Systemický přístup k práci s krizí

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 
Gaudia Institut s.r.o. Postmoderní vzdělávací institut
Aktuálně nabízíme kurz pro sociální pracovníky
Systemický přístup k práci s krizí Chcete se naučit pracovat s krizí a místo obav z ní ji brát jako výzvu? Stává se vám, že vaši klienti pláčou, křičí, zachvátí je panika nebo se chovají agresivně? Obtěžuje vás, když si vaši klienti či pacienti stěžují nebo vyžadují služby, které považujete za zbytečné či neadekvátní? Zaskočila vás vaše vlastní krize? Chcete zefektivnit své profesionální dovednosti? Nabízíme vám 100hodinový výcvik krizové intervence Systemický přístup k práci s krizí Základní informace Lidé zažívající krizi se málokdy chovají rozumně. Včasnou a vhodnou reakcí může krizový pracovník (pomáhající – zdravotní sestra, terapeut, lékař, psycholog či sociální pracovník) přispět k tomu, aby se člověku v krizi dostalo včas účinné pomoci. Cílem tohoto výcviku je nastavení specifického způsobu uvažování o krizové intervenci, spíše než předávání konkrétních technik práce. Jde nám o aplikaci a využití způsobů práce vyplývajících ze systemických přístupů pro specifický kontext práce s krizí. Akreditováno u MPSV! Obsah
 • úvod do tématu krize (její projevy, možné příčiny, fáze, typy, zkušenosti apod.)
 • cíle krizové intervence
 • konstruktivistické a objektivistické pojetí krize
 • profesionalita, odpovědnost, sebereflexe
 • aktivní naslouchání, připojování
 • aranžmá a kontext rozhovoru, časový a obsahový rámec, dokumentace
 • od obtíže k zakázce (objednávka, zakázka, přání, hierarchie zadavatelů)
 • zakázkový model, přístup orientovaný na řešení
 • otevírání rozhovoru
 • vytváření bezpečí pro sebe jako pracovníka
 • specifika práce po telefonu
 • strukturování rozhovoru
 • pomoc a kontrola
 • práce s předpoklady
 • právní minimum (ohlašovací povinnost, občanská zodpovědnost)
 • zdroje, oceňování, 6 užitečných otázek
 • užitečné stereotypy
 • obrana vůči zneužití (ukončení spolupráce, hranice role krizového pracovníka)
 • problematika sebevražedného chování
 • psychiatrické minimum (syndromy imitující krizi, somatoformní poruchy, faktitivní poruchy, poruchy příjmu potravy, posttraumatická stresová porucha)
 • etika krizového profesionála
 • závažné krizové stavy – práce v terénu
Metodika Součástí každého setkání je teorie, diskuse, metodický výklad, trénink (hraní rolí), rozbor cvičných situací ve skupině, rozbor situací z praxe, důraz na sebereflexi. Při práci vždy stavíme na tom, co již účastníci vědí a co se jim v praxi osvědčuje. Snažíme se vytvořit příjemnou, bezpečnou a přátelskou atmosféru, zohledňujeme potřeby každého, usilujeme o to přiblížit se konkrétní praxi, podporovat sebereflexi a podněcovat individuální rozvoj. Rozsah 100 hodin (6 dvoudenních setkání v rozsahu 16 hodin, 2 × 2 hodiny individuální supervize) Lektorský tým

MUDr. Olga Kunertová, Mgr. Kateřina Benešová, Mgr. Jana Brzkovská, Mgr. Dagmar Perničková

Cena Pro jednotlivce: 14 400 Kč Místo konání: Brno (bude upřesněno) Termíny: 2.–3. 5 2013 6.–7. 6. 2013 5.–6. 9. 2013 10.–11. 10. 2013 7.–8. 11. 2013 12.–13. 12 2013 Přihlásit se můžete na tel. č. 773 993 036 nebo e-mailem: info@gaudia.cz (Další běh v Praze začne na podzim 2013) Více informací a přihlášky na: www.gaudia.cz
 

Unsubscribe | To contact us please email youremail@emailaddress.com

 

Gaudia Institut s.r.o. Jeseniova 47, Praha 3

 

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0