Vondřich I.: Potlačení ekzému kortikoidní terapií (KAZUISTIKA 4/2010)

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

VONDŘICH I.: POTLAČENÍ EKZÉMU KORTIKOIDNÍ TERAPIÍ  - KASUISTIKA Z POHLEDU LÉKAŘE, PSYCHOSOM, 2010;8(4), s. 249- 252 Souhrn: Rád bych se s Vámi podělil o kasuistiku pacienta s ekzémem. Nebudu probírat veškeré aspekty případu, ale zaměřím se na fakt potlačení somatického příznaku kortikoidy. Dělám to proto, že hloubka tohoto potlačení není plně doceněná a také proto, že jsem měl poměrně unikátní možnost projevy tohoto potlačení vidět. Projevy potlačení kortikoidní terapie nevidíme často, protože pokud pacient vysazuje kortikoidní léčbu, obvykle se to děje postupně a v určitém relativně dlouhém časovém úseku. Mnohdy se vysadit kortikoidy nepodaří vůbec, protože pokud dojde ke zhoršení, které pacient nemůže akceptovat, vrátí se buď zpět ke kortikoidní terapii nebo ji nahradí jinou potlačující terapií. V našem případě se pacient rozhodl najednou vysadit kortikoidní terapii, protože jedna jeho známá mu řekla, že se nevyléčí, pokud kortikoidy nevysadí a ať počítá s velkým zhoršením, protože ona to sama zažila. Pacient své známé uvěřil a opravdu kortikoidy naráz vysadil. Klíčová slova: ekzém, kortikoidy, potlačení, vysazení kortikoidů VONDŘICH I.: ECZEMA CORTICOID SUPRESSION THERAPY - A CASUISTRY FROM THE VIEWPOINT OF A PHYSICIAN, PSYCHOSOM, 2010;8(4), pp. 249-252 Sumary: I would like to share with you the casuistry of a patient with eczema. I will not go through all aspects of the case, but I will focus on the fact of somatic symptom suppression with corticoids. I am doing this because the depth of this suppression is not fully appreciated, and also because I have had a rather unique opportunity to see manifestations of this suppression. The manifestations of the suppression of corticoid therapy are not seen very often, because when a patient discontinues corticoid treatment, it usually happens gradually and in a relatively long period of time. Many times corticoids fail to be discontinued at all, because if there is worsening which the patient cannot accept, he/she returns either to corticoid therapy or replaces it with another suppressive therapy. In our case, the patient suddenly decided to discontinue corticoid therapy, because one of his friends told him that he would not heal if he did not discontinue corticoids. He was also told to count on huge worsening because that friend experienced it herself. The patient believed his friend and really suddenly discontinued corticoids. Key words: eckzema, corticoid treatment, supression therapy, conclusion of corticoid therapy

Případ

V době přijetí pacienta do léčby mu bylo 27 let. Tento mladý muž trpěl atopickým ekzémem od miminka, 2 roky před přijetím se mu ekzém rozšířil po celém těle, další zimu také, ale na jaře se to již nezlepšilo. Před 2 lety dělal státnice na vysoké škole, rozešel se se slečnou, byla to velká psychická zátěž, do doby příjmu k léčení se toho nezbavil. Mívá problémy s akné na sluníčku. V osobní anamnéze několikrát hospitalizovaný jako dítě se zánětem hrtanu, poslední dobou neustále nachlazený. V současné době mívá bušení srdce po ránu. Opakovaně bolesti zad ve všech lokalizacích. Pochází s rozvedené rodiny, rodiče se rozvedli, když mu bylo 11 let. Otce delší dobu neviděl, nechybí mu, s matkou má výborný vztah, je to jediný člověk, se kterým si rozumí. Sám je jediný syn v široké rodině. Léčený prednisonem, depotními kortikoidy, antihistaminiky a kortikoidními mastmi nepravidelně. Po celou dobu docházky na naše pracoviště léčený akupunkturou a po určitém čase i homeopatií.

