Nigel C. Benson & Piero: PSYCHIATRIE

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

RECENZE R.HONZÁKA:

Praha, Portál, 2010, 176 s. ISBN 978-80-7367-671-1, cena 259 Kč Knižní edice INTRODUCING (do češtiny překládaná vydavatelem jako Seznamte se…), charakterizovaná jako grafický průvodce obsahující text a ilustrace, vznikla v 70. letech minulého století po fantastickém úspěchu knížky mexického kreslíře Riuse o Marxovi. Její motto je věta Alenky (té v říši divů): „Na co je knížka bez obrázků a bez rozhovorů?“ Do dnešních dnů vyšlo asi čtyři sta titulů, jak obecných (např. Etika, Sociologie), tak biografických (Jung, Kafka). Další svazky, které již potěšily české čtenáře, jsou Freud Richarda Appignanesiho, který je také hlavním redaktorem edice, a nedávno Bensonova Psychoterapie. Teď se objevuje na pultech od zmíněného autora publikace Psychiatrie. Je to půvabná a přitažlivá knížka seznamující stručnou formou encyklopedických hesel, podaných však lidsky a „nesucharsky“, jak s vývojem, tak se stavem moderní psychiatrie. Expresionistické černobílé perokresby a koláže dodávají vtipnému textu další šťávu a z didaktického hlediska pomáhají hned na první čtení upevňovat paměťovou stopu. Po krátkém, téměř bleskovém seznámení s posláním psychiatrie následuje anamnéza tohoto oboru, odvíjející se od filozofů a prvních antických lékařů přes církevní vlivy, návrat k démonologii, následné osvícenství a počátky vědecké medicíny. Logický oblouk pokračuje od Mesmera a Charcota přes Freuda, Junga, Kraepelina až k dnešní podobě oboru s jeho naznačenou dichotomií orientace biologické a psychosociální. Obdivuhodným způsobem je na malé ploše probrána problematika příčin duševních poruch, způsobů jejich léčení, toho, kdo je pacient, kdo psychiatr a co dnešní psychiatrie nabízí. Tento oddíl je vzorovou ukázkou populárně naučné literatury. Čtenář se dozví o psychiatrově postupu při vyšetření, problematice detence, kladech a záporech systému léčeben a seznámí se s terminologií. Následuje přehled psychiatrických jednotek od poruch osobnosti přes neurotické obtíže, psychózy, organické poruchy, poruchy příjmu potravy, až po závislosti na návykových látkách, přičemž těmto posledním je věnován přiměřený prostor, odpovídající rozsahu problematiky, který dnes představují. Vždy je představen klinický obraz, předpokládaná etiologie a rámcově doporučená léčba. Závěr patří představení antipsychiatrického hnutí a rozvoji psychiatrie, který lze v dohledné době očekávat. České vydání je aktivně doplněno seznamem doporučené literatury a webovými adresami některých center, kde je možné hledat radu a pomoc. Celý text je laděn více dynamicky, psychosociálně, než biologicky, léky však rozhodně nejsou opomenuty a jejich přehled je dostatečný. Autor, stejně jako ilustrátor, patří ke špičkám tohoto oboru. Více údajů lze najít spolu s dalšími zajímavými informacemi o celé edici na adrese http://www.introducingbooks.com/book. Knížku mohu vřele doporučit jako přehled historie jednoho zajímavého lékařského oboru a za sebe mohu jen litovat, že jsem ji nepoznal v době, kdy všechny uváděné skutečnosti byly aktuální. Od vydání knihy se však posunula psychiatrie o něco dále, takže některé její klinické části se ve srovnání s dnešními názory jeví jako překonané (hysterie, psychologické teorie schizofrenie a nakonec také antipsychiatrická vlna se zklidnila). Tyto drobné změny však neubírají nic na kvalitě publikace, i když uvedené části patří spíše do historie než do žhavé současnosti, která se pro změnu historií stane už zítra. 4. 5. 2010                                                    MUDr. Radkin Honzák, CSc.

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0