SPOLKOVÝ ŽIVOT

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Zápis ze setkání sdružení pro psychosomatiku 2. 9. 2011

  V Psychosomatickém sdružení probíhá velká aktivita zahraniční sekce. Chystá se návštěva některé z psychosomatických klinik v Německu, zájemci se stále mohou hlásit dr. Masnerovi a dr. Vondřichovi. Budeme mít také více možností číst, co ve světě o psychosomatice vyšlo. Věnovali jsme se chystané konferenci v Liberci. Navrhujeme, aby konference byla otevřenější pro další lidi i přístupy. Rádi bychom přivítali kolegy, kteří se věnují směrům pracujícím s tělem a s méně známými přístupy k léčbě a terapii. Opět jsme mluvili o možnostech psychosomatiky v našem zdravotnictví. Zprávy z praxe byly spíš pesimistické, lékaři ve větších zdravotnických organizacích zatím mohou spíš jen psychosomaticky myslet než psychosomaticky pracovat.  

Zápis ze setkání sdružení a výboru sdružení pro psychosomatiku 4. 12. 2011

  1. Účastnící setkání debatovali nad návrhy organizace příští psychosomatické konference (11.-13.10.2012). Konference se má věnovat první den práci s tělem, druhý den významu vztahu a třetí den syntéze obojího. Ze setkání vyšlo celkem 8 jmen odborníků na poli psychosomatiky, psychoterapie či medicíny, které bychom rádi na konferenci viděli. Sdružení je v nejbližších dnech osloví, jestli by se konference chtěli účastnit.

 

  1. O. Masner informoval o stavu příprav na výjezd na Psychosomatickou kliniku v německém Goerlitz. Výjezd se uskuteční v pátek 20. ledna a bude veden v anglickém jazyce. Předpokládaná doba trvání je od 10:00 do ca. 15:00. To znamená, že z Prahy bude nutné odjíždět v 7:00. Členové sdružení mají výjezd zdarma, u ostatních zájemců se bude na místě vybírat poplatek 200,- Kč. Počet účastníků je limitován na 20. Stav přihlášených: 11.

(přihláška na info@spps.eu, nebo na ivondrich@seznam.cz)   Zápis ze setkání výboru sdružení Přítomni: Zina Hánová, Dana Jandourková, Zuzana Vondřichová, Ondřej Masner za výbor a Pavel Roubal (revizor) Omluveni: Eva Kravarová probrané body a případné rozhodnutí: -příští setkání sdružení proběhne jak plánovaně v pátek 2.12. od 15 hodin, tématem bude „osnova ve psychosomatické výuce“. Setkání organizuje P.Roubal, který pozve i členy pracovní skupiny pro výuku. Zváni jsou ale všichni členové sdružení či zájemci o toto téma. - výbor souhlasí s členstvím MUDr. Pitoňákové a PhDr. Orala. Zuzana Vondřichová zařídí novým členům pozitivní vyrozumění a Eva Kravarová jim zašle další informace související s členstvím. - O. Masner informuje o tom, že byl v kontaktu se sdružením pacientů s Crohnovou nemocí /ulc. kolitidou a že byl z jejich strany vysloven zájem o kontakt s naším sdružením. Výbor se shoduje, že by bylo vhodné navázat kontakt. -výbor rozhodl, že se na stránkách Sdružení v budoucnu budou moci zveřejňovat konané akce členů sdružení nebo jejich pracovišť, pokud to výbor sdružení odsouhlasí. Rozhodnutí výboru bude žadateli sděleno pouze ve smyslu ano/ne bez další rozpravy. - z pošty sdružení: MUDr. E. Rys upozorňuje v dopise, že pozvánky na setkání by měly lépe vystihovat jejich konkrétní náplň, aby si členi dovedli konkrétněji představit, o čem se bude diskutovat či jednat. Výbor souhlasí a postará se o nápravu.   - plánování dalších setkání sdružení a návrhy na setkání v roce 2012: pátek 6. ledna, Balintovská skupina pátek, 20. ledna, výjezd na psychosomatickou kliniku v německém Goerlitz pro anglicky mluvící zájemce (přihláška na info@spps.eu, nebo na ivondrich@seznam.cz)   (setkání první pátek v únoru z organizačních důvodů odpadá!) pátek, 2. března, setkání s  MUDr. Rysem s kazuistikou na psychosomatické téma. pátek, 6. dubna, setkání se zástupci pacientských organizací, které mají zájem o psychosomatický přístup. Zapsal: MUDr.Ondřej Masner      

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0