Zápis ze setkání výboru SPP ze dne 5. 10. 2010

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 
Přítomni: MUDr. E. Rys, MUDr. O. Masner, Mgr. E. Kravarová,  Mgr.D. Jandourková, MUDr. Hánová, PhDr. Z. Vondřichová, Omluveni: Mgr. S. Kačenová, PhDr. P. Roubal Host: MUDr. J. Šavlík 1. Evidence členů - Členům, kteří nevyplnili vstupní formulář zašleme poslední výzvu. Pokud nesplní tuto podmínku, navrhne je výbor na členské schůzi k vyloučení. - Pro zlepšení přehlednosti a úplnosti doplníme do seznamu členů na webu u každého jeho profesi. Vyřídí Z. Vondřichová 2. Nové členky Výbor schválil přijetí nových členek SPPS: MUDr. Krpcová, MUDr. Branná, MUDr. Kunertová. Členky informujeme o přijetí, vyzveme k zaplacení příspěvků a umístíme na web do seznamu členů. Vyřídí Z. Vondřichová 3. Finance - Sdružení má nyní účtě 7265 Kč a Cenu dr. Poněšického, která je uložena u pokladníka. - Členům, kteří nezaplatili příspěvky za rok 2010, pošleme poslední upomínku. Pokud nezaplatí, navrhneme je na příští členské schůzi k vyloučení. Vyřídí Z. Vondřichová a E. Kravarová - Neplatiči členských příspěvků za rok 2009 budou navrženi k vyloučení. - Honorář F. Hánovi za správu webu a vytvoření rozhraní. Vyřídí E. Kravarová - Účetní uzávěrka za rok 2010, návrh rozpočtu na rok 2011 vytvoří E. Kravarová do lednové členské schůze. 4. Logo - Dr. Masner vyřídil smlouvu, faktura za logo je uhrazena. - Logo bude představeno členům na setkání v listopadu. Vyřídí Z. Hánová Poté bude umístěno na web, vyřídí s webmasterem E. Rys. Vytvoříme vzor pro „hlavičku“ pro korespondenci za SPPS. Vyřídí Z. Vondřichová 6. Volby do výboru - Na členské schůzi v lednu 2011 proběhnou volby nového výboru SPPS. - V pozvánce na listopadové setkání budou členové vyzváni k návrhům na kandidaturu. Člen, který chce kandidovat, by měl zaslat na e-mailovou adresu Sdružení svou kandidaturu. D. Jandourková připraví lístečky a bude se věnovat organizaci voleb. Je třeba, aby jí dr. Roubal přeposlal e-maily od případných kandidátů. - Současní členové výboru sdělí D. Jandourkové, zda hodlají znovu do výboru kandidovat. 5. Email - Je třeba zkontrolovat kontakty na všechny členy a přátele SPPS, obzvlášť ty, od kterých se vrací pošta. (např. Honzák, Záleský, Hanousková, Kalvach, Pánková, Kutina, Paucová, Holub, Chmelová). - Pokud bude v poště Sdružení něco pro některého z členů výboru, upozorní je na to správce mailu (dr. Roubal) nebo jim e-maily přepošle. Vyřídí P. Roubal 6. Web - od začátku roku 2011 bude spravovat webové stránky Mgr. Jandourková. Je třeba předat potřebné informace. Složitější technické úpravy bude nadále dělat F. Hána. Vyřídí D. Jandourková. 7. Razítko - je třeba vyrobit razítko SPPS. Bude na něm logo, IČ, DIČ, adresa webu. Vyřídí D. Jandourková 8. Přijímání nových členů – schválen způsob přijímání nových členů. Jak se stát členem Sdružení pro psychosomatiku o.s.? 1/ Uchazeč o členství ve Sdružení pro psychosomatiku o.s. / SPPS / projeví svůj zájem o členství osobně členu výboru SPPS  nebo písemně na emailovou nebo korespondenční adresu sdružení. 2/ Uchazečům budou poskytnuty potřebné informace o sdružení a o postupu při přijímání nového člena. 3/ Uchazeč obdrží vstupní formulář / přihlášku / a vyplněný ho zašle na emailovou nebo korespondenční adresu sdružení nebo ho osobně předá členu výboru. 4/ Výbor sdružení na své nejbližší schůzi rozhodne o přijetí uchazeče za člena sdružení. 