Zápis ze setkání výboru SPPS

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

(Proběhlo na na Psychosomatické klinice v Praze)

Přítomni: MUDr. Z. Hánová, Mgr. E. Kravarová, MUDr. O. Masner, MUDr. E. Rys, PhDr. Z. Vondřichová. Host: MUDr. I. Vondřich Výbor Sdružení schválil přijetí nových členů: MUDr. I. Sgallové a MUDr. J. Šavlíka Další setkání proběhne ve sklípku v Kobylí 2.-3.10. PhDr. Roubal rozešle výzvu zájemcům o zaplacení poplatku za ubytování a pohoštění, platba ať proběhne nejdéle do poloviny července 2010. Původně plánované zářijové setkání – 21.9. se ruší. Diskuse o programu na 11.11.2010, možní přednášející – MUDr. Vondřich, PhDr. Roubal, MUDr. Hánová, MUDr. Šavlík, MUDr. Masner osloví MUDr. Krejčovou. Velmi bychom uvítali aktivní účast dalších členů Sdružení. Další zájemci o aktivní účast se mohou hlásit na info@sp-ps.eu Další schůzka výboru Sdružení proběhne v pracovně MUDr. Rysa (Kořenského 11, Praha 5) 5.10. v 18:15. Program: vize pro rok 2011, uzpůsobení času setkávání členům žijícím dále od Prahy, definitivní podoba setkání 11.11.10. Informace o stavu financí, na opakovanou výzvu o zaplacení čl.příspěvků zatím zareagovalo 5 členů. Diskuse o čerpání peněz získaných v rámci ceny Dr.Poněšického – možnosti využití: příspěvek na konf. poplatek zahr.konference, platbu zahraničním přednášejícím, překlady odborných článků, supervizní skupina. Předplacení zahraničního internetového časopisu o psychosomatice se nezdá být vhodné. Logo. Schválena smlouva s autorem, proběhne podepsání smluv a platba za logo. Webmaster František Hána vytvoří nové administrativní rozhraní webu. Poté bude mít správu webu na starosti Mgr. Jandourková. Nyní má Dr. Masner na starosti Fotogalerii, Dr. Roubal Akce, Dr. Rys celkovou podobu webu. Mgr. Kravarová domluví s F.Hánou honorář za správu webu a vytvoření rozhraní. PhDr. Roubal zkontroluje adresář členů a příznivců Sdružení. Zápis ze setkání SPPS 10.6. 2010 na Psychosomatické klinice v Praze Další setkání Sdružení:  2.-3.10. výjezd do sklípku v Kobylí, další info na www.sp-ps.eu 11.11.2010 opět na Psychosomatické klinice, program bude upřesněn na začátku října. Původně plánované zářijové setkání (21.9. v 18 hod) zrušeno. Další schůzka výboru Sdružení proběhne v pracovně MUDr. Rysa (Kořenského 11, Praha 5) 5.10. v 18:15. Program: vize pro rok 2011, uzpůsobení času setkávání členům žijícím dále od Prahy, definitivní podoba setkání 11.11.10. Přednáška MUDr. Eduarda Rysa: Psychosomatika v neurologii a/ Psychosomatika a psychoanalýza - pár teoretických poznámek b/ Paní K – kasuistika pacientky s bolestmi zad Pro živou diskusi, která se v průběhu přednášky rozběhla, jsme se nedostali k plánované třetí části přednášky  c/ Paní M – ukázka ze vstupního interview s pacientkou s bolestmi hlavy. Tato je přislíbena na některá z dalších setkání. Návštěva Psychosomatické kliniky ve Zhořelci v pátek 18.6.2010. Jde o jednodenní akci. MUDr. Masner nabízí odvoz na akci, v případě zájmu jej kontaktujte na tel. 777069106. MUDr. Vondřich přednášel na setkání rodinných poradců na téma „Somatizace a vztah k rodinnému systému“ Zapsala E. Kravarová

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0