AKTUALITY 1/2012: Návštěva v Görlitz

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Masner O.: Zpráva o výpravě sdružení do Görlitz na Psychosomatickou kliniku 20. 1. 2012

Sdružení pro psychosomatiku konalo v polovině ledna jednodenní exkurzi na Psychosomatickou kliniku v německém Görlitz. S primářem kliniky Dr. Rothem bylo dohodnuto, že se prohlídka a výklad bude konat v angličtině, aby byl okruh zájemců co nejširší. Nakonec nás vyrazilo 20 účastníků z celé republiky, čímž byl naplněn stanovený maximální počet.
I přes nepříznivé povětrnostní podmínky jsme dorazili na kliniku již půl hodiny před smluvenou desátou hodinou, čímž jsme na malou chvilku zaskočili personál kliniky. Ale rychle se našel vhodný prostor, kde jsme mohli vyčkat začátku přednášky a čas jsme využili k vzájemnému představení se, nutné administrativě a všeobecnému občerstvení po delší cestě. V deset hodin nás pozval Dr. Rothe do největší terapeutické místnosti a začal anglicky vykládat o vývoji a současném postavení psychosomatiky v Německu, o její pozici a vztahu vůči psychiatrii a o jejich rozdílných výchozích pozicích. Dále nám představil svou kliniku, jaké mají pacienty, kolik mají lůžek, kolik lidí v denním stacionáři, kolik personálu a jaké profese jsou zastoupeny. Referoval nám o tom, jak klinika začínala, jaké je její postavení v rámci celé kliniky a jak vypadá spolupráce s jinými obory. Během přednášky reagoval opakovaně a velmi ochotně na četné dotazy, aby upřesnil svůj výklad či názor. Kolem poledne nás pozval na malé občerstvení, během kterého se účastníci živě bavili o právě slyšeném. Pak následovala prohlídka celé kliniky, která čítá 25 lůžek, četné terapeutické a skupinové prostory, sesternu a jídelnu. Ukázal nám systém dokumentace, který je veden dle klasického medicínského modelu. Po ukončení prohlídky nám ještě uvedl dva krátké příklady ambulantních vyšetření, které vedl ten samý den dopoledne. Šlo o mladou pacientku s nevysvětlitelnými exantémy (vyrážkou) na rukou a paní s akutním tinnitem (šelestem v uších), který začal, když se starala během své dovolené o svou silně dementní matku. Na obou krátkých kazuistikách byl dobře patrný psychosociálně zaměřený přístup, který se zajímal o úplně jiná fakta a souvislosti, než by tomu bylo při psychiatrickém či internistickém vyšetření. Nakonec nám pan Dr. Rothe ještě ukázal (na tabuli s fotkami) svůj tým a zdůraznil důležitost četných týmových porad (minimálně 3× týdně), během nichž se vyměňují informace o pacientovi z různých skupin či situací. Tímto se integrují různé postřehy a zkušenosti s pacientem a týmově se vytváří další terapeutický postup u každého pacienta individuálně. Celá návštěva byla velmi intenzivním zážitkem v jiném světě, kde psychosomatické myšlení a intervence jsou samozřejmou součástí diagnostického i terapeutického procesu. Pro zájemce o psychosomatický přístup v Německu má sdružení možnost zorganizovat bezplatně týdenní stáže na dvou psychosomatických klinikách. Předpoklad je dostatečná znalost německého jazyka. Při dotazech se obraťte na info@sp-ps.eu. Za sdružení MUDr. Ondřej Masner

 

Komentáře a reflexe účastníků návštěvy:

„Mně se výlet líbil, zajímavé bylo pro mě všechno, od organizace v Německu, spolupráci s psychiatrií v Görlitz, přes barák, čísla, konkrétní práci, jak to dělají, až po to, že si nás Rothe považoval a opravdu se snažil nám to celé přiblížit a zprostředkovat.“
MUDr. Ivan Vondřich, Pain s. r. o., Praha „Milí přátelé psychosomatiky,   výlet na kliniku byl pro mě velmi podnětný. Zajímavé byly informace o historii psychosomatiky v Německu, kdy Dr. Rothe vyzdvihl to, že psychosomatika začínala prakticky na koleně v Heidelbergu díky několika nadšencům a z tohoto krystalizačního centra se až později rozšířila po celé SRN. Což je jistě důležitá poznámka pro prosazování psychosomatiky u nás. V SRN hrály při etablování psychosomatiky pravděpodobně roli i peníze, které přesvědčily ministerstvo zdravotnictví, že když pošlou pacienta na psychsomatickou rehabilitační kliniku a zaplatí za něho 1 euro, ušetří tak státní kase 3 eura na vyplácení invalidního důchodu. Mně při setkání osobně chybělo to, že jsme se vzájemně nepředstavili a že závěrečná společná diskuse vyšuměla naprázdno. Možná je to tím, že jsem ženská a tím pádem zvědavá. Ale mě opravdu zajímalo, co si ostatní o systému psychosomatiky v SRN myslí a zda by některé části bylo možné aplikovat i u nás, popř. zda už u nás existují. Ale třeba se to dozvím od některých z vás jindy.“ MUDr. Andrea Fišnarová, Německo   „Návštěva kliniky mě podpořila v mojí cestě, obsahově je to hodně podobné. Jé úžasné, že to u nich běží.“ MUDr. Iva Vindušková, Česká Lípa   „Dodnes  ve mně přetrvává slavnostní pocit z té exkurze. Já jsem tam už s tím pocitem mimořádné události jela. A exkurze jenom potvrdila moje očekávání, ale také upozornila na leccos dalšího. Jak je možné, když už je konečně možná léčba člověka jako subjektu, aby pojišťovna schválila jenom určité typy psychoterapií jako přípustné k léčbě? Objektivistický stereotyp přístupu k psychosomatice, který má svůj důvod v somatické medicíně, kde to nemůže být jinak, hrozí i v Görlitz; a to jsou dál než my. Internistická a další vyšetření ze své podstaty přistupují k člověku jako objektu; tak to bylo dosud a v tomto ohledu to zůstane i dál, protože kauzalita somatiky imponuje jako primární ve zdravotnickém systému. Ale stále musí být psychoterapie připravena nejenom použít vše, co ví, ale hlavně být otevřená i vůči tomu, co neví – náhodě – a neuzavírat si cestu schválenými postupy, jako by někdo věděl dopředu, co dělat s lidskou transcendencí. To ale nikdo v dějinách nevěděl (kromě náboženství) a je otázka, zda to vůbec je možné vědět, když už i neurologie ví, že vědomí je disperzní funkce. Generalizující otázka: – Tak jak léčíte úzkost? Zaprvé, zadruhé, zatřetí? – je somatická. To je úplně jiná ontologie. To je sice možné chtít, ale je to návrat k období před psychosomatikou s tendencí chtít na ni uplatnit somatický přístup. V případě např. disociace by to byla katastrofa, jak to máme možnost vídat z přebujelých nákladných vyšetření. S tím je také spojená otázka komunikace s dalšími odbornostmi. V tomto smyslu má „zbytečné“ obtíže i klinika v Görlitz. Ale nemuselo by tomu tak být. Protože s užitím psychoterapie neobsahuje dekurz jen výsledky různých vyšetření a operací, ale také životní příběh a aktuální transcendentální proces osobnosti. Jenom je třeba se nebát a popsat ho přirozeným jazykem. A ten vítají lékaři všech odborností. Srdečně za exkurzi naší Společnosti pro psychosomatiku děkuji.“   PhDr. Eva Pávková, IKEM, Praha  

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0