Erlend Loe: Fakta o Finsku

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

RECENZE R.Honzáka

VAKÁT, Brno, 2009, 176 s, cena neuvedena. ISBN: 978-80-87317-01-3 Hrdina románu, nezávislý novinář, má sepsat na objednávku finského velvyslanectví brožuru o Finsku, která by do této země přilákala norské turisty. Ujme se tohoto úkolu, přestože o Finsku zhola nic neví, zato nutně potřebuje peníze. Nový vztah s mladou ženou mu nabízí cestu z celoživotní osamělosti, současně ale komplikuje život starostmi a vnucenou péčí o adolescentního a poněkud nestandardně se chovajícího bratra nové partnerky. Zatímco hrdina klopotně dává dohromady eintopf „vše o Finsku“, autor postihuje řadu vlastností, nectností i dobrých stránek, zbabělosti, ale také občanské statečnosti nás všech. Bez ohledu na to, že autor stejně jako hrdina jsou doma v Norsku, jejich osobní i sociální bolavé problémy, včetně neonacistické lůzy, nacházíme beze zbytku také u nás doma. Široký tok vyprávění zachycuje nejen reálie a atributy globálního konzumního stylu, ale i způsob, kterým konzumní styl ovlivňuje naše jednání, myšlení a osobnost. V akváriu malého hrdinova strachu (hydrofobie) je reflektován větší a zásadní existenciální strach z osamělosti, z plynutí a jeho nevyhnutelného konce. Přestože příběh ke katarzi zákonitě spěje, její objev i charakter je trochu z rodu „deus ex machina“ (Saturnin to není) a nutně nastoluje otázku, jak se po životním kotrmelci bude hrdina vyvíjet a chovat dále. Použitá ich-forma s dlouhými, ale čtivými, až půlstránkovými větami plnými asociačních meandrů připomíná projev pacienta z psychoterapeutické pohovky. Je to zatím „jen“ potenciální pacient, je dosud schopen fungovat (nikoli naplno žít) v současném světě, ale na úkor základních psychosociálních potřeb. Výtečné prokreslení psychologie jednajících hrdinů i epizodních postav pasuje knihu nejen na vynikající četbu, ale na cenný doplněk učebnic psychologie osobnosti. 30. 5. 2010                                              MUDr. Radkin Honzák, CSc.

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0