AKCE: 14.KONFERENCE

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

ČTRNÁCTÁ KONFERENCE PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ V LIBERCI

TĚLO- DUŠE-VZTAH

PROGRAM KONFERENCE, INFORMACE, ABSTRAKTA

Vychází jako příloha Psychosomu 2012; 10(3)

  Vážené kolegyně, kolegové, přátelé, Přijali jste pozvání na konferenci psychosomatické medicíny znovu do Liberce. V běžné medicínské praxi je středem zájmu především tělo. Dokud je tělo živé a trpící, je oduševnělé. Psychoterapie se naopak zabývá především duševními pochody a tělo nechává často stranou svého zájmu. Rádi bychom vyvážili přílišné zaměření jednotlivých odborností na tělesnou či jen na duševní, sociální či duchovní stránku našich pacientů. Ve třech dnech bychom se rádi setkali navzájem a oslabili tak vliv všech našich jednostranností, kterých se nám našim jednostranným vzděláním dostalo. Program bude jako obyčejně pestrý, postavili jsme ho na těchto otázkách:

  • Máme k dispozici tělově orientované psychoterapie?
  • Lze využít psychoterapii při práci s tělem pacienta a jak? O jaká teoretická východiska se při tom můžeme opírat?
  • Může a má každý lékař využívat zkušeností psychoterapie při péči o vztah se svým pacientem? O jaká teoretická východiska se při tom můžeme opírat?
  • Co patří do psychosomatické péče základní a co do specializované?
  • Jak vyučovat základní psychosomatickou péči v praxi a jak dále ve výuce na lékařských fakultách?
  • Více informací na www.lirtaps.cz/14_konference.htm

 Sborník-příloha Psychosomu

Na setkání s Vámi se těší za výbor psychosomatické sekce PS ČLS JEP MUDr. Vladislav Chvála

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0