GLOSY 3-4/2011

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Honzák R.: V – jako věda; pomozte rozšířit lidské poznání!

  „V“ is very very extraordinary… Text starého šlágru (to ještě neexistoval termín „hit“)   Vědy jsou prachobyčejné a kromobyčejné, alespoň tak nás to učí největší teoretik vědy minulého století Thomas Kuhn (1922–1996) v publikaci The Structure Of Scientific Revolutions. Ty první (fyzika, chemie, historie, sociologie atd.) podporují a rozvíjejí teorie, jež lze označit za sucharské, ty druhé (např. věčně posmívaná, opomíjená a zneuznaná patafyzika) se zabývají problémy, které těm prvním nejsou dost vznešené, nebo by mohly nabourat pečlivě uplácanou, ale vratkou stavbu teorií. V žádné historické publikaci nenajdete údaj o tom, že „Stalina trápily hlasité větry. Ve společnosti jiných lidí zvuk maskoval tím, že hlasitě rachtal skleněnou karafou na vodu. Kuriózní je, že stejný problém trápil i Adolfa Hitlera“. Přitom právě to mohla být příčina jejich poťapaných myšlenkových pochodů, jak ukazují nejnovější výzkumy o vlivu bakteriální střevní flóry na mozek. Disidentská role kromobyčejných věd má však nesmírnou výhodu v tom, že nikterak neomezuje kreativitu a spolu s Pierrem Teilhardem de Chardin tyto přístupy sázejí (u Hušáka) na náhodu, na moment překvapení, na serendipity. Milenci vědy následující příkladu strýce Františka ze Saturnina, poutníci slepými uličkami až do hrdel (statků již jim pak netřeba) dostávají v USA Darwinovu cenu za zkvalitnění genetického poolu tím, že se vymažou z Knihy živých a nepředávají své sobecké geny dál. Darwinova cena se uděluje za nejkurióznější smrt. V předloňském roce ji obdržel člověk, kterého umlátil automat na Coca-Colu, když se z něj snažil vypáčit plechovku, aniž by zaplatil. V loňském roce to byl rozhněvaný vozíčkář, který nechtěl čekat na příjezd výtahu a na třetí pokus vyrazil invalidním vozíkem jako beranidlem dveře šachty, do které spadl. To lze považovat za odkloněnou tvář kromobyčejných věd analogickou s objevem atomové pumy bědami prachobyčejnými. (http://darwinawards.com/darwin/darwin2010-08.html) Nicméně pozitivní obraz kromobyčejných věd jednoznačně dominuje a přináší lidstvu jednak nesporný užitek, ale také neskonalé potěšení, což o druhém vědeckém proudu říci nelze. Domácí kutilství (výroba kyje z piana, vibrátor na parní pohon) organizované dnes převážně televizními stanicemi je někde na půli cesty mezi oběma, leč o několik pater níže, přestože i z těchto úrovní občas vytryskne jiskřivý gejzír. My, vědci kromobyčejní, kutily rozhodně nepohrdáme, aniž se nad ně vyvyšujeme. Smyslem tohoto textu je přizvat širokou veřejnost k vědeckému výzkumu týkajícímu se Antropologie automobilu, který patrně vytvoří paralelu Kantovy „Antropologie z pragmatického hlediska“, považovanou za teoretický základ vědecké psychologie (filosofové se o její kvalitě nevyjadřují uctivě, ale psychologové na ni nedají dopustit, přestože ji žádný z nich nečetl). Mně byla svěřena kapitolka o agresi, jejíž součástí jsou také NADÁVKY ZA VOLANTEM. Prosím všechny laskavé čtenáře, aby obohatili mou sbírku svými výroky, eventuálně zajímavými výroky svých bližních. Aby byla dodržena pravidla slušnosti na těchto stránkách (a taky aby to neukradla konkurence), zasílejte mi, prosím, perly expresivní češtiny do emailové schránky nadavani@seznam.cz, zřízené speciálně pro tento účel. Aby bylo možné zjistit, zda v tomto směru existují ještě genderové rozdíly, označte laskavě pohlaví F (ženy), M (muži) a pro analýzu vlivu věku na slovník (a tzv. buzz words) za písmeno napište číslici označující věk (možno od předškolních dětí po poslední slova). Věřím, že soubor výroků ze situací maximálního vzepjetí ducha ve stresových momentech vysoko předčí morbidní sbírku nejčastějších výroků před smrtí, obsahující dekadentní věty typu: Tatínku, proč mám na hlavě jablko? A prečo by sa v lietadle nemohli otvárať dvere? A proč by se v letadle nemohly otevírat dveře? Ja sa pozriem, či je to nabité. Já se podívám, zda je to nabité. Urob na toho blbca grimasu, keď ho budeme predbiehať! Udělej na toho blbce grimasu, když ho budeme předjíždět! Ano? Ano?Ale iba cez moju mŕtvolu! Ale jen přes mou mrtvolu! Děkuji mnohokrát a slibuji, že za Nobileho cenu uspořádám velkou trachtaci, která předčí všechny předvolební guláše. Otištěno v PSYCHOSOM, 2011;9(3-4) s. 190-191

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0