Chvála V.: Vědci změnili pohlaví myši vypnutím jediného genu

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Psom_1_2010_2_small

(PSYCHOSOM, 2010;8(1), Glosy, s.11-12)

Přelomovým genetickým zásahem u pokusné myši se evropským vědcům podařilo vyvrátit jedno z nejstarších dogmat biologie, že pohlaví je pevně dáno od narození. Vypnutím genu FoxL2, který je společný všem savcům, se buňky vaječníků dospělé myši proměnily na samčí buňky, produkující testosteron. Slavný souboj pohlaví tak podle listu The Independent probíhá v každém jedinci uvnitř buněk a genů. Změna pohlaví je známá u některých nižších živočišných druhů s jednoduchým reprodukčním systémem – korýšů, červů, ryb a žab. Přeměna vaječníků na buňky s testosteronem ovšem u savců neznamená, že by přeměněná samička začala chrlit spermie, nebo se naopak samci vyvinuly plodné vaječníky. Pevné určení pohlaví se zakládalo na párování chromozomů otcovské a mateřské DNA, které je XY u samčích a XX u samičích potomků. Manipulace s genem FoxL2 však ukázala, že to není tak jednoznačné. Stav samec nebo samice není podle nové studie plně zafixovaný stav. To, co platí pro myši, bude platit i pro lidi. „Brali jsme to jako fakt, že pohlaví je dané od narození s tím, že máme vaječníky nebo varlata,“ řekl Robin Lovell-Badge, který byl součástí výzkumného týmu v Evropské laboratoři molekulární biologie v Heidelbergu. Vědci také tvrdí, že odhalení funkce genu vyvrací i další biologické dogma, že základní pohlaví zárodků je samičí-ženské. Tedy že všechna embrya začínají jako ženská a pohlaví je určeno geneticky. Studie zveřejněná v časopise Cell ukázala, že „ženský“ gen FoxL2 funguje tak, že potlačuje „mužský“ gen Sox9. U pokusné myši pak umělé vypnutí genu FoxL2 vedlo k rychlému rozběhnutí chemických signálů vlivem „zapnutí“ genu Sox9, jež způsobilo přeměnu buněk samičích vaječníků v samičí buňky produkující testosteron, který produkují varlata. Hladina testosteronu u myší samičky se zvýšila na úroveň obvyklou u myších samců. Gen lze „vypnout“ pomocí speciálního proteinu. Objev otevírá cestu k vysvětlení, proč vykazují ženy v některých případech typicky mužské fyzické znaky, ať již jde o ochlupení, stavbu těla či hlubší hlas, nebo naopak muži mají ženské chování i zjev. V krajních případech to pak vede k změně pohlaví, hormonálním léčbám a chirurgickým zákrokům. Podle Lovell-Badge pak objev fungování genu FoxL2 potencionálně nabízí cestu k přirozenější změně pohlaví. V současnosti jsou pohlavní znaky obou pohlaví odstraňovány chirurgicky a kombinují se s hormonální léčbou. Co znamená tato zpráva pro současné sexuologické inženýrství, je zatím těžko domyslet. To, co vypadalo jako navždy vrozené, vedle pohlaví, pohlavní identity, orientace ale možná i takových detailů, jako je fetišismus, specifická fixace na určitý podnět, může tedy prokazatelně vznikat až po narození. Ke slovu se tak snáze dostanou naše úvahy o významu mužsko-ženského uspořádání světa kolem dítěte pro jeho sexuální zrání. (www.Novinky.cz, 14. 12. 09 19:57) V. Chvála

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0