Chvála V.:Pomůže únavový syndrom psychosomatice?

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 
(PSYCHOSOM, 2010;8(2) Politika, koncepce, s.144-147)

Paradoxně se může stát, že pacienti s velmi silnou únavou, kterým je těžké pomoci, pomohou naopak nám. Obrátily se na nás paní referentky MUDr. Helena Sajdlová, MUDr. Markéta Brabcová z Ministerstva zdravotnictví s tím, že pracují na metodickém návodu k postupu u osob trpících chronickým únavovým stavem, a zda bychom se jako psychosomatická sekce Psychiatrické společnosti ČLS k materiálu nevyjádřili a případně nepřidali nějaký návrh, jak po všech vyšetřeních takových pacientů s nimi dále pracovat. Měli by také zájem, aby k metodickému návodu mohli přidat také seznam pracovišť, která by se případně těchto pacientů ujala. Při jednáních jsme se nijak netajili tím, že také pro psychosomatické pracoviště představují tito pacienti značný oříšek, ale považujeme je za indikované ke komplexní psychosomatické péči nejlépe na pracovišti s týmem, který je pokud možno pokrývá celé spektrum bio-psycho-sociálních aspektů tohoto způsobu stonání. Samo o sobě nemůže ani to nejlépe personálně vybavené pracoviště zajistit úzdravu těchto pacientů, pokud se sami nezačnou ke svému onemocnění stavět jinak než dosud. Většinou bojují za uznání své nemoci, cítí se podvedeni, když jsou somatické nálezy minimální a léčba nevede k úlevě. Bojovné nastavení zaměřené výhradně somatickým směrem není účinné. Změnu přináší až komplexnější pohled na celou pacientovu situaci, ovšem teprve tehdy, když sám takový pohled může přijmout. Navíc psychosociální situace těchto chronických pacientů může být tak komplikovaná, že ani komplexní terapie ji nemusí umět rozmotat. Rozhodně se to ale neobjede bez aktivní spolupráce pacienta a velmi často také jeho rodiny. K této problematice se na náš podnět přihlásila řada pracovišť, ale pokud se k vám informace nedonesla, jistě se můžete ještě do seznamu přihlásit. Navíc jednání s kolegyněmi na MZd.vedlo k návrhu, abychom vypracovali metodický pokyn k zřizování psychosomaticky orientovaných pracovišť. Na něm jsme začali pracovat, a co nejdříve ho dáme k dispozici k širší diskusi. V.Chvála

Seznam pracovišť, která jsou ochotná ošetřovat pacienty s únavovou problematikou:

 • Psychosomatická klinika Praha, Patočkova 3, Praha 6, www.psychosomatika.cz
 • Roseta s.r.o., Centrum ucelené rehabilitace, Točitá 40/1752, 140 00 Praha 4 – Krč, www.roseta.cz, e-mail: rosetarhb@seznam.cz, tel.: +420 241 441 685, +420  773 590 950
 • Poliklinika Prosek, Lovosická 40/440, Praha 9, Oddělení léčebné rehabilitace a léčby bolesti. Primář MUDr. Marek Paneš; součástí pracoviště je kabinet pro psychoterapii a psychosomatiku (MUDr. Jan Kredba)
 • MUDr. G. Krejčová a tým, Areál ÚVN Střešovice, pavilon B2, 1. patro, U vojenské nemocnice 1200, 162 00 Praha 6, Telefon 973 20 82 82, 777169 278
 • MUDr. J. Hnízdil a tým, Centrum komplexní péče Dobřichovice, Na Vyhlídce 582, 25229 Dobřichovice, www.ckp-dobrichovice.euweb.cz, e-mail: ckpdobrichovice@seznam.cz, tel.: +420 257 713 076, +420 723 603 677, +420 723 603 600
 • Nemocnice Ostrov, Psychoterapeutické a psychosomatické oddělení, U nemocnice 1161, Ostrov nad Ohří, 363 01. Tel.: 353612500 linka 110, Prim. MUDr. M. Konečný
 • Tým Střediska komplexní terapie psychosomatických poruch v Liberci, Jáchymovská 385, Liberec 10, www.sktlib.cz, tel.:+420 485151398
 • MUDr. Iva Vindušková a tým, ISIDA - psychosomatická ambulance a denní stacionář, ČSA 1566, 470 01 Česká Lípa, tel: 487 522 676, 725 881 486.
 • MUDr. R. A. Machander a tým, Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch, Jablonec n. Nisou (a.machander@volny.cz)
 • Psychologická ambulance Mgr. Lucie Hornová a tým, Nemocnice, Jiráskova 506, Rychnov nad Kněžnou, tel. 494 502 383
 • MUDr. Michal Ivanovský, internista s atestací 2. st., Psychosomatická ambulance, Poliklinika U plovárny 14, 40501 Děčín, tel. 412502173
 • MUDr. Jiří Berka, Brno, berka@mediahelp.cz
 • MUDr. Eduard Rys, Soukromá psychoterapeutická praxe, Kořenského 1038/11, 15000 Praha 5, eduard.rys@volny.cz; www.psychoterapierys.cz; 774 375 248
 • MUDr. Felix Irmiš, Psychiatrie a Psychosomatika, Ostrovského 253/3 (ženské domovy) tel. 251 561 680, ev. ut a pa 257 003 428
 • PhDr.Dagmar Konečná, Psychologická ordinace, Karafiátova 6, Olomouc 77900 dagmar.konecna@atlas.cz a Psychologická ordinace Žižkova 14, Zábřeh 78 901, www.dakord.cz
 • MUDr. L.Hadaš, Středisko komplexní terapie, Kavčí plácek 3, Hradec Králové

Další zájemci o zařazení do tohoto seznamu, který bude uveřejněn spolu s metodickým opatřením MZd, se mohou hlásit na adresu paní MUDr.Brabcové: Odbor zdravotních služeb, Palackého náměstí 4, 128 01  Praha 2, tel.  +420 224 972 154, e-mail: marketa.brabcova.@mzcr.cz , www.mzcr.cz. Kopii pošlete, prosím také na adresu chvala@sktlib.cz

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0