KONFERENCE V LUHAČOVICÍCH

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP, Slovenská psychoterapeutická společnost, Psychiatrická společnost ČLS JEP, psychoterapeutická sekcia Slovenské psychiatrické spoločnosti SLS a Psychiatrická léčebna v Kroměříži

28. ČESKO-SLOVENSKÁ PSYCHOTERAPEUTICKÁ KONFERENCE

2. -5.  listopadu 2011 v hotelích Fontána v Luhačovicích

Úvodní téma: Integrace i samostatné přístupy

Ubytování a stravování

Program i ubytování v hotelu Fontána I a II (dvě budovy), Jurkovičova alej, 763 26 Luhačovice (tel. recepce 577 117 111, S&M manager Marie Kolínová 577 117 227, email: sales@fontana.oreahotels.cz . Pokoje jsou 2-3 lůžkové, ubytování je ve dvou kategoriích, jejich ceny jsou uvedeny v objednávce ubytování. (Pokud bude požadovaná cenová kategorie vyprodána, bude přihlášenému přidělena nejbližší volná.) Snídaně je v ceně ubytování. Obědy i večeře v jídelnách hotelů jsou po 180 Kč. Poplatek za hlídané parkování první a druhý den po 100 Kč/auto, každý další den 50 Kč/auto.

Program

 • Zahájení konference plenárním zasedáním s vyžádanými referáty ve středu 2. 11. 2011 ve 13.30 hodin do 15.30 ve společenském sále hotelu Fontána II (horní budova). Od 16 hod. začínají workshopy (dílny).
 • Registrace je ve středu dne 2. 11. 2011 od 9.00 hod. v hotelu Fontána I. (dolní budova) (Ubytování je možné již od úterý 1.11). Konferenční poplatek 600,- Kč se vybírá při registraci (M. Holubářová).
 • Přednášky (po 10 minutách) budou probíhat ve dvou paralelních sekcích (tématických sympoziích) dopoledne ve čtvrtek, v pátek a v sobotu 8.00 - 9.30 hod. a 10.00 - 12.00 hod.
 • Bloky cvičení a dílen (v trvání 90 minut) budou probíhat v různých místnostech odpoledne ve středu, ve čtvrtek a v pátek podle nabídky aktivních účastníků. V pátek je plánován společenský večer s hudbou. Ukončení konference sobotním obědem.
 • Na konferenci navazuje v sobotu odpoledne a v neděli dopoledne supervizní soustředění hypnoterapeutů (absolventů kroměřížských kurzů) s přednesením kasuistik některých účastníků a konfrontováním zkušeností, případně s procvičováním technik.

  PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI účast: pasivní – aktivní (nehodící se vymažte) (pro každého účastníka je nutná samostatná přihláška):  prihlaska-na-konferenci zde ke stažení v pdf

 • Příjmení, jméno, titul: ....................................................tel.: .................................
 • Adresa pro korespondenci s PSČ: email.:....................................................................
 • Přihlašuji sdělení (10 minut) s názvem (event. spoluautoři): ............................................................................................................................
 • Požadavky: dataprojektor, zpětný projektor, video (kazeta? DVD?), magnetofon a jiné: .....................................................................................
 • Přihlašuji dílnu nebo cvičení s názvem: ........................................................................................................................................................
 • a) jednorázově 90 min. b) opakovaně po 90 min. c) pokračovací (2x nebo 3x)
 • Maximální počet účastníků: Požadavky na účastníky: ......................................
 • Zúčastním se supervizního soustředění hypnoterapeutů ano / ne
 • Připravím pro soustředění kasuistiku ano / ne
 • Přihlášky k účasti zašlete do konce srpna na emailovou adresu: kratochvils@plkm.cz nebo poštou na adresu:
 • Dr. S. Kratochvíl, Psychiatrická léčebna 767 40 Kroměříž.
 • Objednávky ubytování a stravy (na připojeném samostatném formuláři) do konce srpna na emailovou adresu:
 • sales@fontana.oreahotels.cz nebo poštou na adresu: Marie Kolínová, S&M manager, OREA Hotels, Jurkovičova alej, 763 26 Luhačovice.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   28. česko-slovenská psychoterapeutická konference v Luhačovicích 2.-5. listopadu 2011 Objednávka ubytování a stravování v hotelech Fontána v Luhačovicích  zašlete mailem na adresu sales@fontana.oreahotels.cz nebo poštou na adresu: Marie Kolínová SaM manager, Hotel Fontána I., Jurkovičova alej, 763 26 Luhačovice do konce srpna. Ke stažení v pdf zde: objednavka-ubytovani

 • Titul, jméno a příjmení: telefon:
 • Adresa pro korespondenci: e-mail:
 • Závazná objednávka noclehů Závazná objednávka stravy
 • (nehodící se odpověď vymažte nebo škrtněte)
 • Úterý 1. 11 / středa 2. 11 ANO – NE Úterý 1.11 oběd večeře
 • Středa 2. 11 / čtvrtek 3. 11 ANO – NE Středa 2.11 oběd večeře
 • Čtvrtek 3. 11./ pátek 4.11 ANO – NE Čtvrtek 3.11 oběd večeře
 • Pátek 4.11/ sobota 5.11 ANO – NE Pátek 4.11 oběd večeře
 • Sobota 5.11/ neděle 6.11 ANO - NE Sobota 5.11 oběd večeře
 • Cena oběda i večeře po 180 Kč.
 • Ubytování 1/2 se spolubydlícím 645 Kč nebo 780 Kč na osobu a noc
 • Ubytování 1/1 samostatné 1.100 nebo 1.320 Kč na osobu a noc
 • Ubytování 1/3 se spolubydlícími 620 Kč na osobu a noc
 • (Ponechte nebo vyznačte cenu, kterou preferujete)
 • Veškeré ubytování je včetně snídaně formou bufetu.
 • Datum odeslání objednávky

 

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0