AKTUALITY: Zápis ze setkání výboru SPPS 1. 6. 2012

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Přítomni: Z. Hánová, O. Masner, D. Jandourková, Z. Vondřichová, E. Kravarová Host: R. Plchová Omluven: P. Roubal

  1. Program:

1.1.   Setkání s Mgr. Rumlem přesunuto na listopad, pravděpodobně 6. nebo 7. 11. 2012 (vyřídí I. Vondřich) – na výzvu I. Jirmanové stanovujeme setkání v říjnu a listopadu na jiný pracovní den než pátek.

1.2.  Vyzýváme členskou základnu k aktivní účasti a vyhlašujeme setkání 2. 10. 2012 jako volné pro prezentaci členů. Pokud by byl větší počet zájemců, další prostor bude v lednu či únoru 2013. Přihlášky k prezentaci a jiné aktivní účasti prosíme na info@sp-ps.eu.

1.3.  7. 9. 2012 se uskuteční Bálintovské setkání vedené PhDr. A. Paloušovou, přihlásit se je třeba předem. Pro členy SPPS účast 100Kč, pro nečleny 200Kč. Domlouvá Z. Vondřichová, na místě zajistí Z. Hánová.

  1. Připomínky E. Ryse:

2.1. Výbor se zabýval připomínkami MUDr. Ryse k výroční zprávě za rok 2011. Odpověď zašle Z. Vondřichová, D. Jandourková a Z. Hánová zkontrolují správné znění účetní uzávěrky na webu.

  1. Finance:

3.1. Nyní zpracovává účetnictví účetní pí. Jojková, vyřizuje D. Jandourková

3.2.E. Kravarová rozešle členům, kteří zatím nezaplatili příspěvky za minulý (9 členů)či tento rok, další výzvu, příspěvky je třeba zaplatit do 30. 6. 2012. Pokud tito lidé nezaplatí, budou na členské schůzi navrženi k vyloučení z SPPS.

3.3.Po ukončení placení příspěvku skončí aktualizace přehledu členské základny.

  1. Stanovy – Z. Hánová pošle výzvu revizorovi P. Roubalovi k pravidelnému sledování dodržování stanov SPPS.
  2. Strukturace činnosti SPPS – Z. Hánová navrhuje vyzkoušet pracovní metodu funkčních dvojic.
  3. Konference v Liberci: O. Masner se již při minulém setkání výboru zhostil role koordinátora za SPPS při přípravě Psychosomatické konference v Liberci (chybělo v minulém zápisu, omlouváme se). Podal zprávu o stavu příprav: za SPPS zajišťuje J. Švecová dance terapeutku, Z. Hánová vyřídí s E. Weidenfeldem přípravu workshopu. D. Jandourková poskytla V. Chválovi další kontakty na osobnosti, které byly navrženy na aktivní účast na konferenci při přípravném setkání SPPS na podzim.
  4. Různé:

7.1. Zatím nemáme kapacitu prezentovat se v tisku pro laickou veřejnost.

7.2. Komunikaci výboru přes Skype necháváme na podzim.

7.3.R. Plchová chystá neformální setkávání lidí, kteří se zajímají o psychosomatiku, dá nám vědět.

7.4.           Nápady na další program (příští rok): P. Rozmarová – interna a jóga, Z. Vlčinská – hlas a terapie.  Zatím necháno volně, čekáme na zájem členské základny i na další jednání o programu.

Zapsala Z. Vondřichová

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0