Průběh našich setkání od r. 2006 do r. 2010 v bodech

 • 17. 6. podán depotní kortikoid
 • 24. 7. vysazování kortikoidů, po zhoršení klinického stavu opět zvýšení
 • 30. 10. definitivní jednorázové vysazení kortikoidů. Objevila se rudá, horká kůže celého těla, kůže na některých místech praská, vytéká tkáňový mok, spí po dvou hodinách, několikrát za noc mění povlečení.
 • 6. 11. velké žluté šupiny po celém obličeji
 • 13. 11. velké otoky, horká kůže od kolen dolů, teplota 38st.C
 • 20. 11. vyšetřen doc. Pánkovou na kožní klinice, jednorázově podán bolus kortikoidů
 • 27. 11. kůže se dostává na úroveň ekzému před vysazením, velice svědí
 • 4. 12. velké otoky, svědění, zarudlá kůže od kolen dolů, silné noční pocení
 • 11. 12. otoky uzlin, šupinatění ve vlasech, silné svědění celé kůže
 • 18. 12. nespavost, přetrvává svědění
 • V této fázi od začátku zhoršení nevychází prakticky z bytu, nemůže chodit do práce, školy, je bez sociálního kontaktu, nemůže nosit běžné oblečení, denně pere prádlo. Veškerý servis včetně zabezpečení mu poskytuje rodina
 • 16. 1. drobná červená krupička na horní polovině těla, dolní končetiny zarudlé, ale bez otoků. V této fázi jsem začal podávat homeopatika.
 • 26. 2. stále silné zarudnutí, svědění, nemůže kvůli tomu spát
 • 20. 3. pozvolné zklidnění kůže
 • 5. 4. užívá antidepresiva, dochází na Psychosomatickou kliniku na psychoterapii 2 x týdně, pod kontrolou doc. Pánkové. Přichází pro opakované infekce horních cest dýchacích. Kůže dolních končetin a prstů rukou zarudlá bez otoků
 • 11. 4. bolesti v hrdle, horečka
 • 30. 4. odjíždí do lázní Jeseník na 6 týdnů, vrací se akné, začíná se sociálně vracet
 • 15. 8. byl u moře ve Francii, kůže čistá
 • 17.9, 3.10, 17. 12. opakovaně virózy, hnisavé zatvrdliny na těle, pocit únavy.
 • 6. 3. Ekzém meziprstí rukou, svědění skalpu, chodí do práce, studuje, dokončil vysazování antidepresiv, stále dochází 2x týdně na analýzu
 • 28. 4. opět přechodně nasazená antidepresiva
 • 21. 10. akné v obličeji
 • 19. 1. 2010 Přichází pro opakovaná nachlazení, infekce horních cest dýchacích a obtíže se spaním.

Závěr

Závěrem bych chtěl říci, že by lékaři měli zodpovědně zvažovat indikaci podání potlačujících léčiv. Kromě negativního působení na organismus, který je všeobecně známý a můžeme se o něm dočíst na každém příbalovém letáku, je velmi obtížné a někdy až nemožné se jednou nasazených léků zbavit. Zde prezentovaná cesta asi není schůdná pro každého. Každý nemá možnost na několik měsíců nepracovat, nevydělávat, mít kolem sebe pečující rodinu, která mu pomůže se přes období zhoršení dostat. Stejně tak má málokdo takovou pevnost přesvědčení ve svůj správný postup, aby takové martirium vydržel. V neposlední řadě je někdy těžké najít lékaře, který by to vydržel s pacientem a podpořil ho ve zvolené cestě. Těžké to bude, protože z forenzního hlediska je výše popsaný postup neobhajitelný. Také je velmi obtížné najít somatického specialistu, který psychosomatické problematice rozumí. Pro mě osobně byla spolupráce s doc. Pánkovou velmi přínosná v tom, že podpořila mé úsilí celou situaci zvládnout bez potlačení. Byl jsem také velmi rád, když se rozhodla v nejtěžší fázi použít v bolus kortikoidů a nevrátila se k podání prednisonu. Ukázalo se, že bolus kortikoidů potlačil příznaky, ale jen na přechodnou dobu a nezastavil celý proces. Jistě přínosná byla i psychoterapie na Psychosomatické klinice, kde se věnovali psychologickému rozměru stonání. vondrich@seznam.cz V Praze 14.4 2010 Poznámka: zveřejněno se souhlasem pacienta Do redakce přišlo: 12. 1. 2010 Upraveno po recenzi: 15. 4. 2010 Zařazeno do tisku: 31. 10. 2010

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0