Zápisy ze setkání výboru SPPS

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

19. 4. 2010 na Psychosomatické klinice v Praze

(PSYCHOSOM, 2010;8(2) Politika, koncepce, s.147-148)
 • Přítomni: Mgr. E. Kravarová, MUDr. O. Masner, PhDr. P. Roubal, MUDr. E. Rys, PhDr. Z. Vondřichová
 • Omluveni: Mgr. S. Kamenová, Mgr. D. Jandourková
 • Host: MUDr. I. Vondřich
 • Diskuse o programu na příště. MUDr. Roubal a Mgr. Kravarová bohužel v příštím termínu nemohou.
 • Informace o stavu financí. Podáno daňové přiznání na FÚ.
 • Výjezdní setkání v Kobylí, vinný sklípek. Organizuje dr. Roubal a dr. Debef.
 • Návrh na vznik moravské sekce SPPS – MUDr. Branná.
 • Diskuse o Ceně dr. Poněšického, kterou SPPS získalo. Návrh na předplacení zahraničního internetového časopisu o psychosomatice, který by byl k dispozici členům. Možnosti zjistí dr. Masner a dr. Vondřich.
 • Logo. Mgr. Kačenová probere s právníkem smlouvu.
 • Nespokojenost s webem. Změny zadané po minulém setkání webmaster stále nerealizoval. Zajistí dr. Rys.
 • Přednáška pro setkání akupunkturistů 20. 11. 2010. Téma je „Bolesti hlavy“, dr. Vondřich chce zajistit někoho, kdo do tématu vnese psychosomatický pohled. Uvažuje dr. Krejčová a dr. Roubal.
 • V průběhu května bude rozeslána upomínka těm, kteří dosud nezaplatili příspěvky za rok 2010.
Zápis ze setkání SPPS 19. 4. 2010 na Psychosomatické klinice v Praze
 • Projekce filmu „Hranice v psychosomatice“. http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/20956226658-hranice-v-psychosomatice/
 • Diskuse s režisérem filmu Miloslavem Novákem. Diskuse byla velmi živá, ohlasy pokrývaly celé spektrum od kritiky po chválu. Objevily se úvahy nad pohledy veřejnosti a účinku tohoto dokumentu, impulzy k dalšímu mediálnímu zpracování témat z psychosomatiky, vysvětlení a zkušenosti z příprav a pozadí filmu.
 • Informace o chystaných akcích:

 • Na setkání v Goerlitzu 27. 5. – 30. 5. 2010 povede dr. Poněšický balintovskou skupinu v češtině. Na setkání se bude mluvit česky, anglicky a německy. Více informací najdete na  www.relationship-based-medicine.de/ – Kurz IPVZ „Základní psychosomatická péče“ 20. – 21. 5. 2010.
 • Příští setkání SPPS se uskuteční 10. 6. 2010 v 18 hodin na Psychosomatické klinice, setkání výboru v 17:15 hodin.
 • Sdílení zážitků a poznatků ze 13. celostátní konference psychosomatické medicíny v Liberci.

Zapsala Z. Vondřichová

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0