Informace o Psychosomatické sekci PS ČLS J.E.P.

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 
Název sekce:Psychosomatická sekce PS

ČLS J.E.P Jméno předsedy sekce: prim. MUDr. Vladislav Chvála Jména členů výboru sekce: prim. MUDr. Martin Konečný MUDr. PhDr. Jan Poněšický, PhD., zástupce předsedy Doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc. Doc. MUDr. Jiřina Pánková, CSc. Zápisy ze schůzí výboru: jsou umístěny na adrese: http://www.lirtaps.cz/sekce.htm, stejně tak jako další dokumenty a kontakty na život psychosomatiky v České republice. Připravované akce 2010/2011:

  1. Purkyňka v Praze 1.9.2010, 1.psychiatrická klinika, program zde: http://www.lirtaps.cz/psychosomatika/program_purkynky_zari_2010.htm
  2. Akce společné se Sdružením pro psychosomatiku zde: http://www.sp-ps.eu/
  3. Průběžně: Diskuse o možnosti zřídit obor základní psychosomatická péče pro praktiky a specialisty po vzoru německého systému více zde: http://www.lirtaps.cz/psychosomatika/pracovni_skupina_ZPP.htm
  4. Projekt: Překlad a vydání učebnice Üexkülla a kol. Psychosomatische Medizine zde: http://www.lirtaps.cz/psychosomatika/projekt_uexkull.htm
  5. Postgraduální vzdělávání v psychosomatice:  Kurz Základní psychosomatická péče IPVZ zde: http://www.lirtaps.cz/psychosomatika/kurz_IPVZ.htm
Aktuální problémy a dění v sekci:

Psychosomatická sekce PS ČLS J.E.P. usiluje o rozvíjení psychosomatického myšlení v naší medicíně, nikoli jen na půdě psychiatrie. Proto nabízíme spolupráci všem odborným lékařským společnostem ČLS J.E.P., ale také společnosti psychoterapeutů (ČPS), a dalším organizacím rozvíjejícím obor psychosomatická medicína a psychoterapie, jako Sdružení pro psychosomatiku nebo společnost rodinné terapie SOFT. Našim cílem je napravit škody, které na naší medicíně nadělalo socialistické školství na následně výhradní orientace na biotechnologie a biomedicínu a obrátit pozornost lékařů všech oborů také na psychosociální případně duchovní aspekty zdraví a nemoci v rámci nejmodernějších vědeckých poznatků. Vydáváme odborný časopis PSYCHOSOM na kterém se podílí většina lékařských fakult a někteří zahraniční kolegové (www.psychosom.cz), usilujeme o to, aby byl zařazen do seznamu odborných recenzovaných časopisů v ČR, protože splňuje potřebná kriteria. Zorganizovali jsme kurz Základní psychosomatické péče IPVZ, kterým by měli projít praktičtí lékaři i specialisté, usilující o rozvoj bio-psycho-sociálního modelu nemoci (WHO) ve své praxi. Pracujeme na schválení metodického pokynu MZd pro psychosomatická pracoviště, protože rozvoj sítě takových pracovišť povede k výrazným finančním úsporám, jak bylo prokázáno v Německu (jedno vložené Euro vede k úspoře 3 Eur). Vítáme všechny zájemce o psychosomatickou problematiku, podporujeme jejich členství v nezávislém Sdružení pro psychosomatiku o.s. V organizaci psychosomatiky nám pomáhá Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci (www.lirtaps.cz), na kterém lze najít potřebné informace. MUDr. Vladislav Chvála, předseda sekce, V Liberci 7.8.2010

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0