POLITIKA, KONCEPCE

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Koncept pracovní skupiny „ psychosomatika v zahraničí“ sdružení pro psychosomatiku

Pracovní skupiny vnímáme jako možný nástroj na rozšíření působnosti sdružení, jako možnost aktivního zapojení řadových členů, kteří se nemohou pravidelně účastnit vlastních setkání. Pracovní skupiny mohou být využity k tomu, aby přiblížily sdružení k plnění jeho dlouhodobých cílů, jak jsou stanoveny ve stanovách. Účast v nich je vyhrazena členům sdružení. V „zahraniční“ skupině se chceme soustředit na komunikaci a kontakt s psychosomatikou mimo naše hranice, to jest převážně s německy mluvícím zahraničím. Cílem je výměna názorů a informací, návštěva konferencí či organizace odborných stáží. Základní představa smyslu činnosti skupiny: naše psychosomatika nebo psychosomatická medicína se teprve začíná rozvíjet. Hledáme cesty jak naše hledisko v dnešní medicíně uplatnit, jak oslovit pacienty, ale i kolegy a zdravotní pojišťovny. Velmi podobný proces probíhal před zhruba 20 až 30 lety v sousedním Německu. Až po značném úsilí se tam podařilo psychosomatickou medicínu etablovat jako svébytný a samostatný obor. Nicméně jsem byl německými kolegy opakovaně upozorněn, že tento vývoj nebyl zadarmo. Vyžadoval velké úsilí a koncentrovanou spolupráci psychosomatických odborníků a trval řadu let. Nemůže nám jít ale o to, vývoj v sousedním Německu slepě okopírovat. Dnešní situace ve zdravotnictví je odlišná, než byla v Německu před 30 lety, o finančních podmínkách ani nemluvě. Spíše je zde možnost vstoupit do živého dialogu se zahraniční psychosomatikou a čerpat inspiraci ze zkušeností, které jsme my ještě neměli příležitost udělat. Myslím, že by to náš vlastní vývoj mohlo obohatit, možná i uspíšit. Konkrétně se v minulém roce podařilo vybudovat následující kontakty: Dr. med. Rothe, primář psychosomatické kliniky, Görlitz, Sasko: Uskutečněné kontakty: přednáška pana primáře na psychosomatické konferenci v Liberci 4/2010, návštěva členů sdružení v jeho klinice 6/2010 a jednotýdenní stáž O. Masnera v jeho klinice 11/2010. Nápad: pokusit se domluvit jednodenní návštěvu kliniky i pro anglicky mluvící členy sdružení. Možnosti další spolupráce: organizace dalších stáží pro německy mluvící zájemce, vzájemné návštěvy konferencí/seminářů, eventuálně i s účastí polských kolegů, výměna odborných článků. Dr. med. Berberich, primář psychosomatické kliniky Windach, Bavorsko, člen Bavorské psychosomatické společnosti: Uskutečněné kontakty: e-mailová korespondence, osobní setkání 11/2010 v Mnichově. Možnosti další spolupráce: organizace stáží na psychosomatické klinice ve Windachu, vzájemná setkání na konferencích, výměna odborné literatury. Prof. med. Schueffel, emeritní profesor psychosomatiky a bývalý primář psychosomatické kliniky v Marburgu, Hesensko, zakladatel psychosomatických rozhovorů ve Wartburgu (Wartburger-Gespraeche), vede v Hesensku výuku základní psychosomatické péče pro lékaře všech oborů: Uskutečněné kontakty: návštěva na 18. Wartburger Gespraech O. Masnera a M. Čápové 1/2010, přednáška pana prof. na psychosomatické konferenci v Liberci 4/2010. Možnosti další spolupráce: návštěva dalších Wartburger Gespraeche v Bad Nauheimu, spolupráce na poli rozvoji základní psychosomatické péče v Čechách. Prof. med. Koehle: prof. psychosomatiky, bývalý spolupracovník prof. Uexkuella, spoluvydavatel Uexkuellovy „Psychosomatische Medizin“ a spoluautor posledního 7. vydání této základní učebnice. Uskutečněné kontakty: e-mailová korespondence. Možnosti další spolupráce: Má ve svém archivu dokumentární film (70 léta) o psychosomatickém oddělení na interně v Ulmu, který kdysi prý významně podpořil rozvoj a akceptaci psychosomatické medicíny v Německu. Představa fungování skupiny: členové skupiny budou spolu komunikovat převážně po e-mailu, spolupráce bude volná podle principu „ každý přispěje tím, na co má kapacitu a možnosti“. Možné aktivity: překlady zahraničních článků do češtiny, návštěvy zahraničních setkání či konferencí, stáže, získání nových kontaktů a udržování těch starých, podílení na výměně odborných zkušeností. Považuji tento projekt za pokus, který se bude modifikovat podle zájmu a účasti členů sdružení. MUDr. Ondřej Masner, březen 2011.

       

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0