Z KONFERENCÍ 1

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

O nás bez nás (na konferenci APHA)

zpráva ze139. výroční konference americké společnosti pro veřejné zdraví ve Washingtonu American Public Health Association (APHA) je největší a nejstarší mezinárodní zdravotnickou asociací, sdružující více než 30 tisíc členů po celém světě. Zakladatelem se stal v roce 1872 Dr. Stephen Smith, průkopník veřejné zdravotní péče a povoláním příznačně chirurg. APHA sdružuje 23 odborných společností a každoročně pořádá výroční konferenci, která je podle dostupných údajů největším setkáním lékařů a zdravotníků na světě. V letošním roce se mezi 29. říjnem a 2. listopadem ve Washingtonu, DC, konala konference již po 139. Organizátoři zahájili její mezinárodní část překvapivě projekcí českého dokumentárního filmu Miloslava Nováka „Hranice v psychosomatice“ (Descartes’ Mistake), který se na příkladu jedné kazuistiky (Psychosom 3/2009) a čtyř vysokoškolských oborů, které vzdělávají budoucí pracovníky ve zdravotnictví, zamýšlí nad tím, jaké postavení v současné české medicíně zaujímá psychosomatika? Co je to nemoc? Proč je duševní nemoc ostuda, zatímco tělesná nemoc je omluva? Proč moderní medicína už neléčí pacienta, ale jen laboratorní nález? Možná proto, že současné medicíně stále ještě kraluje Descartův dualismus, rozdělující člověka na nesmrtelnou duši (svěřenou do péče historicky nejprve církvi, dnes psychologii) – a smrtelné tělo (patřící do sféry vlivu přírodních věd, dnes medicíny a farmaceutického průmyslu). A to i přesto, že například slavný americký neurovědec Antonio Damasio ve své knize nazvané Descartův omyl, konstatuje jak naivní je tělesné a duševní procesy od sebe oddělovat: „Problém současné medicíny je v tom, že moderní vědecké propojení mozku s vědomím je vysoce vítané, ale na druhé straně dualistickou mezeru mezi vědomím a tělem neodstraňuje.“ A co na české psychosomatice zaujalo americké vědce natolik, že s filmem o ní pojednávajícím zahájili mezinárodní část svého výročního sympozia a že jí věnovali panelovou diskusi vedle tak závažných témat jako je paliativní péče, léčba HIV nebo malárie? Zeptejme se 1. náměstka ministra zdravotnictví ČR, který na loňskou živě vysílanou besedu o psychosomatice s prof. MUDr. Pavlem Pafkem, CSc. a MUDr. Radkinem Honzákem, CSc. v Městské knihovně v Praze, iniciovanou časopisem Vesmír a Českým rozhlasem Leonardo, nakonec vůbec nedorazil. Nezbývá než si přát, ať myšlenky předních českých psychosomatiků i jejich studentů, kteří vystoupili ve filmu „Hranice v psychosomatice“, osloví v budoucnu i některého z českých ministrů. Třeba toho, který příště vycestuje do Spojených států amerických. Slávek Novák, autor filmu Hranice v psychosomatice  

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0