5/ O rozhodnutí výboru je uchazeč informován písemně předsedou sdružení nebo jím pověřeným členem výboru. 6/ Proti rozhodnutí výboru o nepřijetí uchazeče není odvolání. 7/ Uchazeč, který nebyl do sdružení přijat, může zažádat o přijetí znovu, nejdříve však po dvou letech. 9. Uveřejňování na webu SPPS Akce – Podmínky uveřejnění akce – akce pořádané nebo spolupořádané SPPS budou uveřejněny v Aktualitách. Akce organizované jiným sdružením, organizací či jednotlivcem uveřejníme v případě schválení výborem v Akcích. Způsoby hlasování výboru o uveřejnění akce neorganizované SPPS: 1/ Rychlé hlasování – pro uveřejnění akce na webu stačí souhlas 3 členů výboru SPPS. 2/ Standartní hlasování – v případě i jednoho nesouhlasu v rychlém hlasování rozhoduje o uveřejnění akce po předchozí diskusi celý výbor SPPS. Články – na webu uveřejníme prezentace přednášek, články přednesené na setkáních SPPS. Ostatní články, které byly zaslané členy nebo příznici sdružení k publikaci, schvaluje výbor v rychlém nebo standardním hlasování / viz Akce /. Odkazy – v Odkazech uveřejníme odkazy odborných společností, které se zabývají psychosomatikou a aktivně spolupracují s SPPS. Návrh na uveřejnění odkazu může podat kterýkoliv člen sdružení. Uveřejnění odkazu schvaluje výbor SPPS. S uveřejněním odkazu musí souhlasit i daná odborná společnost. Odkazy na webové stránky členů nebo pracovišť členů SPPS mohou být uveřejněny pouze v sekci Členové. 10. Příští setkání - 11.11. 2010 v 18:00 / čt / příspěvek MUDr.Šavlíka 45¨+ diskuse + 15´, Mgr. Blažková 30 + 15¨ (v záloze MUDr. Vodnřich), 15 minutovka, místo konání PS klinika, třeba zajistit techniku - V pozvánce na listopad bude upozornění na lednovou volební členskou schůzi, výzva k aktivní účasti ve výboru. Vyřídí O. Masner 11. Reflexe fungování sdružení, výboru, další směřování, plán na rok 2011 - Výroční zpráva za rok 2010 připraví E. Rys - Shrnuli jsme rok 2010 - Nové podněty pro zvýšení aktivity členů – více znovu členy oslovovat - Nové podněty k organizaci SPPS – vznik zájmových či pracovních skupin - Nové podněty k náplni jednotlivých setkání. (tradiční setkávání cca 5x za rok, v podvečer, setkání ve sklípku, případně setkání mimo Prahu, skupinová supervize, intervize, kulturní setkávání a workshopy) 12. Presentace sdružení odborným pracovištím a společnostem - 4/10 presentace sdružení na katedře psychologie FF UK Praha, Mudr. Masner a PhDr. Roubal, setkání o ulcerozní kolitidě, Crohnově nemoci - PS klinika, Psychoterapeutická společnost, 2.LF – doc. Strobachová, přednášky pro PL – MUDr.Býma Hradec Králové, MUDr. Vondřich – akupunkturisté 20.11.2010 – bolesti hlavy, rodinní poradci – somatizace 13. Odborný program – návrhy: - Bariatrie ( chirurgická léčba obezity ) - Mgr. Kravarová – nejdříve na podzim 2011 - „Pacient přicházející se žádostí zbavte mne symptomů“ - PhDr. Roubal - MUDr. Vondřich, MUDr. Hánová, MUDr. Krejčová - Psychosomatika očima pacienta – setkání s pacientem MUDr. Vondřich - kazuistika paní M. – MUDr. Rys 14. Termíny v roce 2011 Zatím nedomluveno leden – pátek - volební členská schůze 15. Prezentace psychosomatického přístupu ve Zdravotním výboru v Poslanecké sněmovně -MUDr. Šavlík přednesl osnovu svého vystoupení pro ZV PS, přizval ke spolupráci MUDr. Masnera. Informoval členy výboru o svých záměrech a žádal o případné návrhy a nápady. Zpracovala Z. Vondřichová

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0