AKCE: Den supervize systemicko-konstelační práce

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

pod vedením Ivana Verného a Zlaty Šramové v pátek 11. 2. 2011 v Brně od 13 do 20. 30 hodin

Toto odpoledne je otevřené pro všechny zájemce o konstelační práci, nezávisle na tom, kde se metodu naučili. Jsme přesvědčeni, že je naší osobní a profesionální povinností se neustále vzdělávat, zkoumat nové přístupy a hlavně reflektovat svůj styl, abychom si uvědomili své hranice a mohli je zpracovat. Nabízíme prodloužené supervizní odpoledne stavění konstelací, kde bude možnost pracovat ve dvou podskupinách a tak získat více reflexí. Zájemci o supervizi své konstelační práce se mohou hlásit a budou losováni na místě. Účastníci, kteří chtějí, aby jim byla postavena vlastní konstelace, jsou vítaní a mohou se hlásit nezávisle na své znalosti a zkušenosti s metodou konstelační práce. Chceme podpořit supervidované, aby si přizvali své známé nebo klienty. Pokud bude časový prostor a zájem, jsou supervizoři také ochotni demonstrovat a reflektovat svůj vlastní osobní styl. Supervizoři: Ivan Verný, M.D., psychiatr, procesorientovaný psychoterapeut a výukový supervizor. Pracuje od roku 1984 ve vlastní praxi v Zürichu a vede a vyučuje systemické konstelace od r.1987 ve Švýcarsku, Čechách a na Slovensku, v Německu, Izraeli, Itálii a USA. Hlavními zdroji jeho konstelační práce byli Bert Hellinger a Matthias Varga v.Kibéd, ale čerpá také ze  zdrojů humanistické a procesorientované psychologie, NPL, ericsonovské hypnoterapie, tance, bojových umění, jízdy na koních, 25 letého manželství a výchovy dvou dcer. Zlata Šramová, PaedDr., psychoterapeutka a léčebná pedagožka. Držitelka Evropského certifikátu psychoterapie. V současnosti pracuje v privátní praxi, učí na PdF UK v Bratislavě a věnuje se v soukromém zařízení práci se seniory. Jako odborný garant konzultuje práci  a vede školení v sociální sektoru. Zaměřuje se na neverbální a netradiční formy komunikace s lidmi v komatu, umírajícími a těžce dementními. Od roku 2009 vede ženské iniciační skupiny. Využívá své zkušenosti z dlouhodobých výcviků dynamické a procesorientované psychoterapie, KIP, NLP, dramaterapie, systemických terapií stejně jako znalostí rukodělných kreativních technik. Konstelacím se věnuje od roku 1990, poslední roky vede semináře a podílí se na supervizích. Ke svým učitelům řadí Ivana a Marianne Verných, Irenu Strossovou, Pavla Hlavinku a v posledním půlroce i Jiřinu Prekopovou. Seminář se bude konat ve vzdělávacím středisku CČSH na ulici Lipová č. 26 v Brně Pisárkách od 13.00hod do 20.30 hod s přestávkou na večeři. Cena semináře je 1200 CZK, nebo 48 Euro. Cena po slevě pro studenty a rodiče na rodičovské dovolené 1000 CZK, nebo 40 Euro. Platí se na místě. Na supervizi navazuje víkendový dvoudenní procesorientovaný seminář o vztazích s Ivanem Verným, kde je účastnický poplatek 2500 CZK, nebo 100 Euro. V případě účasti na obou seminářích tj. od pátku do neděle je platba za všechny tři dny 3500 CZK, nebo 140 Euro. Cena pro studenty a rodiče na rodičovské dovolené je 3200 CZK, nebo 128 Euro. Přihlášky zasílejte organizátorce Evě Pávkové na adresu pevule@seznam.cz, tel. 606182527. Zájemci o ubytování mohou napsat správci zařízení panu Dočekalovi na emailovou adresu ccsh.lipova@volny.cz, mapku a další informace najdete na adrese : http://www.ccshbrno.cz/lipova/index.php?page=1 Pozn.: Účastníky přijímáme podle data závazného přihlášení, v případě zájmu si proto prosím včas zajistěte své místo. Kapacita je omezená. Děkujeme.

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0