I/2009
Hůlková Michaela Kvalitativní výzkum – vhodný nástroj pro výzkum v psychosomatice – zpráva o semináři Výzkum 173 III/2009
Hůlková Michaela Otevřenost jako rys osobnosti je spojena s vyšší aktivitou serotoninergního systému Glosy 181 III/2009
Chvála Vladislav Co dál s Psychosomem? Redakční poznámka 8 I/2009
Chvála Vladislav Zvítězila teorie degenerace? Editorial 71 II/2009
Chvála Vladislav Dvacetiletá zkušenost s léčbou pacientů s psychosomatickou poruchou ve Středisku komplexní terapie v Liberci Praxe 93 II/2009
Chvála Vladislav Pomáhají peníze léčit? Editorial 145 III/2009
Chvála Vladislav Do roka a do dne. Případ léčby pacientky s pelvialgií a endometriózou Kazuistika 147 III/2009
Chvála Vladislav Dvacet let poté – psychosomatika v Čechách Editorial 226 IV/2009
Irmiš Felix Odpověď na recenzi knihy Felix Irmiš: Temperament a autonomní nervový systém. Diagnostika, psychosomatika, konstituce, psychofyziolgie. Galén 2007 Recenze 213 III/2009
Kalábová Helena Ruka má tělo a řeč má celého člověka Filosofie 183 III/2009
Konečný Martin Diskuse ke kazuistice Do roka a do dne (Psychosom 3/2009) Diskuse 284 IV/2009
Křivohlavý Jaro Recenze knihy o moderní psychosomatice Recenze 293 IV/2009
Křížová Eva Jak překládat termín „medicalization“ do češtiny? Glosy 180 III/2009
Kuběnová Vanda Ošetřovatelství jako povolání Etika 252 IV/2009
Masner Ondřej Souhrn informací o současném stavu základní psychosomatické péče v Německu Politika, Koncepce 188 III/2009
Masner Ondřej Ad diskuse II: Čepický – Chvála – Honzák o psychosomatice Diskuse 285 IV/2009
Reiniš Stanislav Objective and subjective signs of human consciousness Teorie 264 IV/2009
Rys, Beran, Honzák etc. Seberlexe psychosomatiky? Diskuse 280 IV/2009
Skorunka David Životní příběhy jako základ psychosomatické medicíny Původní práce 24 I/2009
Stackeová Daniela Alexandrova technika- možnosti jejího využití v terapii psychosomatických pacientů Postgrad. vzdělávání

111

II/2009
Šimek Jiří RE: T4. Moje malá připomínka zastáncům eutanázie. (Radkin Honzák) Glosy 231 IV/2009
Vácha Marek Geny, prostředí… a svoboda? Etika 104 II/2009

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0