AKCE 3/2012

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Kabát J.: Setkání myslí terapeutů – „čejenská“ konference na Psychosomatické klinice v Praze

Na Psychosomatické klinice proběhla v červnu první netradiční psychosomatická konference. Nazvali jsme ji „Setkání myslí terapeutů“, ale od začátku příprav jsme jí říkali „čejenská“. To proto, že jsme se inspirovali čejenskými bojovníky – těmi, kteří si říkali Hohnóhkao'o neboli contrary warriors a dělali věci tak trochu jinak, velmi často úplně naopak. Proto naše čejenská konference nebyla tradičním setkáním vědců, kteří přednášejí své příspěvky, prezentují výsledky své práce a seznamují nás se svými závěry. Naše konference neměla řečníky ani prezentace. Byla jen místem pro setkání terapeutů a lékařů zabývajících se psychosomatikou a společným prostorem k zamyšlení a k diskusi nad málo probádanými, někdy odmítnutými, ztracenými či přímo zakázanými myšlenkami a tématy. V prostředí přátelského shledání terapeutů různých zaměření, zkušeností i teoretických východisek se rozpoutaly velmi zajímavé diskuse třeba nad koncepcí energie a jejího použití v terapii, nad mírou obětavosti ve vztahu ke klientovi, nad nedorozuměním v terapii a jeho významem pro porozumění, ale i nad velmi obecnými a často opakovanými tématy týkajícími se významu psychosomatiky či použití alternativních metod v léčbě psychosomatických pacientů. Reflexe na závěr konference i pozdější ohlasy potvrdily, že „čejenské“ uspořádání konference je poutavé a inspirativní. Ukázalo se, že témat bude dost i na další konferenci, pořádanou příští rok.

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0