RECENZE

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Honzák R.: Selko D, Ďurka R (eds.): Psychológia zdravia.

Zdravie a múdrosť. Psychológia zdravia a syndrom vyhorenia. Rodové rozdiely v zdraví. Bratislava, Národný ústav srdcových a cievných chorob, 2010, 228 s. ISBN 978-80-968092-6-4  
Dušan Selko patří spolu s Josefem Hašto a Pavlem Černákem k těm několika málo přátelům, kteří v oblasti psychosomatiky pokračují v přeshraniční slovensko-české spolupráci. Přestože jeho cílové profesní zaměření se týká chorob kardiovaskulárního systému, jeho záběr je mnohem širší, sahá do vyšších pater a někdy až do meta-sfér. Jedním z výsledků jsou pak jeho pravidelné konference zaměřené na psychologii zdraví, z nichž pohotově vycházejí sborníky s plnými texty přednesených sdělení. Citovaná publikace jich shrnuje čtyřiadvacet, většina z nich stojí za čtení a některé by stály také za publikaci u nás. Jsou to především tři úvodní referáty (Štúr, Břicháček†, Rusiel) věnované filosofickým úvahám na téma moudrost a zdraví, Ďurkovo sdělení týkající se humoru, Dieškové kapitola o emocích a paměti těla a Selkův příspěvek o syndromu vyhoření; burnout syndrom je dnes sice skloňován ve všech pádech, ale do praktických léčebných, a tím méně preventivních aktivit zatím zavzat nebyl. Podle mého názoru jedním z nedostatků vědecké medicíny je, že jenom „potírá“ nemoci a nepátrá po způsobech, kudy si organismus pomáhá sám. Salutogenezi se u nás věnuje Křivohlavý, převážně na obecné úrovni s dopadem do klinické a preventivní psychologie, na pomezí medicínské aplikace se pohybuje hradecký Mareš, jinak ale je tato tematika důsledně opomíjena. Recenzovaná publikace tak nabízí ochutnávku z tohoto sortimentu. Zpracování příspěvků je na úrovni kvalitně podané popularizace zvoleného tématu, autoři sdělují ověřené skutečnosti bez zatěžování posluchače/čtenáře záplavou grafů, tabulek a další nic neříkající vaty. Čte se dobře a je příjemným osvěžením slovenčiny, která mi stále víc a víc schází.

5. 2. 2011                                    Radkin Honzák  

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0