Honzák R.: K čemu jsou i rozumné doporučené postupy?

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 
(PSYCHOSOM, 2010;8(1), Glosy, s.13)
Akutní bolest dolních zad (low back pain) je celosvětově třetí až čtvrtou příčinou pracovní neschopnosti a v případě chronicity se velmi významně podílí na invaliditě. Je řešena především v ambulancích praktických lékařů. Cílem široce koncipovaného sledování australských lékařů bylo zjistit, jak dalece při těchto obtížích odpovídají postupy lékařů v praxi postupům doporučeným a podloženým průkaznými klinickými studiemi. Bylo vyhodnoceno celkem 3533 pacientských návštěv u praktiků, při nichž šlo o čerstvý výskyt obtíží, a byl zaregistrován postup praktických lékařů ve všech konkrétních případech. Šetření proběhla ve dvou časových úsecích: jednak v letech 2001–2004 před zavedením doporučených postupů (guidelines), jednak mezi roky 2005–2008, kdy již doporučení platila. Výsledky šetření ukázaly, že navzdory výslovnému pokynu proti rutinnímu vyšetření zobrazovacími metodami těchto pacientů byly tyto postupy aplikovány u více než čtvrtiny nemocných. Guidelines doporučují jako první krok poučení pacienta o režimových opatřeních a podání jednoduchého analgetika (acetaminophen). Poučení dostalo jen 20 % nemocných a acetaminophen 17 %. Zato 37 % nemocným byla předepsána nesteroidní antiflogistika a 20 % opioidy. Tato čísla byla přibližně stejná před zavedením doporučených postupů i po něm. Autoři uzavírají, že zavedení doporučených postupů nikterak nezlepšilo terapeutickou situaci u nemocných s akutní bolestí dolních zad. Obsolentní léčba pak může být příčinou jak komplikací u nemocných, tak vysokých nákladů, které tato oblast (diagnóza) spotřebuje. Myslím, že tato excerpce dobře koresponduje s příspěvkem Jirky Šimka (stejně jako skutečnost, že Česko má největší spotřebu léků v EU kromě Islandu a že předepisování antibiotik u nás je o více než čtvrtinu vyšší, než odpovídá skutečné potřebě), protože to je o nedohodě a následném alibismu lékařů. Williams CM, et al.:Low Back Pain and Best Practice Care, A Survey of General Practice Physicians. Arch Intern Med. 2010; 170(3):271–277. Praha 10. 2. 2010       MUDr. Radkin Honzák, CSc.

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0